atlas-roslin.pl

Calamagrostis canescens (Weber) Roth [🔉 ka·lam·a·gros·tis *]

trzcinnik lancetowaty
Calamagrostis lanceolata Roth [🔉 ka·lam·a·gros·tis *]
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Calamagrostis canescens (trzcinnik lancetowaty)
pokrój
Calamagrostis canescens (trzcinnik lancetowaty)
wiecha
Calamagrostis canescens (trzcinnik lancetowaty)
pokrój
cechy diagnostyczne w kluczu:Calamagrostis (trzcinnik)kl 6374

występowanie

Takson rodzimy lub trwale zadomowiony.[491]
wystepowanie - Calamagrostis canescens (trzcinnik lancetowaty)
ekologiczne liczby wskaźnikowe Calamagrostis canescens (trzcinnik lancetowaty)
Dość częsty. Podmokłe łąki, torfowiska, olszyny.
Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:
space_elw
Stałość w zdjęciach fitosocjologicznych dla wybranych syntaksonów[7]:
space_elw

Różne parametry ekologiczne, z objaśnieniem - opisowym rozwinięciem tekstowym, są podane tekstem po zalogowaniu.

cechy diagnostyczne w kluczu:Calamagrostis (trzcinnik)kl 6374

wybrane okazy · selected collections

ten gatunek tworzy mieszańce:

literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
 • Rothmaler W., 2005 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 4. Gefäßpflanzen: Kritischer Band. p.908 [40]
 • Rutkowski L., 1998 — Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. p.598 [15]
 • Haeupler, H., Muer, T., 2000 — Bildatlas der Farn- und Blütenpflanzen Deutshlands. p.649 [9]
 • Fedorov R.V., 1974 — Flora Partis Europaeae URSS. T.1 p.217+222 [86.1]
 • Rothmaler W., 1995 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 3. Gefäßpflanzen: Atlasband. p.707 [11]
 • Falkowski, M. i inni, 1982 — Trawy polskie. p.172 [5]
 • Tutin T.G. et al., 1980 — Flora Europaea. Volume 5. Alismataceae to Orchidaceae (Monocotyledones) p.237 [150.5]
 • Szafer, Wł., Kulczyński, St., Pawłowski, B., 1988 — Rośliny polskie, cz. I i II. p.891 [3]
 • Mirek Z. et al., 2020 — Vascular plants of Poland. An annotated checklist. Rośliny naczyniowe Polski. Adnotowany wykaz gatunków. [491]
 • Zając, A., Zając, M. (Eds.), 2001 — Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. - Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland. [25]
 • Matuszkiewicz W., 2001 — Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. [14]
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji