atlas-roslin.pl
takson uprawiany [24]
· kenofit, zadomowiony [234]

Fagopyrum tataricum (L.) Gaert.

gryka tatarka tatarka
Fagopyrum tataricum (gryka tatarka)
26.07.2014, OB Kopenhaga (Dania); copyright © by Paweł Kalinowski XL
Fagopyrum tataricum (gryka tatarka)

cechy charakterystyczne

Roślina jednoroczna.

space

Liście zwykle dłuższe niż szersze, szeroko strzałkowato-sercowate.

space

Owoce z guzkowatą powierzchnią, kanty w dole karbowane do nieprawidłowo ząbkowanych lub z kilkoma wielkimi ząbkami; ok. 3 – 4× dłuższe niż zaschnięte resztki okwiatu.

space

występowanie

Bardzo rzadko uprawiana dla nasion. Dziczejąca jako chwast.

Inwazyjność i/lub kategorie obcego elementu flory (Tokarska-Guzik et al.) [234]:

- zadomowiony, nieinwazyjny; kenofit; pochodzenie: antropogeniczne [czas przybycia na teren Polski: ?]
- wnika do siedlisk/zbiorowisk: antropogenicznych