atlas-roslin.pl

Aconitum firmum Rchb. ssp. moravicum Skalický

tojad mocny morawski
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Aconitum firmum ssp. moravicum (tojad mocny morawski)
18.08.2011, Pilsko; copyright © by Jerzy Kruk XL
Aconitum firmum ssp. moravicum (tojad mocny morawski)
Aconitum firmum ssp. moravicum (tojad mocny morawski)
Aconitum firmum ssp. moravicum (tojad mocny morawski)
XL
Aconitum firmum ssp. moravicum (tojad mocny morawski)
Aconitum firmum ssp. moravicum (tojad mocny morawski)
Aconitum firmum ssp. moravicum (tojad mocny morawski)
3D
Aconitum firmum ssp. moravicum (tojad mocny morawski)
3D
Aconitum firmum ssp. moravicum (tojad mocny morawski)
3D
Aconitum firmum ssp. moravicum (tojad mocny morawski)

cechy charakterystyczne

cechy diagnostyczne w kluczu:Aconitum (tojad)kl 7116
Bylina; korzeń rzepowato zgrubiały. Pęd wzniesiony, sztywny. Kwiatostan prosty lub rozgałęziony, osie i szypułki kwiatowe gęsto owłosione niegruczołowatymi krętymi włoskami.

Liście z szerokimi odcinkami, 3-5×podzielone niemal do nasad.

Szypułki kwiatowe proste, odstające od osi pod kątem prostym.. Przykwiatki (przynajmniej dolnych kwiatów) podzielone lub przynajmniej ząbkowane, rzadko niepodzielone, 2.5-8 (17) mm długości.

Hełmy ±półkuliste lub nieco wydłużone 1.2-1.4(rzadko -1.8)× wyższe niż szersze, ciemnoniebieskie; płatki na zewnątrz niegruczołowato owłosione.

Szczyty miodników główkowate, nie zawsze sięgają szczytu hełmu.

Pręciki gęsto lub skąpo owłosione.

Słupków (1) 2-3 (4), nagie lub na stronie grzbietowej (odosiowej) owłosione zakrzywionymi włoskami.

Nasiona czworokątne, gładkie lub czasem po jednej stronie pomarszczone, z trzeba podługowatymi skrzydełkami (jedno z nich silniej rozwinięte), płodne.

Kwitnienie lipiec-wrzesień.Bylina; korzeń rzepowato zgrubiały. Pęd wzniesiony, sztywny. Kwiatostan prosty lub rozgałęziony, osie i szypułki kwiatowe gęsto owłosione niegruczołowatymi krętymi włoskami.

space

Szypułki kwiatowe proste, odstające od osi pod kątem prostym.. Przykwiatki (przynajmniej dolnych kwiatów) podzielone lub przynajmniej ząbkowane, rzadko niepodzielone, 2.5-8 (17) mm długości.

space

Szczyty miodników główkowate, nie zawsze sięgają szczytu hełmu.

space

Słupków (1) 2-3 (4), nagie lub na stronie grzbietowej (odosiowej) owłosione zakrzywionymi włoskami.

Nasiona czworokątne, gładkie lub czasem po jednej stronie pomarszczone, z trzeba podługowatymi skrzydełkami (jedno z nich silniej rozwinięte), płodne.

space

występowanie

Takson rodzimy lub trwale zadomowiony.[491]
Gatunek podlega ochronie ścisłej (poz. 1.219 wg aktualnego rozporządzenia). Nie mają do niego zastosowania wyłączenia spod ochrony uzasadnione względami godpodarki rolnej, leśnej lub rybackiej (§8.1). Nie mają do niego zastosowania wyłączenia spod ochrony dla przypadków obrotu okazami pochodzącymi z zagranicy (§8.3). Do ustawowej ochrony został włączony w 1983 roku.
wystepowanie
o mapie
ekologiczne liczby wskaźnikowe Aconitum firmum ssp. moravicum (tojad mocny morawski)
Aconitum firmum ssp. moravicum (tojad mocny morawski)
XL
Takson górski, endemit Karpat Zachodnich. Występuje na znacznym obszarze od Beskidu Śląsko-Morawskiego w Czechach po Tatry Zachodnie, Niżne i Małą Fatrę na Słowacji i Tatry, Baranią Górę, Pilsko oraz Baranią Górę w Polsce.

Rośnie w buczynach O.Fagetalia sylvaticae, rzadko w świerczynach O.Piceetalia abietis w miejscach wysięku wody lub na źródliskach, wzdłuż strumieni na kamieńcach i w ziołoroślach związku All.Adenostylion alliariae. Takson górski, endemit Karpat Zachodnich. Występuje na znacznym obszarze od Beskidu Śląsko-Morawskiego w Czechach po Tatry Zachodnie, Niżne i Małą Fatrę na Słowacji i Tatry, Baranią Górę, Pilsko oraz Baranią Górę w Polsce.

space

Różne parametry ekologiczne, z objaśnieniem - opisowym rozwinięciem tekstowym, są podane tekstem po zalogowaniu.

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]: VU – narażony.
Takson nie był ujęty na poprzedniej (2006r.) czerwonej liście
W Europie — NT – bliski zagrożenia.
Wymieniony w Konwencji Berneńskiej.
Wymieniony w Dyrektywie Siedliskowej, załącznik 2.

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
C. populacja niewielka z trendem spadkowym, liczba osobników generatywnych <10000.
C1. obserwowany, szacowany lub spodziewany jest trend spadkowy (w perspektywie maksymalnie 100 najbliższych lat) na poziomie przynajmniej 10% w ciągu 3 lat lub 1 generacji (decyduje dłuższy okres):.