Tetralophozia setiformis (Whrh.) Schljakov

czteroczub szczeciniasty