takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]

Taraxacum alpinum (Hoppe) HEGETSCHW. et HEER

mniszek alpejski
na stronie — występowanie