atlas-roslin.pl

Timmia megapolitana Hedw.

trzęślik maklemburski
Timmia Timmia Timmia TimmiaTimmiatrzęślik bawarski (Timmia bavarica)

uwagi

W okresie 2004 – 14 r. podlegał ochronie ścisłej; obecnie nie jest na wykazie gatunków chronionych.