atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 lub 2020 [24][491]

Spiraea trilobata L. [🔉 * tri·lo·ba·ta]

tawuła trójłatkowa
Spiraea Spiraea Spir… Spiraeatawuła van Houtte'a (Spiraea ×vanhouttei)tawuła Fritscha (Spiraea fritschiana)
🌸🌱N
Spiraea trilobata (tawuła trójłatkowa)
11.05.2010 copyright © by Jacek Soboń
Spiraea trilobata (tawuła trójłatkowa)

właściwości i zastosowanie

wymagania i uprawa

🌱🌸
opcje Bazaru

odmiany (form i odmian #1) analiza dostępności roślin

nomenklatura, etymologia ℹ️
poznanie znaczenia i pochodzenia nazwy ułatwia jej zapamiętanie

Spiraea trilobata L. [🔉 * tri·lo·ba·ta](pl) tawuła trójłatkowa
trilobus, -a, -um, trilobatus, -a, -um adj.
trójklapowy; botaniczny epitet złożony z greckiego (i łacińskiego) przedrostka tri- (potrójny) i greckiego słowa lobos (klapa); lub w silniej latinizowanej formie trilobatus

mieszaniec Spiraea trilobata L.

Spiraea ×vanhouttei · tawuła van Houtte'a
takson uprawiany [24]
prawdopodobnie kenofit, lokalnie zadomowiony [234]