atlas-roslin.pl
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24][491]
· Czerwona Lista — VU–narażony
· Czerwona Księga — VU–narażony

Carex repens Bellardi [🔉 ka·reks *]

turzyca poznańska
Carex posnaniensis Sprib.
Carex repens (turzyca poznańska)
26.05.2013, Bużyska, gm. Korczew, woj. mazowieckie; copyright © by Paweł Kalinowski
Carex repens (turzyca poznańska)
26.05.2013, Bużyska, gm. Korczew, woj. mazowieckie; copyright © by Paweł Kalinowski
Carex repens (turzyca poznańska)
23.06.2013, rez. Przekop; copyright © by Paweł Kalinowski XL
Carex repens (turzyca poznańska)
Pęcherzyki z niewyraźnymi nerwami, bladozielonkawe, z szerokimi skrzydełkami aż do nasady.

Kłosów 7 – 20 (30).

Liście miękkie, ±płaskie, ±krótsze od łodygi.

występowanie

wystepowanie
o mapie występowania
ekologiczne liczby wskaźnikowe Carex repens (turzyca poznańska)
Bardzo rzadka, nad Wisłą w okolicach Torunia. Piaski i widne bory sosnowe.

Różne parametry ekologiczne, z objaśnieniem - opisowym rozwinięciem tekstowym, są podane tekstem po zalogowaniu.

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

VU – narażony.
Na liście z 2006r. takson miał status — R – rzadki - potencjalnie zagrożony wymarciem

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
B1. zasięg występowania (EOO) <20000km2:
B2. obszar zasiedlony (AOO) <2000km2:
a) silnie pofragmentowany lub liczba stanowisk ≤10
b) obserwowane, szacowane lub spodziewane jest ciągłe zmniejszanie się wielkości:
– (ii) obszaru zasiedlonego.

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20130526.1.pk - Carex repens (turzyca poznańska); Bużyska, gm. Korczew, woj. mazowieckie
130526-1
leg. Paweł Kalinowski, det. J. Koopman
/Bużyska, gm. Korczew, woj. mazowieckie/ #2
znalezisko 20130623.1.pk - Carex repens (turzyca poznańska); rez. Przekop
130623-1
leg. Paweł Kalinowski, det. J. Koopman
/rez. Przekop/ #2