atlas-roslin.pl
mszaki [360]

Tetralophozia setiformis (Whrh.) Schljakov [🔉 te·tra·lo·fo·zi·a se·ti·for·mis]

czteroczub szczeciniasty
Lophoziaceae Lophoziaceae Lophoziaceae LophoziaceaeLophoziaceaenagoszek rozdęty (Gymnocolea inflata)wieloklap (Barbilophozia)