atlas-roslin.pl

Sphagnum subsecundum Nees

torfowiec jednoboczny
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈