atlas-roslin.pl

Carex pseudo-brizoides Clavaud [🔉 *o·i·des]

turzyca Reichenbacha
Carex pseudobrizoides Clavaud [🔉 *o·i·des] · Carex reichenbachii Kük. [🔉 ka·reks *]
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Carex pseudo-brizoides (turzyca Reichenbacha)
04.06.2013, Obniżenie Nowosolskie; copyright © by Piotr Kobierski XL
Carex pseudo-brizoides (turzyca Reichenbacha)
Carex pseudo-brizoides (turzyca Reichenbacha)
XL
Carex pseudo-brizoides (turzyca Reichenbacha)
XL
Carex pseudo-brizoides (turzyca Reichenbacha)
XL
Carex pseudo-brizoides (turzyca Reichenbacha)
Carex pseudo-brizoides (turzyca Reichenbacha)
Carex ligerica (turzyca loarska)
XL
od lewej turzyca loarska (Carex ligerica), turzyca Reichenbacha (Carex pseudo-brizoides), turzyca piaskowa (Carex arenaria) - porównanie trzech gatunków turzyc z sekcji Ammoglochin
Carex pseudo-brizoides (turzyca Reichenbacha)
Carex pseudo-brizoides (turzyca Reichenbacha)
XL
Carex pseudo-brizoides (turzyca Reichenbacha)
XL
Carex pseudo-brizoides (turzyca Reichenbacha)
XL
Przysadki kwiatów żeńskich jasne rdzawobrązowe do białawo słomkowych.

Pęcherzyki lancetowate, ok. 5 mm długości, bladozielone,

Kłosów (5) 6-12, po części wygiętych. Kwiatostan przerywany, 3-5 cm długości.

Liście żywozielone, płaskie, 2-3 mm szerokości, dłuższe od łodygi.Przysadki kwiatów żeńskich jasne rdzawobrązowe do białawo słomkowych.

Pęcherzyki lancetowate, ok. 5 mm długości, bladozielone,

Kłosów (5) 6-12, po części wygiętych. Kwiatostan przerywany, 3-5 cm długości.

Liście żywozielone, płaskie, 2-3 mm szerokości, dłuższe od łodygi.

występowanie

Takson rodzimy lub trwale zadomowiony.[491]
Gatunek podlega ochronie częściowej (poz. 2.266 wg aktualnego rozporządzenia). Do ustawowej ochrony został włączony w 2014 roku. Na liści jako Carex pseudo-brizoides.
wystepowanie
o mapie
Carex pseudo-brizoides (turzyca Reichenbacha)
ekologiczne liczby wskaźnikowe Carex pseudo-brizoides (turzyca Reichenbacha)
Bardzo rzadka, na Dolnym Śląsku. Piaski, widne bory.Bardzo rzadka, na Dolnym Śląsku. Piaski, widne bory.

Różne parametry ekologiczne, z objaśnieniem - opisowym rozwinięciem tekstowym, są podane tekstem po zalogowaniu.

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]: VU – narażony.
Na liście z 2006r. takson miał status — R – rzadki - potencjalnie zagrożony wymarciem

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
B2. obszar zasiedlony (AOO) <2000km2:
a) silnie pofragmentowany lub liczba stanowisk ≤10
b) obserwowane, szacowane lub spodziewane jest ciągłe zmniejszanie się wielkości:
– (ii) obszaru zasiedlonego
– (iii) powierzchni, zasięgu i/lub jakości siedliska
– (iv) liczby stanowisk lub subpopulacji.

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 00010000.31.pkob - Carex praecox (turzyca wczesna)
31
leg. Piotr Kobierski #4
znalezisko 20190511.2.pkob - Carex pseudo-brizoides (turzyca Reichenbacha); Kotlina Zasiecka
190511-2
leg. Piotr Kobierski
/Kotlina Zasiecka/ #3