Spiraea alba (tawuła biała)
Spiraea alba (tawuła biała)
Spiraea alba (tawuła biała)
Spiraea alba (tawuła biała)
cechy diagnostyczne w kluczu:Spiraea (tawuła)kl 4558

występowanie

Antropofit zadomowiony we florze Polski. [491]
Krzew.
Inwazyjność i/lub kategorie obcego elementu flory /Tokarska-Guzik B., Dajdok Z., Zając M. i A., Urbisz A., Danielewicz W., Hołdyński Cz. (2012) [234]/:
• lokalnie zadomowiony
• kenofit
• Pochodzenie: wschód Ameryki Północnej
• Czas przybycia na teren Polski: 1817r. (introdukcja), XXw.
• Wnika do siedlisk/zbiorowisk: antropogenicznych · częściowo przeobrażonych
• Zagrożenie dla różnorodności biologicznej w przypadku zadomowienia na obszarach cennych przyrodniczo:
- gdzie stwarza zagrożenie: Lasy i mezofilne zarośla oraz obszary chronione.
- powód uprawy: Dawniej sadzony parkowy krzew ozdobny. Obecnie rzadko uprawiany.
- przypadki spontanicznego rozprzestrzeniania się: Od kilkudziesięciu lat, przynajmniej w kilku regionach.
- zalecenia: Zaniechanie uprawy na terenach leśnych.

wybrane okazy · selected collections

#11
js.050726-4
leg. Jacek Soboń
/Pogórze Kaczawskie, okolice Wlenia/
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji