atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 lub 2020 [24][491]

Astragalus mongholicus Bunge

traganek błoniasty
Astragalus membranaceus Fisch. ex Bunge
Astragalus mongholicus (traganek błoniasty)
21.07.2012, ogród botaniczny PAN (Powsin); copyright © by Paweł Kalinowski XL
Astragalus mongholicus (traganek błoniasty)

właściwości i zastosowanie

wymagania i uprawa