takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]

Calamagrostis canescens (Weber) Roth

trzcinnik lancetowaty
Calamagrostis lanceolata Roth