atlas-roslin.pl

Sphagnum subsecundum Nees

torfowiec jednoboczny

występowanie

Gatunek podlega ochronie częściowej (poz. 2.125 wg aktualnego rozporządzenia). Do ustawowej ochrony został włączony w 2001 roku.

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw