atlas-roslin.pl

skorowidz nazw roślin na literę R

Nazwy naukowe są pisane pismem pochyłym, polskie prostym. Oznaczenia: ≀ i mała czcionka to taksony mszaków;; pozostałe oznaczenie są zasadniczo spójne z używanymi w wykazach gatunków flory Polski z 2002 i 2020 roku[491], z drobnymi zmianami i rozszerzeniami; większą czcionką pogrubioną są oznaczone nazwy (naukowe główne, nazwy polskie) gatunków i niższych rangą taksonów flory rodzimej lub trwale zadomowionych (dodatkowo oznaczone *) we florze Polski, także w wypadku gdy status taksonu jest niepewny z przypuszczeniem, że jest antropofitem (dodatkowe oznaczenie [*]) lub jest on wątpliwym składnikiem flory polskiej (dodatkowe oznaczenie ?), a także taksonów wymarłych (oznacznie +) i prawdopodobnie wymarłych (oznaczenie [+]); nazwy ważniejszych synonimów nie są pogrubione, po synonimie znajduje się znak ⟶ i nazwa główna (te jak w polskiej czekliście, czasem za IPNI); małą czcionką niepogrubioną są podane nazwy gatunków (i taksonów niższych rangą) efemerofitów (dodatkowo oznaczone **) i uprawianych (symbol ✧ jeśli są w czekliście, ✦ jeśli w niej nie umieszczone)
indeks · " · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · Ł · M · N · O · P · Q · R · S · Ś · T · U · V · W · X · Y · Z · Ź · Ż
ra ram ran rao ·   · rd  · re reż · rh rhe rhi rho rhu rhy · ri  · ro rod rog roh rok rol ros roś roz roż ·   · ru ruc rud rue rum run rut · ry  · rz rzę rzo ·  
rab
rabarbar - Rheum
 — ✧ dłoniasty - Rheum palmatum L.
 — ✧ kędzierzawy - Rheum rhabarbarum L.
 — ✧ lekarski - Rheum officinale Baill.
 — ✧ ogrodowy - Rheum rhaponticum L.
 — ✦ południowy - Rheum australe D. Don
 — ✧ syberyjski - Rheum rhaponticum L.
 — ✦ tangucki - Rheum tanguticum (Maxim. ex Regel) Balf.
Rabelera holostea (L.) M.T. Sharples et E.A. Tripp  ⟶ Stellaria holostea L. - gwiazdnica wielkokwiatowa
rac
≀ Racomitrium aciculare (Hedw.) Brid.  ⟶ Codriophorus acicularis (Hedw.) P.Beauv. - tępolistka językowata
≀ Racomitrium canescens (Hedw.) Brid.  ⟶ Niphotrichum canescens (Hedw.) Bednarek-Ochyra et Ochyra - szroniak siwy
≀ Racomitrium elongatum Ehrh. ex Frisvoll  ⟶ Niphotrichum elongatum (Ehrh. ex Frisvoll) Bednarek-Ochyra et Ochyra - szroniak wydłużony
≀ Racomitrium ericoides (Brid.) Brid.  ⟶ Niphotrichum ericoides (Brid.) Bednarek-Ochyra et Ochyra - szroniak wrzosowy
≀ Racomitrium lanuginosum (Hedw.) Brid. - skalniczek wełnisty
rad
✦ radicchio (it.) - Cichorium intybus L. ssp. foliosum Hegi.
Radiola linoides Gmel.  ⟶ Radiola linoides Roth - lenek stoziarn VU
Radiola linoides Roth - lenek stoziarn VU
≀ Radula - usznica
 — ≀ complanata (L.) Dumort. - usznica spłaszczona
 — ≀ lindenbergiana Gottsche ex C.Hartm. - usznica górska
rai
✦ rainekia krwista - Reineckea carnea (Andrews) Kunth
raj
rajgras angielski - Lolium perenne L.
✦ rajgras oldenburski - Lolium ×boucheanum Kunth
* rajgras włoski - Lolium multiflorum Lam.
rajgras wyniosły - Arrhenatherum elatius (L.) P. Beauv. ex J. Presl et C. Presl
indeks · " · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · Ł · M · N · O · P · Q · R · S · Ś · T · U · V · W · X · Y · Z · Ź · Ż
ra ram ran rao ·   · rd  · re reż · rh rhe rhi rho rhu rhy · ri  · ro rod rog roh rok rol ros roś roz roż ·   · ru ruc rud rue rum run rut · ry  · rz rzę rzo ·  
ram
✦ ramia indyjska - Boehmeria nivea (L.) Gaudich.
ramienica - Chara
Ramischia secunda (L.) Garcke  ⟶ Orthilia secunda (L.) House - gruszynka jednostronna
ramiszja jednostronna - Orthilia secunda (L.) House
✦ Ramonda myconi (L.) Rchb. - knotnica pirenejska
✦ Ramonda nathaliae Pancic et Petrovic
✦ ramonda pirenejska - Ramonda myconi (L.) Rchb.
ramtil - Guizotia abyssinica (L. f.) Cass.
indeks · " · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · Ł · M · N · O · P · Q · R · S · Ś · T · U · V · W · X · Y · Z · Ź · Ż
ra ram ran rao ·   · rd  · re reż · rh rhe rhi rho rhu rhy · ri  · ro rod rog roh rok rol ros roś roz roż ·   · ru ruc rud rue rum run rut · ry  · rz rzę rzo ·  
ran
rannik - Eranthis
 — ✦ cylicyjski - Eranthis cilicica Schott et Kotschy
 — ✦ wiosenny - Eranthis cilicica Schott et Kotschy
 — ✧ zimowy - Eranthis hyemalis (L.) Salisb.
Ranunculaceae - jaskrowate
Ranunculales - jaskrowce
Ranunculus - jaskier
 — acer L. et auct.  ⟶ Ranunculus acris L. s.str. - jaskier ostry
 — aconitifolius L. - jaskier tojadolistny
 — acris L. s.str. - jaskier ostry
 — acris L. ssp. acris - jaskier ostry typowy
 — acris L. ssp. friesianus (Jordan) Rouy et Fouc.
 — acris L. ssp. strigulosus (Schur) Hyl.  ⟶ Ranunculus strigulosus Schur - jaskier rdzawy
 — alpestris L. - jaskier alpejski
 — aquatilis L. - jaskier wodny
 — aquatilis s.l. - jaskier wodny s.l.
 — * arvensis L. - jaskier polny EN
 — ✦ asiaticus L. - jaskier azjatycki
 — auricomus L. s.l. - jaskier różnolistny
 — auricomus L. ssp. binatus (Kit. em. Jasiewicz) Jasiewicz  ⟶ Ranunculus binatus Kit. em. Jasiewicz - jaskier dwoisty
 — auricomus L. ssp. subtatricus Jasiewicz  ⟶ Ranunculus subtatricus Jasiewicz - jaskier podtatrzański
 — baudotii (Godr.) F.W. Schultz  ⟶ Ranunculus baudotii Godr. - jaskier Baudota CR
 — baudotii Godr. - jaskier Baudota CR
 — binatus Kit. em. Jasiewicz - jaskier dwoisty
 — breyninus Crantz  ⟶ Ranunculus serpens Schrank ssp. nemorosus (DC.) G. López - jaskier gajowy typowy DD
 — bulbosus L. - jaskier bulwkowy
 — cassubicus L. s.l. - jaskier kaszubski
 — circinatus Sibth. - jaskier krążkolistny
 — ✦ crenatus Waldst. et Kit.
 — fallax (Wimm. et Grab.) Kerner - jaskier fałszywy
 — ficaria L.  ⟶ Ficaria verna Huds. - ziarnopłon wiosenny
 — ficaria L. ssp. bulbilifer Lambinon  ⟶ Ficaria verna Huds. - ziarnopłon wiosenny
 — ficaria L. ssp. calthifolius (Rchb.) Arcang.  ⟶ Ficaria nudicaulis A. Kern. - ziarnopłon kusy DD
 — flammula L. - jaskier płomiennik
 — fluitans (Lam.) Wimm. - jaskier rzeczny
 — fluitans × peltatus  ⟶ Ranunculus ×kelchoensis S.D. Webster - jaskier szkocki
 — friesianus Jordan  ⟶ Ranunculus acris L. ssp. friesianus (Jordan) Rouy et Fouc.
 — glacialis L. - jaskier lodnikowy
 — ×gluckii A. Félix ex C.D.K. Cook - jaskier Glucka
 — ✦ gramineus L. - jaskier trawiasty
 — hederaceus L. - jaskier bluszczolistny DD
 — heterophyllus Weber  ⟶ Ranunculus aquatilis L. - jaskier wodny
 — hornschuchii Hoppe  ⟶ Ranunculus oreophilus M. Bieb. - jaskier skalny
 — illiricus L.  ⟶ Ranunculus illyricus L. - jaskier iliryjski CR
 — illyricus L. - jaskier iliryjski CR
 — kauffmannii Clerc - jaskier Kauffmanna
 — ×kelchoensis S.D. Webster - jaskier szkocki
 — kobendzae Halamski
 — ✦ kochii Ledeb. - jaskier Kocha
 — lanuginosus L. - jaskier kosmaty
 — lingua L. - jaskier wielki
 — liscie niepodzielone - jaskry o liściach niepodzielonych
 — ✦ millefoliatus Vahl - jaskier wielolistny
 — montanus auct. non Willd.  ⟶ Ranunculus pseudomontanus Schur - jaskier halny
 — montanus Willd. - jaskier górski
 — nemorosus DC. ssp. nemorosus  ⟶ Ranunculus serpens Schrank ssp. nemorosus (DC.) G. López - jaskier gajowy typowy DD
 — oreophilus M. Bieb. - jaskier skalny
 — ✦ oxyspermus Willd.
 — peltatus Schrank - jaskier tarczowaty DD
 — peltatus Fr.  ⟶ Ranunculus peltatus Schrank - jaskier tarczowaty DD
 — peltatus Schrank ssp. baudotii (Godr.) Meikle ex C.D.K. Cook  ⟶ Ranunculus baudotii Godr. - jaskier Baudota CR
 — penicillatus (Dumort.) Bab. - jaskier pędzelkowaty EN
 — penicillatus (Dumort.) Bab. ssp. pseudofluitans (Syme) S.D. Webster  ⟶ Ranunculus pseudofluitans (Syme) Newbould ex Baker et Foggitt - jaskier nibyrzeczny
 — petiveri W.D.J. Koch  ⟶ Ranunculus peltatus Schrank - jaskier tarczowaty DD
 — platanifolius L. - jaskier platanolistny
 — polyanthemos L. - jaskier wielokwiatowy
 — pseudofluitans (Syme) Newbould ex Baker et Foggitt - jaskier nibyrzeczny
 — pseudomontanus Schur - jaskier halny
 — pygmaeus Wahlenb. - jaskier karłowaty
 — repens L. - jaskier rozłogowy
 — ? reptans L. - jaskier leżący EN
 — rionii Lagger - jaskier Riona
 — sardous Crantz - jaskier sardyński
 — sceleratus L. - jaskier jadowity
 — sect. Auricomus
 — serpens Schrank ssp. nemorosus (DC.) G. López - jaskier gajowy typowy DD
 — steveni Andrz.  ⟶ Ranunculus strigulosus Schur - jaskier rdzawy
 — steveni Andrz. in Besser  ⟶ Ranunculus strigulosus Schur - jaskier rdzawy
 — strigulosus Schur - jaskier rdzawy
 — subtatricus Jasiewicz - jaskier podtatrzański
 — ** testiculatus Crantz  ⟶ Ceratocephala testiculata (Crantz) Roth - jaskierek podolski
 — thora L. - jaskier okrągłolistny
 — trichophyllus Chaix - jaskier skąpopręcikowy NT
indeks · " · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · Ł · M · N · O · P · Q · R · S · Ś · T · U · V · W · X · Y · Z · Ź · Ż
ra ram ran rao ·   · rd  · re reż · rh rhe rhi rho rhu rhy · ri  · ro rod rog roh rok rol ros roś roz roż ·   · ru ruc rud rue rum run rut · ry  · rz rzę rzo ·  
rao
✦ Raoulia australis Hook. f.  ⟶ Raoulia hookeri Allan - raulia południowa
✦ Raoulia hookeri Allan - raulia południowa
rap
Raphanus - rzodkiew
 — * raphanistrum L. - rzodkiew świrzepa
 — ✧ sativus L. - rzodkiew zwyczajna
 — ✦ sativus L. var. caudatus (L.) L.H.Bailey - rzodkiew czubata
 — ✦ sativus L. var. niger (Mill.) J. Kern. - rzodkiew (warzywo)
 — ✦ sativus L. var. oleiformis Pers. - rzodkiew oleista
 — ✦ sativus L. var. radicula Pers. - rzodkiewka
Rapistrum - świrzepa
 — ** perenne (L.) All. - świrzepa trwała
 — ** rugosum (L.) All. - świrzepa pomarszczona
rat
ratibida - Ratibida columnifera (Nutt.) Wooton et Standl.
✦ Ratibida columnifera (Nutt.) Wooton et Standl. - ratybida kolumnowa
✦ ratybida kolumnowa - Ratibida columnifera (Nutt.) Wooton et Standl.
rau
✦ raulia południowa - Raoulia hookeri Allan
indeks · " · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · Ł · M · N · O · P · Q · R · S · Ś · T · U · V · W · X · Y · Z · Ź · Ż
ra ram ran rao ·   · rd  · re reż · rh rhe rhi rho rhu rhy · ri  · ro rod rog roh rok rol ros roś roz roż ·   · ru ruc rud rue rum run rut · ry  · rz rzę rzo ·  
rąc
✧ rącznik pospolity - Ricinus communis L.
✧ rącznik zwyczajny - Ricinus communis L.
indeks · " · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · Ł · M · N · O · P · Q · R · S · Ś · T · U · V · W · X · Y · Z · Ź · Ż
ra ram ran rao ·   · rd  · re reż · rh rhe rhi rho rhu rhy · ri  · ro rod rog roh rok rol ros roś roz roż ·   · ru ruc rud rue rum run rut · ry  · rz rzę rzo ·  
rde
rdest - Polygonum
 — ✧ Auberta - Fallopia aubertii (L.Henry) Holub
 — Brittingera - Polygonum lapathifolium L. ssp. brittingeri (Opiz) Rech. f.
 — ✦ główkowaty - Persicaria capitata (Buch.-Ham. ex D. Don) H. Gross
 — gruczołowaty - Polygonum lapathifolium L. ssp. pallidum (With.) Fr.
 — ✧ himalajski - Polygonum amplexicaulis (D. Don) Greene
 — * japoński - Reynoutria japonica Houtt.
 — kolankowy - Polygonum lapathifolium L. ssp. lapathifolium
 — łagodny - Polygonum mite Schrank
 — mniejszy - Polygonum minus Huds.
 — + nadbrzeżny - Polygonum oxyspermum C.A. Mey. et Bunge ex Ledeb. s. str.
 — * nepalski - Polygonum nepalense Meisn.
 — ostrogorzki - Polygonum hydropiper L.
 — * ostrokończysty - Reynoutria japonica Houtt.
 — plamisty - Polygonum persicaria L.
 — ✧ pokrewny - Polygonum affine D. Don.
 — * pośredni - Reynoutria ×bohemica Chrtek et Chrtkova
 — powojowaty - Fallopia convolvulus (L.) Á. Löve
 — ptasi (s.l.) - Polygonum aviculare s.l. L.
 — ptasi (s.str.) - Polygonum aviculare s.str. L.
 — * sachaliński - Reynoutria sachalinensis (F. Schmidt) Nakai
 — szczawiolistny - Polygonum lapathifolium agg. L.
 — szczawiolistny Brittingera - Polygonum lapathifolium L. ssp. brittingeri (Opiz) Rech. f.
 — szczawiolistny gruczołowaty - Polygonum lapathifolium L. ssp. pallidum (With.) Fr.
 — szczawiolistny typowy - Polygonum lapathifolium L. ssp. lapathifolium
 — Weyricha - Polygonum weyrichii F. Schmidt
 — wężownik - Polygonum bistorta L.
 — wielkokwiatowy - Polygonum mite Schrank
 — * wielokłosowy - Polygonum polystachyum Wall. ex Meissner
 — ✧ wielokwiatowy - Polygonum amplexicaulis (D. Don) Greene
 — ✧ wschodni - Polygonum orientale L.
 — zaroślowy - Fallopia dumetorum (L.) Holub
 — ziemnowodny - Polygonum amphibium L.
 — zmienny - Polygonum rurivagum Jordan ex Boreau
 — zwarty - Reynoutria compacta (Hook.f.) Nakai
 — żyworodny - Polygonum viviparum L.
rdestnica - Potamogeton
 — alpejska - Potamogeton alpinus Balb. VU
 — bamberska - Potamogeton ×bambergensis G. Fisch.
 — Berchtolda - Potamogeton berchtoldii Fieber DD
 — bezogonkowa - Potamogeton ×assidens Z. Kaplan, Zalewska-Galosz & M. Ronikier
 — błyszcząca - Potamogeton rutilus Wolfg. CR
 — drobna - Potamogeton pusillus L. NT
 — fałdowana - Potamogeton ×undulatus Wolfg.
 — Gesnacka - Potamogeton ×gessnacensis G. Fisch.
 — gęsta - Groenlandia densa (L.) Fourr. CR
 — grzebieniasta - Stuckenia pectinata (L.) Börner
 — grzebieniasta forma typowa - Potamogeton pectinatus L. f. vulgaris Cham. et Schltdl.
 — grzebieniasta odmiana przerywana - Potamogeton pectinatus L. var. interruptus (Kit.) Asch.
 — jeżogłówkolistna - Potamogeton ×sparganiifolius Laest. ex Fr.
 — kędzierzawa - Potamogeton crispus L.
 — lśniąca - Potamogeton ×nitens Weber
 — nawodna - Potamogeton nodosus Poir. VU
 — nerycyjska - Potamogeton ×nericius
 — nitkowata - Stuckenia filiformis (Pers.) Börner CR
 — oliwkowa - Potamogeton ×olivaceus Baagøe ex G. Fisch.
 — ostrolistna - Potamogeton acutifolius Link NT
 — pływająca - Potamogeton natans L.
 — podługowata - Potamogeton polygonifolius Pourr. EN
 — połyskująca - Potamogeton lucens L.
 — przeszyta - Potamogeton perfoliatus L.
 — stępiona - Potamogeton obtusifolius Mert. et W.D.J. Koch NT
 — szczeciolistna - Potamogeton friesii Rupr. NT
 — ściśniona - Potamogeton compressus L. VU
 — tępawa - Potamogeton ×subobtusus Hagstr.
 — trawiasta - Potamogeton gramineus L. VU
 — wąskolistna - Potamogeton ×angustifolius Brecht. et J. Presl
 — wepska - Potamogeton ×vepsicus A.A. Bobrov et Chemeris
 — wierzbolistna - Potamogeton ×salicifolius Wolfg.
 — włosowata - Potamogeton trichoides Cham. et Schltdl. NT
 — wydłużona - Potamogeton praelongus Wulfen EN
 — zabarwiona - Potamogeton coloratus HORNEM. RE
 — Ziza - Potamogeton ×angustifolius Brecht. et J. Presl
 — zmiennolistna - Potamogeton ×fluitans Roth
rdestnicowate - Potamogetonaceae
rdestniczka gęsta - Groenlandia densa (L.) Fourr. CR
rdestowate - Polygonaceae
rdestowiec - Reynoutria
 — * japoński - Reynoutria japonica Houtt.
 — * ostrokończysty - Reynoutria japonica Houtt.
 — * pośredni - Reynoutria ×bohemica Chrtek et Chrtkova
 — * sachaliński - Reynoutria sachalinensis (F. Schmidt) Nakai
rdestówka - Fallopia
 — ✧ Auberta - Fallopia aubertii (L.Henry) Holub
 — powojowata - Fallopia convolvulus (L.) Á. Löve
 — zaroślowa - Fallopia dumetorum (L.) Holub
indeks · " · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · Ł · M · N · O · P · Q · R · S · Ś · T · U · V · W · X · Y · Z · Ź · Ż
ra ram ran rao ·   · rd  · re reż · rh rhe rhi rho rhu rhy · ri  · ro rod rog roh rok rol ros roś roz roż ·   · ru ruc rud rue rum run rut · ry  · rz rzę rzo ·  
reb
≀ Reboulia hemisphaerica (L.) Raddi - rebulia półkulista
≀ rebulia półkulista - Reboulia hemisphaerica (L.) Raddi
rei
Reichardia picroides (L.) Roth
✦ Reineckea carnea (Andrews) Kunth - rainekia krwista
ren
renkloda - Prunus domestica L. ssp. italica (Borkh.) Gams
res
Reseda - rezeda
 — ** alba L. - rezeda biała
 — ** inodora Rchb. - rezeda bezwonna
 — lutea L. - rezeda żółta
 — * luteola L. - rezeda żółtawa
 — ✧ odorata Gueldenst. ex Ledeb. - rezeda wonna
 — phyteuma L. - rezeda mała VU
rey
Reynoutria - rdestowiec
 — * ×bohemica Chrtek et Chrtkova - rdestowiec pośredni
 — compacta (Hook.f.) Nakai - rdest zwarty
 — * japonica Houtt. - rdestowiec ostrokończysty
 — * sachalinensis (F. Schmidt) Nakai - rdestowiec sachaliński
rez
rezeda - Reseda
 — ** bezwonna - Reseda inodora Rchb.
 — ** biała - Reseda alba L.
 — mała - Reseda phyteuma L. VU
 — ✧ wonna - Reseda odorata Gueldenst. ex Ledeb.
 — żółta - Reseda lutea L.
 — * żółtawa - Reseda luteola L.
indeks · " · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · Ł · M · N · O · P · Q · R · S · Ś · T · U · V · W · X · Y · Z · Ź · Ż
ra ram ran rao ·   · rd  · re reż · rh rhe rhi rho rhu rhy · ri  · ro rod rog roh rok rol ros roś roz roż ·   · ru ruc rud rue rum run rut · ry  · rz rzę rzo ·  
reż
** reż krowia - Myagrum perfoliatum L.
indeks · " · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · Ł · M · N · O · P · Q · R · S · Ś · T · U · V · W · X · Y · Z · Ź · Ż
ra ram ran rao ·   · rd  · re reż · rh rhe rhi rho rhu rhy · ri  · ro rod rog roh rok rol ros roś roz roż ·   · ru ruc rud rue rum run rut · ry  · rz rzę rzo ·  
rha
≀ Rhabdoweisia - potłumeczek
 — ≀ crispata (Dicks.) Lindb. - potłumeczek kędzierzawy
 — ≀ fugax (Hedw.) Bruch et Schimp. - potłumeczek nietrwały
≀ Rhacomitrium canescens orth.var.  ⟶ Niphotrichum canescens (Hedw.) Bednarek-Ochyra et Ochyra - szroniak siwy
** Rhagadiolus stellatus (L.) Gaertn. - słodziczka gwiaździsta
Rhamnaceae - szakłakowate
✦ Rhamnella franguloides (Maxim.) Weberb. - kruszyniec koreański
Rhamnus - szakłak
 — ✦ alnifolia L'Hér.
 — ✦ alpinus L. - szakłak alpejski
 — cathartica L. - szakłak pospolity
 — ✦ fallax Boiss. - szakłak bałkański
 — frangula L.  ⟶ Frangula alnus Mill. - kruszyna pospolita
 — ✦ imeretina Booth, Petz. et G. Kirchn.
 — ✦ imeretinus Kirchn. - szakłak wielkolistny
 — ✦ pumila Turra ssp. pumila
 — purshiana DC. - szakłak amerykański
 — ✦ pusilla Ten.  ⟶ Rhamnus pumila Turra ssp. pumila
 — ✦ saxatilis Jacq. - szakłak skalny
 — ✦ spathulifolia Fisch. et C.A. Mey.
 — ✦ ussuriensis J.J. Vassil.  ⟶ Rhamnus utilis Decne.
 — ✦ utilis Decne.
 — ✦ virgata Roxb.
 — ✦ yoshinoi Makino
✦ Rhaponticoides ruthenica (Lam.) M.V. Agab. et Greuter  ⟶ Centaurea ruthenica Lam. - chaber ruski
✦ Rhaponticum carthamoides (Willd.) Iljin - szczodrak krokoszowaty
✦ Rhaponticum centauroides (L.) O.Bolòs  ⟶ Leuzea centauroides (L.) Holub
** Rhaponticum repens (L.) Hidalgo  ⟶ Leuzea repens (L.) D.J.N. Hind - akroptilon wschodni
indeks · " · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · Ł · M · N · O · P · Q · R · S · Ś · T · U · V · W · X · Y · Z · Ź · Ż
ra ram ran rao ·   · rd  · re reż · rh rhe rhi rho rhu rhy · ri  · ro rod rog roh rok rol ros roś roz roż ·   · ru ruc rud rue rum run rut · ry  · rz rzę rzo ·  
rhe
Rheum - rabarbar
 — ✦ australe D. Don - rabarbar południowy
 — ✧ officinale Baill. - rabarbar lekarski
 — ✧ palmatum L. - rabarbar dłoniasty
 — ✧ rhabarbarum L. - rabarbar kędzierzawy
 — ✧ rhaponticum L. - rabarbar ogrodowy
 — ✦ tanguticum (Maxim. ex Regel) Balf. - rabarbar tangucki
indeks · " · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · Ł · M · N · O · P · Q · R · S · Ś · T · U · V · W · X · Y · Z · Ź · Ż
ra ram ran rao ·   · rd  · re reż · rh rhe rhi rho rhu rhy · ri  · ro rod rog roh rok rol ros roś roz roż ·   · ru ruc rud rue rum run rut · ry  · rz rzę rzo ·  
rhi
Rhinantheae
Rhinanthus - szelężnik
 — alectorolophus (Scop.) Pollich - szelężnik włochaty
 — alectorolophus (Scop.) Pollich ssp. alectorolophus - szalężnik włochaty typowy
 — * alectorolophus (Scop.) Pollich ssp. buccalis (Wallr.) Schinz et Thell. - szelężnik włochaty policzkowy DD
 — alpinus Baumg. - szelężnik wysokogórski
 — angustifolius C.C. Gmel. ssp. angustifolius  ⟶ Rhinanthus serotinus (Schönh.) Oborný - szelężnik większy
 — borbasii (DÖRFL.) Soó - szelężnik Borbása DD
 — * buccalis Wallr.  ⟶ Rhinanthus alectorolophus (Scop.) Pollich ssp. buccalis (Wallr.) Schinz et Thell. - szelężnik włochaty policzkowy DD
 — major L.  ⟶ Rhinanthus serotinus (Schönh.) Oborný - szelężnik większy
 — minor L. - szelężnik mniejszy
 — pulcher Schummel  ⟶ Rhinanthus alpinus Baumg. - szelężnik wysokogórski
 — serotinus (Schönh.) Oborný - szelężnik większy
 — * serotinus (Schönh.) Oborný ssp. apterus (Fr.) Hyl. - szelężnik większy nieoskrzydlony DD
 — serotinus (Schönh.) Oborný ssp. serotinus - szalężnik większy typowy
×Rhizanthera intermedia Bernacki
≀ Rhizomnium - krągłolist
 — ≀ magnifolium (Horik.) T.J.Kop. - krągłolist olbrzymi
 — ≀ pseudopuctatum (Bruch et Schimp.) T.J.Kop. - krągłolist porowany
 — ≀ punctatum (Hedw.) T.J. Kop - merzyk kropkowany
indeks · " · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · Ł · M · N · O · P · Q · R · S · Ś · T · U · V · W · X · Y · Z · Ź · Ż
ra ram ran rao ·   · rd  · re reż · rh rhe rhi rho rhu rhy · ri  · ro rod rog roh rok rol ros roś roz roż ·   · ru ruc rud rue rum run rut · ry  · rz rzę rzo ·  
rho
Rhodanthe - suchlin
 — ✧ chlorocephala (Turcz.) Paul G. Wilson ssp. rosea (Hook.) Paul G. Wilson - suchlin różowy
 — ✦ manglesii Lindl. - suchlin Mangleza
Rhodanthemum - rodantemum
Rhodiola - różeniec
 — ✦ heterodonta (Hook. f. et Thomson) Boriss. - różeniec czerwony
 — ✦ himalensis (D. Don) S.H. Fu - rozchodnik himalajski
 — ✦ ishidae (Miyabe et Kudô) H. Hara - różeniec japoński
 — ✦ kirilowii (Regel) Maxim.
 — ✦ linearifolia Boriss.  ⟶ Rhodiola kirilowii (Regel) Maxim.
 — ✦ pachyclados (Aitch. et Hemsl.) H. Ohba - rozchodnik grubopędowy
 — rosea L. - różeniec górski
 — ✦ rosea L. ssp. arctica (Boriss.) Á. Löve - różeniec górski arktyczny
≀ Rhodobryum - różyczkoprątnik
 — ≀ ontariense (Kindb.) Kindb. - różyczkoprątnik kanadyjski
 — ≀ roseum (Hedw.) Limpr. - różyczkoprątnik pospolity
✦ Rhodochiton atrosanguineum (Zucc.) Rothm. - rodochiton
Rhododendron - rododendron
 — (ogr.) - rododendron
 — ✦ albrechtii Maxim.
 — ✦ ambiguum Hemsley
 — ✦ anwheiense E.H. Wilson
 — ✦ arborescens (Pursh) Torr. - azalia drzewkowata
 — ✦ argyrophyllum Franch. - różanecznik srebrnolistny
 — ✦ argyrophyllum Franch. ssp. nankingense (Cowan) D.F. Chamb. - różanecznik srebrnolistny nankiński
 — ✦ atlanticum (Asche) Rehder - azalia nadbrzeżna
 — ✦ augustinii Hemsl. - różanecznik Augustyna
 — ✦ aureum Georgi - różanecznik złotolistny
 — ✦ austrinum (Small) Rehder cv. Don's Variegated - azalia florydzka 'Don's Variegated'
 — ✦ ×bakeri (Lemmon et McKey) Hume
 — ✦ brachycarpum D. Don ex G. Don - różanecznik krótkoowocowy
 — ✦ brachycarpum D. Don ex G. Don ssp. fauriei (Franch) D.F. Chamb.
 — ✦ bureavii Franch. - różanecznik Bureava
 — ✦ bureavii × pachysanthum
 — ✦ calendulaceum Torr. - azalia nagietkowa
 — ✦ callimorphum Balf. f. et W.W. Sm.
 — ✦ calophytum Franch.
 — ✦ calostrotum Balf.f. et Kingdon-Ward ssp. keleticum (Balf.f. et Forrest) Cullen
 — ✦ campylocarpum Hook.f.
 — ✦ campylogynum subsp. myrtilloides Franch. - różanecznik krzywozalążniowy
 — ✦ camtschaticum Pall. - azalia kamczacka
 — ✦ canadense Torr. - azalia kanadyjska
 — ✦ carolinianum Rehder  ⟶ Rhododendron minus Michx. var. minus - różanecznik karoliński
 — ✧ catawbiense Michx. - różanecznik katawbijski
 — ✦ caucasicum Pall. - różanecznik kaukaski
 — ✦ complexum Balf.f. et W.W.Sm. - różanecznik splątany
 — ✦ cuneatum W.W. Sm.
 — ✦ cv. grupa-Azalea Knap Hill-Exbury - azalie z grupy Knap Hill-Exbury
 — ✦ cv. grupa-Azalea Lutea Pontica - azalie z Genth
 — ✦ dahuricum L.  ⟶ Rhododendron dauricum L. - różanecznik dahurski
 — ✦ dauricum L. - różanecznik dahurski
 — ✦ degronianum Carrière ssp. heptamerum (Maxim.) H. Hara  ⟶ Rhododendron japonoheptamerum var. japonoheptamerum - różanecznik Metternicha
 — ✦ diaprepes Balf.f. et W.W. Sm.
 — ✦ dichroanthum Diels ssp. scyphocalyx (I.B. Balfour et Forrest) Cowan - różanecznik wielokwiatowy
 — ✦ discolor Franch.  ⟶ Rhododendron fortunei Lindl. ssp. discolor (Franch.) D.F. Chamb.
 — ✦ drumonium Balf. f. et Kingdon-Ward  ⟶ Rhododendron telmateium Balf. f. et W.W. Sm. - różanecznik bagienny
 — ✦ ×edgarianum Rehder et E.H. Wilson - różanecznik Edgara
 — ✦ fargesii Franch.
 — ✦ fastigiatum Franch. - różanecznik wyprostowany
 — ✦ fauriei Franch.
 — ferrugineum L. - różanecznik alpejski
 — flavum G. Don  ⟶ Rhododendron luteum Sweet - różanecznik żółty CR
 — ✦ forrestii Balf. f. ex Diels - różanecznik rozesłany
 — ✦ fortunei Lindl. ssp. discolor (Franch.) D.F. Chamb.
 — ✦ fortunei Lindl. ssp. fortunei - różanecznik Fortune'a
 — ✦ fulvoides Balf.f. et Forrest  ⟶ Rhododendron fulvum ssp. fulvoides (Balf.f. et Forrest) D.F. Chamb.
 — ✦ fulvum Balf. f. et W.W. Sm. (Balf.f. et Forrest) D.F. Chamb.  ⟶ Rhododendron fulvum ssp. fulvoides (Balf.f. et Forrest) D.F. Chamb.
 — ✦ fulvum ssp. fulvoides (Balf.f. et Forrest) D.F. Chamb.
 — ✦ fulvum Balf. f. et W.W. Sm. ssp. fulvum
 — ✦ gandavense Rehder. - azalia gandawska
 — ✦ gr. Mollis Azaleas  ⟶ Rhododendron ×kosterianum C.K. Schneid. - azalie grupy Mollis
 — ✦ griffithianum Wight
 — ✦ groenlandicum (Oeder) Kron et Judd - bagno grenlandzkie
 — ✦ hippophaeoides Balf.f. et W.W. Sm. - różanecznik rokitnikowy
 — ✦ hippophaeoides Balf. f. et W.W. Sm. cv. Blue Silver - różanecznik rokitnikowy 'Blue Silver'
 — ✧ hirsutum L. - różanecznik kosmaty
 — ✦ hyperythrum Hayata - różanecznik rurkowaty
 — ✦ impeditum Balf. f. et W.W. Sm. - różanecznik gęsty
 — ✦ insigne Hemsley & E.H. Wilson - różanecznik znakomity
 — ✧ japonicum (A. Gray) J. V. Suringar  ⟶ Rhododendron molle (Blume) G. Don ssp. japonicum (A. Gray) Kron. - azalia japońska (bot.)
 — ✦ japonoheptamerum var. japonoheptamerum - różanecznik Metternicha
 — ✦ kaempferi Planch.
 — ✦ keiskei Miq.
 — ✦ keleticum Balf.f. et Forrest  ⟶ Rhododendron calostrotum Balf.f. et Kingdon-Ward ssp. keleticum (Balf.f. et Forrest) Cullen
 — ✦ kiusianum Makino
 — ✦ ×kosterianum C.K. Schneid. - azalie grupy Mollis
 — ✦ kotschyi Simonk.  ⟶ Rhododendron myrtifolium Schott et Kotschy - różanecznik wschodniokarpacki
 — ✦ ×laetevirens Rehder
 — ✦ ×ledikanense Kavka
 — ✦ ludlowii Cowan - różanecznik Ludlowa
 — luteum Sweet - różanecznik żółty CR
 — ✦ macrophyllum D. Don. - różanecznik wielkolistny
 — ✦ makinoi Tagg ex Nakai
 — ✦ matternichii Siebold et Zucc. ssp. hondoense Nakai - różanecznik Metternicha
 — ✧ maximum L. - różanecznik olbrzymi
 — ✦ menziesii Craven - różanecznik menziesii
 — ✦ metternichii Siebold et Zucc. ssp. heptamerum Maxim.  ⟶ Rhododendron japonoheptamerum var. japonoheptamerum - różanecznik Metternicha
 — ✦ metternichii Siebold et Zucc. var. pentamerum Maxim
 — ✦ micranthum Turcz. - różanecznik drobnokwiatowy
 — ✦ minus Michx. var. minus - różanecznik karoliński
 — ✧ molle Siebold et Zucc. non G. Don.  ⟶ Rhododendron molle (Blume) G. Don ssp. japonicum (A. Gray) Kron. - azalia japońska (bot.)
 — ✧ molle (Blume) G. Don ssp. japonicum (A. Gray) Kron. - azalia japońska (bot.)
 — ✦ molle (Blume) G. Don ssp. molle - azalia miękka
 — ✦ mucronatum G. Don.
 — ✦ mucronulatum Turcz. - różanecznik ostrokończysty
 — ✦ myrtifolium Schott et Kotschy - różanecznik wschodniokarpacki
 — ✦ nakaharae Hayata - azalia nakaharae
 — ✦ nitidulum Rehder et E.H. Wilson in Sargent var. omeiense M.N. Philipsom
 — ✦ nivale ssp. boreale × ?  ⟶ Rhododendron ×edgarianum Rehder et E.H. Wilson - różanecznik Edgara
 — ✦ nudiflorum Torr.  ⟶ Rhododendron periclymenoides (Michaux) Shinners - azalia wiciokrzewowata
 — ✦ obtusum (Lindley) Planchon - azalia tępolistna
 — ✦ occidentale A. Gray - różanecznik zachodni
 — ✦ orbiculare Decne.
 — ✦ oreodoxa Franch. - różanecznik dekoracyjny
 — ✦ oreotrephes W.W. Sm. - różanecznik górski
 — ✦ pachysanthum Hayata - różanecznik rdzawolistny
 — ✦ pachytrichum Franch.
 — ✦ periclymenoides (Michaux) Shinners - azalia wiciokrzewowata
 — ✦ ×planetum Balf. f.
 — ✧ ponticum L. - różanecznik pontyjski
 — ✦ poukhanense Lewel - azalia koreańska
 — ✦ praevernum Hutchinson
 — ✦ pseudochrysanthum Hayata
 — ✦ purdomii Rehder et E.H. Wilson - różanecznik Purdoma
 — ✦ racemosum Franch. - różanecznik groniasty
 — ✦ reticulatum D. Don ex G. Don - azalia żyłkowana
 — ✦ rigidum Franch.
 — ✦ roxieanum Forrest ex W.W. Sm.
 — ✦ rubiginosum Franch.
 — ✦ rufum Batalin
 — ✦ russatum Balf.f. et Forrest - różanecznik czerwieniejący
 — ✦ saluenense Franch. ssp. chameunum (Balf.f. et Forrest) Cullen  ⟶ Rhododendron saluenense Franch. var. prostratum (W.W. Sm.) R.C. Fang - różanecznik salueneński
 — ✦ saluenense Franch. var. prostratum (W.W. Sm.) R.C. Fang - różanecznik salueneński
 — ✦ schlippenbachii Maxim. - azalia Schlippenbacha
 — ✦ searsiae Rehder et E.H. Wilson
 — ✦ sichotense Pojark. - różanecznik sichoteński
 — ✦ sinense (Lodd.) Sweet.  ⟶ Rhododendron molle (Blume) G. Don ssp. molle - azalia miękka
 — ✦ smirnowii Trautv. - różanecznik Smirnowa
 — ✦ sutchuenense Franch.
 — ✦ telmateium Balf. f. et W.W. Sm. - różanecznik bagienny
 — ✦ traillianum Forrest et W.W. Sm. - różanecznik Trailla
 — ✦ trichostomum Franch.
 — ✦ tschonoskii Maxim.
 — ✦ ungernii Trautv. - różanecznik Ungerna
 — ✦ vaseyi A. Gray - azalia Vasey'a
 — ✦ vernicosum Franch.
 — ✦ viscosum Torr.
 — ✦ wardii W.W. Sm. cv. Ehrengold - różanecznik Warda 'Ehrengold'
 — ✦ williamsianum Rehder & E. H. Wilson - różanecznik Williamsa
 — ✦ yakushimanum Nakai - różanecznik jakuszimański
 — ✦ yunnanense Franch.
Rhododendron-Hymenanthes - różaneczniki z podrodzaju Hymanantes
Rhododendron-Tsutsusi - azalie z podrodzaju Tsutsusi
✧ Rhodotypos kerrioides Siebold et Zucc.  ⟶ Rhodotypos scandens (Thunb.) Makino - różowiec biały
✧ Rhodotypos scandens (Thunb.) Makino - różowiec biały
indeks · " · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · Ł · M · N · O · P · Q · R · S · Ś · T · U · V · W · X · Y · Z · Ź · Ż
ra ram ran rao ·   · rd  · re reż · rh rhe rhi rho rhu rhy · ri  · ro rod rog roh rok rol ros roś roz roż ·   · ru ruc rud rue rum run rut · ry  · rz rzę rzo ·  
rhu
Rhus - sumak
 — ✦ aromatica Aiton - sumak wonny
 — ✦ glabra L. - sumak gładki
 — * hirta (L.) Sudw.  ⟶ Rhus typhina L. - sumak octowiec
 — potaninii Maxim. - sumak Potanina
 — ✦ punjabensis J.L. Stewart ex Brandis - sumak pendżabski
 — ✦ radicans L.  ⟶ Toxicodendron radicans (L.) Kuntze - sumak jadowity
 — ✦ sylvestris Siebold et Zucc.  ⟶ Toxicodendron sylvestre (Siebold et Zucc.) Kuntze
 — ✦ trilobata Nutt.  ⟶ Toxicodendron trilobata (Nutt.) Kuntze - sumak trójklapowy
 — * typhina L. - sumak octowiec
indeks · " · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · Ł · M · N · O · P · Q · R · S · Ś · T · U · V · W · X · Y · Z · Ź · Ż
ra ram ran rao ·   · rd  · re reż · rh rhe rhi rho rhu rhy · ri  · ro rod rog roh rok rol ros roś roz roż ·   · ru ruc rud rue rum run rut · ry  · rz rzę rzo ·  
rhy
✦ Rhynchelytrum repens (Willd.) C.E. Hubbard - trawa przylądkowa
Rhynchospora - przygiełka
 — alba (L.) Vahl - przygiełka biała NT
 — alba Vahl  ⟶ Rhynchospora alba (L.) Vahl - przygiełka biała NT
 — fusca (L.) W.T. Aiton - przygiełka brunatna EN
 — fusca Roem. et Schult.  ⟶ Rhynchospora fusca (L.) W.T. Aiton - przygiełka brunatna EN
≀ Rhynchostegiella - ostrószek
 — ≀ tenella (Dicks.) Limpr. - ostrószek delikatny
 — ≀ teneriffae (Mont.) Dirkse et Bouman - ostrószek kanaryjski
≀ Rhynchostegium - ostrosz
 — ≀ confertum (Dicks.) Schimp. - ostrosz gęstolistny
 — ≀ megapolitanum (Blandow ex F.Weber et D.Mohr) Schimp. - ostrosz maklemburski
 — ≀ murale (Hedw.) Schimp. - ostrosz murowy
≀ Rhytidiadelphus - fałdownik
 — ≀ loreus (Hedw.) Warnst. - fałdownik rzemienny
 — ≀ squarrosus (Hedw.) Warnst. - fałdownik nastroszony
 — ≀ subpinnatus (Lindb.) T.J.Kop. - fałdownik wyłysiały
 — ≀ triquetrus (Hedw.) Warnst. - fałdownik szeleszczący
≀ Rhytidium rugosum (Ehrh. ex Hedw.) Kindb. - fałdziec pomarszczony
indeks · " · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · Ł · M · N · O · P · Q · R · S · Ś · T · U · V · W · X · Y · Z · Ź · Ż
ra ram ran rao ·   · rd  · re reż · rh rhe rhi rho rhu rhy · ri  · ro rod rog roh rok rol ros roś roz roż ·   · ru ruc rud rue rum run rut · ry  · rz rzę rzo ·  
rib
Ribes - porzeczka
 — alpinum L. - porzeczka alpejska
 — ✦ americanum Mill. - porzeczka amerykańska
 — ✧ aureum Pursh - porzeczka złota
 — ✦ diacanthum Pall.
 — ✦ fasciculatum Siebold et Zucc.
 — ✦ giraldii Jancz.
 — ✧ grossularia L.  ⟶ Ribes uva-crispa ssp. sativum - porzeczka agrest ogrodowa
 — ✦ latifolium Jancz.
 — ×nidigrolaria Rud. Bauer et A. Bauer - porzeczkoagrest
 — nigrum L. - porzeczka czarna
 — ✦ odoratum Wendl. - porzeczka wonna
 — petraeum Wulfen - porzeczka skalna
 — * rubrum L. s.l. - porzeczka zwyczajna
 — ✧ sanguineum Pursh - porzeczka krwista
 — schlechtendalii Lange  ⟶ Ribes spicatum E.Robson - porzeczka czerwona
 — speciosum Pursh - porzeczka okazała
 — spicatum E.Robson - porzeczka czerwona
 — uva-crispa L. - porzeczka agrest
 — ✧ uva-crispa ssp. sativum - porzeczka agrest ogrodowa
 — uva-crispa ssp. uva-crispa - porzeczka agrest typowa
 — * vulgare Lam.  ⟶ Ribes rubrum L. s.l. - porzeczka zwyczajna
ric
≀ Riccardia - lśniątka
 — ≀ chamaedryfolia (With.) Grolle - lśniątka zatokowa
 — ≀ incurvata Lindb. - lśniątka zakrzywiona
 — ≀ latifrons (Lindb.) Lindb. - lśniątka szerokoplechowa
 — ≀ multifida (L.) Gray - lśniątka pierzastodzielna
 — ≀ palmata (Hedw.) Carruth. - lśniątka dłoniasta
≀ Riccia - wgłębka
 — ≀ beyrichiana Hampe ex Lehm. - wgłębka Beyricha
 — ≀ bifurca Hoffm. - wgłębka widełkowata
 — ≀ canaliculata Hoffm. - wgłębka rynnowata
 — ≀ cavernosa Hoffm. - wgłębka jamkowata
 — ≀ ciliata Hoffm. - wgłębka orzęsiona
 — ≀ ciliifera Link ex Lindenb. - wgłębka rzęsista
 — ≀ crinita Taylor - wgłębka owłosiona
 — ≀ crystallina L. emend. Raddi
 — ≀ duplex Lorb. - wgłębka podwójna
 — ≀ fluitans L. - wgłębka wodna
 — ≀ glauca L. - wgłębka modra
 — ≀ huebeneriana Lindenb. - wgłębka Hübenera
 — ≀ natans L.  ⟶ Ricciocarpos natans (L.) Corda - wgłębik pływający
 — ≀ rhenana Lorb. ex Müll.Frib. - wgłębka reńska
 — ≀ sorocarpa Bisch. - wgłębka wąskopłatowa
 — ≀ trichocarpa M.Howe  ⟶ Riccia crinita Taylor - wgłębka owłosiona
 — ≀ warnstorfii Limpr. ex Warnst. - wgłębka Warnstorfa
≀ Ricciales - wgłębkowce
≀ Ricciocarpos natans (L.) Corda - wgłębik pływający
✧ Ricinus communis L. - rącznik zwyczajny
indeks · " · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · Ł · M · N · O · P · Q · R · S · Ś · T · U · V · W · X · Y · Z · Ź · Ż
ra ram ran rao ·   · rd  · re reż · rh rhe rhi rho rhu rhy · ri  · ro rod rog roh rok rol ros roś roz roż ·   · ru ruc rud rue rum run rut · ry  · rz rzę rzo ·  
rob
Robinia - robinia
robinia - Robinia
 — * akacjowa - Robinia pseudoacacia L
* Robinia ×ambigua Poir. - robinia pośrednia
 — * biała - Robinia pseudoacacia L
✧ Robinia hispida L. - robinia szczeciniasta
 — ✦ Kelseya - Robinia kelseyi Cowell ex Hutch.
✦ Robinia kelseyi Cowell ex Hutch. - robinia Kelseya
 — * lepka - Robinia viscosa Vent.
 — ✦ Małgorzaty - Robinia ×margaretiae Ashe
✦ Robinia ×margaretiae Ashe - robinia Małgorzaty
✧ Robinia neomexicana A. Gray - robinia nowomeksykańska
 — ✧ nowomeksykańska - Robinia neomexicana A. Gray
 — * pośrednia - Robinia ×ambigua Poir.
* Robinia pseudacacia orth. var.  ⟶ Robinia pseudoacacia L - robinia akacjowa
* Robinia pseudoacacia L - robinia akacjowa
✧ Robinia pseudomexicana L.  ⟶ Robinia neomexicana A. Gray - robinia nowomeksykańska
✦ Robinia ×slavinii Rehder  ⟶ Robinia ×margaretiae Ashe - robinia Małgorzaty
 — ✧ szczeciniasta - Robinia hispida L.
* Robinia viscosa Vent. - robinia lepka
 — * wątpliwa - Robinia ×ambigua Poir.
indeks · " · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · Ł · M · N · O · P · Q · R · S · Ś · T · U · V · W · X · Y · Z · Ź · Ż
ra ram ran rao ·   · rd  · re reż · rh rhe rhi rho rhu rhy · ri  · ro rod rog roh rok rol ros roś roz roż ·   · ru ruc rud rue rum run rut · ry  · rz rzę rzo ·  
rod
rodantemum - Rhodanthemum
rodgersia - Rodgersia
Rodgersia - rodgersia
 — ✦ aesculifolia Batalin - rodgersia kasztanowcolistna
 — ✦ aesculifolia Batalin var. henricii (French.) C.Y. Wu ex J.T. Pan  ⟶ Rodgersia henrici (Franch.) Franch. - rodgersia Henriciego
✦ rodgersia bzolistna - Rodgersia sambucifolia Hemsl.
 — ✦ henrici (Franch.) Franch. - rodgersia Henriciego
✦ rodgersia Henriciego - Rodgersia henrici (Franch.) Franch.
✦ rodgersia kasztanowcolistna - Rodgersia aesculifolia Batalin
✦ rodgersia pierzasta - Rodgersia pinnata Franch.
 — ✦ pinnata Franch. - rodgersia pierzasta
 — ✦ podophylla A. Gray - rodgersja stopowcolistna
 — ✦ sambucifolia Hemsl. - rodgersia bzolistna
✦ rodgersia stopolistna - Rodgersia podophylla A. Gray
 — ✦ tabularis (Forbes et Hemsl.) Komar.  ⟶ Astilboides tabularis (Hemsl.) Engl. - astilboides tarczowaty
✦ rodgersja stopowcolistna - Rodgersia podophylla A. Gray
✦ rodgersja stopowcowata - Rodgersia podophylla A. Gray
✦ rodgersja tarczolistna - Astilboides tabularis (Hemsl.) Engl.
rodochiton - Rhodochiton atrosanguineum (Zucc.) Rothm.
rododendron - Rhododendron
 — (ogr.) - Rhododendron
✦ rodzynek brazylijski - Physalis peruviana L.
roe
* Roemeria argemone (L.) C. Morales, R. Mend. et Romero García  ⟶ Papaver argemone L. - mak piaskowy
✦ Roemeria refracta DC.
indeks · " · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · Ł · M · N · O · P · Q · R · S · Ś · T · U · V · W · X · Y · Z · Ź · Ż
ra ram ran rao ·   · rd  · re reż · rh rhe rhi rho rhu rhy · ri  · ro rod rog roh rok rol ros roś roz roż ·   · ru ruc rud rue rum run rut · ry  · rz rzę rzo ·  
rog
rogatek - Ceratophyllum
 — krótkoszyjkowy - Ceratophyllum submersum L.
 — płaskokolcowy - Ceratophyllum platyacanthum Cham. DD
 — skrzydełkowaty - Ceratophyllum platyacanthum Cham. DD
 — sztywny - Ceratophyllum demersum L. s. s.
rogownica - Cerastium
 — alpejska - Cerastium alpinum L. s. str. CR
 — ✧ biała - Cerastium biebersteinii DC.
 — ✧ Biebersteina - Cerastium biebersteinii DC.
 — drobna - Cerastium pumilum Curtis s. str. VU
 — drobna agg. - Cerastium pumilum agg. Curtis
 — drobnokwiatowa - Cerastium brachypetalum Pers. CR
 — jednokwiatowa - Cerastium uniflorum Clairv. VU
 — ✧ kutnerowata - Cerastium tomentosum L.
 — lepka - Cerastium dubium (Bastard) Guepin DD
 — lepka - Cerastium glomeratum Thuill.
 — leśna - Cerastium sylvaticum Waldst. et Kit.
 — murawowa - Cerastium glutinosum F. W. Schultz EN
 — pięciopręcikowa - Cerastium semidecandrum L.
 — polna - Cerastium arvense L. s. str.
 — pospolita - Cerastium holosteoides Fr. em. Hyl.
 — Raciborskiego - Cerastium tatrae Borbás
 — skupiona - Cerastium glomeratum Thuill.
 — szerokolistna - Cerastium latifolium L. VU
 — trójszyjkowa - Cerastium cerastoides (L.) Britton
 — watowata - Cerastium eriophorum Kit.
 — wielkoowockowa - Cerastium macrocarpum Schur em. GARTNER DD
 — źródlana - Cerastium fontanum Baumg. s. str.
rogoża - Typha latifolia L.
rogożka - Typha angustifolia L.
indeks · " · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · Ł · M · N · O · P · Q · R · S · Ś · T · U · V · W · X · Y · Z · Ź · Ż
ra ram ran rao ·   · rd  · re reż · rh rhe rhi rho rhu rhy · ri  · ro rod rog roh rok rol ros roś roz roż ·   · ru ruc rud rue rum run rut · ry  · rz rzę rzo ·  
roh
✦ Rohdea nepalensis (Raf.) N. Tanaka
roj
rojniczek pospolity - Jovibarba sobolifera (Sims) Opiz VU
✦ rojniczka biała - Rosularia sedoides (Decne) H. Ohba
rojnik - Sempervivum
 — ✦ ćmy - Sempervivum marmoreum Griseb.
 — ✦ drobny - Sempervivum pumilum M. Bieb.
 — ✦ Funcka - Sempervivum ×funckii F. Braun ex W.D.J. Koch
 — górski - Sempervivum montanum L.
 — ✧ murowy - Sempervivum tectorum L.
 — ✧ pajęczynowaty - Sempervivum arachnoideum L.
 — pospolity - Jovibarba sobolifera (Sims) Opiz VU
 — ✦ pospolity Allionego - Sempervivum globiferum L. ssp. allionii (Jord. et Fourr.) 't Hart et Bleij
 — ✦ ruski - Sempervivum ruthenicum Schnittsp. et C.B. Lehm.
 — ✦ skalny - Sempervivum ×rupicola A. Kern.
 — ✦ wapienny - Sempervivum calcareum Jord.
 — ✦ wełnisty - Sempervivum ciliosum Craib
 — włochaty łysiejący - Jovibarba hirta (L.) Opiz ssp. glabrescens (Sabr.) Soó & Jáv.
rojnikowiec - Orostachys
 — ✦ 'Mongolei' - Orostachys cv. Mongolei
 — ✦ łuskowaty - Orostachys iwarenge (Makino) Hara
rojownik - Jovibarba
 — pospolity - Jovibarba sobolifera (Sims) Opiz VU
 — włochaty łysiejący - Jovibarba hirta (L.) Opiz ssp. glabrescens (Sabr.) Soó & Jáv.
indeks · " · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · Ł · M · N · O · P · Q · R · S · Ś · T · U · V · W · X · Y · Z · Ź · Ż
ra ram ran rao ·   · rd  · re reż · rh rhe rhi rho rhu rhy · ri  · ro rod rog roh rok rol ros roś roz roż ·   · ru ruc rud rue rum run rut · ry  · rz rzę rzo ·  
rok
rokambuł - Allium ophioscorodon G. Don
≀ rokiet - Hypnum
 — ≀ Bambergera - Hypnum bambergeri Schimp.
 — ≀ brodawkowaty - Hypnum andoi A.J.E.Sm.
 — ≀ cyprysowy - Hypnum cupressiforme Hedw.
 — ≀ duński - Hypnum jutlandicum Holmen et E.Warncke
 — ≀ gładki - Hypnum callichorum Brid.
 — ≀ haczykowaty - Hypnum hamulosum Schimp.
 — ≀ krzywolistny - Hypnum lindbergii Mitt.
 — ≀ leżący - Hypnum imponens Hedw.
 — ≀ łąkowy - Hypnum pratense W.D.J.Koch ex Spruce
 — ≀ pełzający - Hypnum pallescens (Hedw.) P.Beauv.
 — ≀ płodny - Hypnum fertile Sendtn.
 — ≀ rozłożysty - Hypnum procerrimum Molendo
 — ≀ Sautera - Hypnum sauteri Schimp.
 — ≀ Vauchera - Hypnum vaucheri Lesq.
 — ≀ wyniosły - Hypnum recurvatum (Lindb. et Arnell) Kindb.
≀ rokietniczek strojny - Entodon concinnus (De Not.) Paris
≀ rokietniczkowate - Entodontaceae
≀ rokietnik pospolity - Pleurozium schreberi (Willd. ex Brid.) Mitt.
≀ rokietnik Schrebera - Pleurozium schreberi (Willd. ex Brid.) Mitt.
≀ rokietowate - Hypnaceae
≀ rokietowce - Hypnales
** rokietta siewna - Eruca vesicaria (L.) Cav. ssp. sativa (Mill.) Thell.
rokitnik pospolity - Hippophae rhamnoides L.
rokitnik zwyczajny - Hippophae rhamnoides L.
rokitnikowate - Elaeagnaceae
indeks · " · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · Ł · M · N · O · P · Q · R · S · Ś · T · U · V · W · X · Y · Z · Ź · Ż
ra ram ran rao ·   · rd  · re reż · rh rhe rhi rho rhu rhy · ri  · ro rod rog roh rok rol ros roś roz roż ·   · ru ruc rud rue rum run rut · ry  · rz rzę rzo ·  
rol
* rolnica pospolita - Sherardia arvensis L.
rom
✦ Romneya coulteri Harv.
✦ Romulea bulbocodium (L.) Sebast. et Mauri
ror
Rorippa - rzepicha
 — amphibia (L.) Besser - rzepicha ziemnowodna
 — * amphibia × austriaca  ⟶ Rorippa ×hungarica Borbás - rzepicha węgierska
 — amphibia × sylvestris  ⟶ Rorippa ×prostrata (J. P. Bergeret) Schinz et Thell. - rzepicha lirowata
 — ×anceps (Wahlb.) Rchb.  ⟶ Rorippa ×prostrata (J. P. Bergeret) Schinz et Thell. - rzepicha lirowata
 — ×armoracioides (Tausch) Fuss - rzepicha chrzanolistna
 — austriaca (Crantz) Besser - rzepicha austriacka DD
 — austriaca × sylvestris  ⟶ Rorippa ×armoracioides (Tausch) Fuss - rzepicha chrzanolistna
 — * ×hungarica Borbás - rzepicha węgierska
 — islandica (Oeder) Borbás  ⟶ Rorippa palustris (L.) Besser - rzepicha błotna
 — islandica (Oeder) Schinz et Thell. p.p.  ⟶ Rorippa palustris (L.) Besser - rzepicha błotna
 — palustris (L.) Besser - rzepicha błotna
 — ×prostrata (J. P. Bergeret) Schinz et Thell. - rzepicha lirowata
 — sylvestris (L.) Besser - rzepicha leśna
 — terrestris (Tausch) Čelak.  ⟶ Rorippa ×armoracioides (Tausch) Fuss - rzepicha chrzanolistna
indeks · " · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · Ł · M · N · O · P · Q · R · S · Ś · T · U · V · W · X · Y · Z · Ź · Ż
ra ram ran rao ·   · rd  · re reż · rh rhe rhi rho rhu rhy · ri  · ro rod rog roh rok rol ros roś roz roż ·   · ru ruc rud rue rum run rut · ry  · rz rzę rzo ·  
ros
Rosa - róża
 — (ogr.) - róża
 — * acicularis Lindl. - róża igiełkowata
 — afzeliana Fr.  ⟶ Rosa dumalis Bechst. em. Boulenger - róża sina
 — agrestis Savi - róża polna
 — agrestis Savi var. inodora (Fr.) Borbás  ⟶ Rosa inodora Fries. [CzL] - róża eliptyczna
 — agrestis Savi var. schulzei R. Keller - róża rolna odm. Schulza
 — ✧ ×alba L. - róża białokwiatowa
 — albiflora Opiz  ⟶ Rosa agrestis Savi - róża polna
 — alpina  ⟶ Rosa pendulina L. - róża alpejska
 — ✦ amblyotis C. A. Mey. - róża tępouszkowa
 — arvensis Hudson
 — ✦ balsamica Willd.
 — ✦ banksiopsis Baker
 — * blanda Aiton - róża labradorska
 — blanda × rugosa
 — ✦ bracteata J.C. Wendl.
 — caesia Sm.  ⟶ Rosa dumalis Bechst. em. Boulenger - róża sina
 — canina L. - róża dzika
 — canina L. f. inermis - róża dzika forma bezcierniowa
 — * carolina L. - róża karolińska
 — caryophyllacea Besser p.p.  ⟶ Rosa canina L. - róża dzika
 — caryophyllacea Besser var. zalana (Wiesb.) J.B. Keller  ⟶ Rosa zalana WIESB. - róża węgierska
 — ✧ ×centifolia L. - róża stulistna
 — ✦ ×chinensis hort. - róże herbatnie
 — ✦ chinensis Jacq. - róża chińska
 — cinnamomea L.  ⟶ Rosa majalis Herrm. - róża girlandowa
 — coriifolia Fr.  ⟶ Rosa dumalis Bechst. em. Boulenger - róża sina
 — corymbifera Borkh.  ⟶ Rosa canina L. - róża dzika
 — corymbifera Borkh.
 — cujavica Sprib.  ⟶ Rosa sherardii Davies - róża zapoznana
 — ✧ ×damascena Mill. - róża damasceńska
 — ✦ dauurica var. alpestris (Nakai) Kitag.  ⟶ Rosa marretii H. Lév. - róża Marreta
 — ✦ davidii Crép. - róża Davida
 — * davurica Pall. - róża dahurska
 — dumalis Bechst. em. Boulenger - róża sina
 — dumetorum Thuill.  ⟶ Rosa canina L. - róża dzika
 — eglanteria L.  ⟶ Rosa rubiginosa L. - róża rdzawa
 — ✦ elegantula Rolfe
 — elliptica Tausch  ⟶ Rosa inodora Fries. [CzL] - róża eliptyczna
 — ✦ fargesii Boulenger - róża Fargesa
 — * foetida Herrm. - róża żółta
 — ✧ ×francofourtana MÜNCHH. - róża frankfurcka
 — gallica L. - róża francuska VU
 — ✦ giraldii Crép. - róża Giralda
 — gizellae Borbás  ⟶ Rosa agrestis Savi - róża polna
 — * glabrifolia auct. non C.A. Mey  ⟶ Rosa gorenkensis Besser - róża rosyjska
 — * glauca Pourr. - róża czerwonawa
 — glauca Vill.  ⟶ Rosa dumalis Bechst. em. Boulenger - róża sina
 — * gorenkensis Besser - róża rosyjska
 — * gorinkensis Besser orth.var.  ⟶ Rosa gorenkensis Besser - róża rosyjska
 — ✦ gymnocarpa Nutt.
 — ×harisonii Rivers - róża Harisona
 — ✦ helenae Rehder et E. H. Wilson - róża Heleny
 — ✦ hemisphaerica Herrm. - róża siarkowa
 — ✦ hemsleyana Täckh.
 — ✦ hirtula (Regel) Nakai
 — ✦ holodonta Stapf
 — ✦ hugonis Hemsl.
 — inodora Fries. [CzL] - róża eliptyczna
 — ✦ ×jacksonii Willm. cv. Max Graf
 — * jacutica Juz.  ⟶ Rosa davurica Pall. - róża dahurska
 — ✦ jasminoides Koidz.
 — jundzillii Besser - róża Jundziłła
 — klasterskyi (Popek) Klast  ⟶ Rosa dumalis Bechst. em. Boulenger - róża sina
 — klukii auct. polon., non Besser  ⟶ Rosa rubiginosa L. - róża rdzawa
 — ✦ kokanica (Regel) Regel ex Juz.
 — ✦ macrophylla Lindl. - róża wielkolistna
 — majalis Herrm. - róża girlandowa
 — ✦ marretii H. Lév. - róża Marreta
 — ✦ maximowicziana Regel - róża Maksymowicza
 — ✦ maximowicziana Regel var. jackii (Rehder) Rehder
 — micrantha Borrer ex Sm. - róża drobnokwiatowa
 — mollis Sm.  ⟶ Rosa villosa L. - róża jabłkowata
 — ✦ moschata Mill. - róża piżmowa
 — ✦ moyesii Hemsl. et E.H. Wilson - róża Moyesa
 — ✦ multibracteata Hemsl. et E.H. Wilson
 — * multiflora Thunb. - róża wielokwiatowa
 — ✦ nitida Willd. - róża lśniaca
 — ✦ nitida Willd. × rugosa Thunb.  ⟶ Rosa ×rugotida Belder & Wijnands
 — nitidula auct. non Besser  ⟶ Rosa canina L. - róża dzika
 — obtusifolia auct. polon. non Desv.  ⟶ Rosa canina L. - róża dzika
 — ✦ omeiensis Rolfe - róża czteropłatkowa
 — omissa Desegl.  ⟶ Rosa sherardii Davies - róża zapoznana
 — ✦ onoei Makino var. hakonensis (Franch. et Sav.) H. Ohba  ⟶ Rosa jasminoides Koidz.
 — ✦ palustris Marshall - róża błotna
 — pendulina L. - róża alpejska
 — ✦ persica Michaut ex Juss. - róża perska
 — * pimpinellifolia L.  ⟶ Rosa spinosissima L. - róża gęstokolczasta
 — ✦ pisocarpa A. Gray - róża bagienna
 — pomifera J. Herrm.  ⟶ Rosa villosa L. - róża jabłkowata
 — ✦ ×portlandica West. - róża portlandzka
 — ✦ prattii Hemsl.
 — ✦ ×pteragonis M. Krause ex Kordes
 — ✦ pulverulenta M. Bieb.
 — ✦ rouletti hort.
 — ✦ roxburghii Tratt. - róża kasztanowa
 — rubiginosa L. - róża rdzawa
 — * rubrifolia Vill.  ⟶ Rosa glauca Pourr. - róża czerwonawa
 — ✦ ×rubrosa I. Preston
 — * rugosa Thunb. - róża pomarszczona
 — ✦ ×rugotida Belder & Wijnands
 — scabriuscula auct. non Sm.  ⟶ Rosa sherardii Davies - róża zapoznana
 — ✦ serafini Viv. - róża Serafina
 — ✦ sericea Lindl. - róża czteropłatkowa
 — ✦ setigera Michx. - róża preriowa
 — sherardii Davies - róża zapoznana
 — * spinosissima L. - róża gęstokolczasta
 — subcanina (H. Christ) Dalla Torre et Sarnth.  ⟶ Rosa dumalis Bechst. em. Boulenger - róża sina
 — ✦ sweginzowii Koehne
 — tomentosa Sm. - róża kutnerowata
 — tomentosa Sm. ssp. pseudoscabriuscula R. Keller  ⟶ Rosa sherardii Davies - róża zapoznana
 — * tuschetica Boiss.  ⟶ Rosa spinosissima L. - róża gęstokolczasta
 — umbelliflora Sw. ex Heinr. Braun  ⟶ Rosa sherardii Davies - róża zapoznana
 — villosa L. - róża jabłkowata
 — * virginiana Herrm. - róża wirgińska
 — vosagiaca N.H.F. Desp.  ⟶ Rosa dumalis Bechst. em. Boulenger - róża sina
 — ✦ webbiana Wall. ex Royle
 — ✦ wichuraiana Crép. - róża Wichury
 — ✦ willmottiae Hemsl. - róża Willmotta
 — ✦ woodsii Lindl. - róża Woodsa
 — ✦ xanthina Lindl. - róża żółta
 — zalana WIESB. - róża węgierska
Rosaceae - różowate
 — Pomoideae  ⟶ Malaceae - jabłkowate
 — Prunoideae  ⟶ Prunus s.l. - śliwa
 — Spiraeoideae p.p.  ⟶ Spiraeaceae - tawułowate
Rosaceae-D - różowate drzewa i krzewy
Rosaceae-ozdobne-krzewy - różowate uprawiane ozdobne krzewy i drzewa
Rosales - różowce
Roscoea - roskea
 — ✦ alpina Royle
 — auriculata K.Schum.
 — ✦ ×beesiana Cowley et C. Whitehouse
 — ✦ cautleyoides Gagnep. - roskea chińska
rosiczka - Drosera
 — długolistna - Drosera anglica Huds. EN
 — okrągłolistna - Drosera rotundifolia L. NT
 — owalna - Drosera ×obovata Mert. et W.D.J. Koch
 — pośrednia - Drosera intermedia Hayne EN
 — ✦ przylądkowa - Drosera capensis L.
rosiczkowate - Droseraceae
Rosidae  ⟶ eurosids - różowe właściwe
rosids - różowe (klad)
roskea - Roscoea
 — ✦ chińska - Roscoea cautleyoides Gagnep.
✦ Rosmarinus officinalis L. - rozmaryn lekarski
✧ rosplenica japońska - Cenchrus alopecuroides (L.) Thunb.
✧ rosplenica kosmata - Cenchrus longisetus M.C. Johnst.
** Rostraria cristata (L.) Tzvelev - rostraria grzebieniasta
** rostraria grzebieniasta - Rostraria cristata (L.) Tzvelev
≀ Rosulabryum - rozetnik
 — ≀ capillare (Hedw.) J.R. Spencer - rozetnik włoskowy
 — ≀ elegans (Nees) Ochyra - rozetnik ozdobny
 — ≀ laevifilum (Syed) Ochyra - rozetnik rozmnóżkowy
 — ≀ moravicum (Podp.) Ochyra et Stebel  ⟶ Rosulabryum laevifilum (Syed) Ochyra - rozetnik rozmnóżkowy
✦ Rosularia chrysantha (Boiss. et Heldr.) Takht. - rozularia złocista
✦ Rosularia sedoides (Decne) H. Ohba - rojniczka biała
roszponka - Valerianella locusta var. oleracea
roszponka - Valerianella
 — * bruzdkowana - Valerianella rimosa Bastard VU
 — ** koroniasta - Valerianella coronata (L.) DC.
 — [*] mieszana - Valerianella abyssinica Fresen.
 — ** ostrogrzbiecista - Valerianella carinata Loisel.
 — * warzywna - Valerianella locusta Laterr. em. Betcke
 — ✦ warzywna - Valerianella locusta var. oleracea
 — ** wełnistoowockowa - Valerianella eriocarpa Desv.
 — * ząbkowana - Valerianella dentata (L.) Pollich NT
roszpunka - Valerianella
 — * bruzdkowana - Valerianella rimosa Bastard VU
 — ** koroniasta - Valerianella coronata (L.) DC.
 — [*] mieszana - Valerianella abyssinica Fresen.
 — ** ostrogrzbiecista - Valerianella carinata Loisel.
 — * warzywna - Valerianella locusta Laterr. em. Betcke
 — ** wełnistoowockowa - Valerianella eriocarpa Desv.
 — * ząbkowana - Valerianella dentata (L.) Pollich NT
indeks · " · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · Ł · M · N · O · P · Q · R · S · Ś · T · U · V · W · X · Y · Z · Ź · Ż
ra ram ran rao ·   · rd  · re reż · rh rhe rhi rho rhu rhy · ri  · ro rod rog roh rok rol ros roś roz roż ·   · ru ruc rud rue rum run rut · ry  · rz rzę rzo ·  
roś
** roślimianek ambrozjowaty - Parthenium hysterophorus L.
rośliny naczyniowe - Tracheophyta
rośliny nasienne - Spermatophyta
rośliny nasienne i paprotniki - Euphyllophyta
rośliny waskularne - Tracheophyta
rot
* rotacznica naga - Rudbeckia laciniata L.
indeks · " · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · Ł · M · N · O · P · Q · R · S · Ś · T · U · V · W · X · Y · Z · Ź · Ż
ra ram ran rao ·   · rd  · re reż · rh rhe rhi rho rhu rhy · ri  · ro rod rog roh rok rol ros roś roz roż ·   · ru ruc rud rue rum run rut · ry  · rz rzę rzo ·  
roz
rozchodnik - Sedum
 — (Hylotelephium) - Hylotelephium
 — (ogr.) - Sedum
 — (Oreosedum) - Oreosedum
 — (Petrosedum) - Petrosedum
 — (Phedimus) - Phedimus
 — alpejski - Sedum alpestre Vill.
 — ✧ amurski - Phedimus middendorffianus (Maxim.) 't Hart
 — ✦ białoróżowy - Hylotelephium erythrostictum (Miq.) H. Ohba
 — * biały - Sedum album L.
 — ✦ brodawkowaty - Sedum dasyphyllum L.
 — czarniawy - Sedum atratum L.
 — * czerwieniejący - Sedum rubens L.
 — ✦ Ewersa - Hylotelephium ewersii (Ledeb.) Ohba
 — ✦ Forstera - Petrosedum forsterianum (Sm.) Grulich
 — ✦ grubopędowy - Rhodiola pachyclados (Aitch. et Hemsl.) H. Ohba
 — ✦ gruby - Phedimus aizoon (L.) 't Hart
 — ✦ himalajski - Rhodiola himalensis (D. Don) S.H. Fu
 — ✧ hiszpański - Sedum hispanicum L.
 — ✦ kamczacki - Phedimus kamtschaticus (Fisch.) 't Hart
 — karpacki - Hylotelephium telephium (L.) H. Ohba ssp. fabaria (W.D.J. Koch) H. Ohba
 — * kaukaski - Phedimus spurius (Bieb) 't Hart
 — ✦ kwiecisty - Phedimus floriferus (Praeger) ´t Hart
 — ✦ lakonjski - Sedum laconicum Boiss. & Heldr.
 — ✦ lubczykowy - Hylotelephium anacampseros (L.) Ohba
 — ✦ lydyjski - Sedum lydium Boiss.
 — ✦ łopatkowaty - Sedum spathulifolium Hook.
 — ✦ Maksymowicza - Phedimus aizoon (L.) 't Hart
 — ✦ marokański - Petrosedum forsterianum (Sm.) Grulich
 — ✧ Middendorffa - Phedimus middendorffianus (Maxim.) 't Hart
 — ✦ mieszańcowy - Phedimus hybridus (L.) 't Hart
 — ✦ naskalny - Hylotelephium cauticola (Praeger) H. Ohba
 — ✦ Neva - Sedum nevii A. Gray
 — ✦ nicejski - Petrosedum sediforme (Jacq.) Grulich
 — ✦ niebieski - Hylotelephium cyaneum (Rudolph) H. Ohba
 — ✧ okazały - Hylotelephium spectabile (Boreau) Ohba
 — ✦ oregoński - Sedum oreganum Nutt.
 — ostry - Sedum acre L.
 — ostry odmiana wapienna - Sedum acre L. var. calcigenum Woł.
 — oszroniony - Petrosedum pruinatum (Link ex Brot.) Grulich
 — ościsty - Petrosedum rupestre (L.) P.V. Heath
 — owłosiony - Sedum villosum L. RE
 — ✦ rozłogowy - Sedum sarmentosum Bunge
 — ✦ Sarteriusza - Sedum urvillei DC.
 — ✦ Siebolda - Hylotelephium sieboldii (Regel) H. Ohba
 — ✦ Sielskiego - Phedimus selskianus (Regel et Maack) 't Hart
 — ✧ siny - Sedum hispanicum L.
 — sześciorzędowy - Sedum sexangulare L.
 — ✦ tępolistny - Phedimus obtusifolius (C.A. Mey.) 't Hart
 — ✦ topololistny - Hylotelephium populifolium (Pall.) H. Ohba
 — wielki - Hylotelephium maximum (L.) Holub
 — ✦ zakaukaski - Hylotelephium maximum ssp. ruprechtii (Jalas) Dostál
 — ✦ żółtawy - Petrosedum ochroleucum (Chaix) Niederle
rozchodnikowiec - Hylotelephium
 — ✦ naskalny - Hylotelephium cauticola (Praeger) H. Ohba
≀ rozdziorek letni - Anoectangium aestivum (Hedw.) MItt.
≀ rozetnik - Rosulabryum
 — ≀ ozdobny - Rosulabryum elegans (Nees) Ochyra
 — ≀ rozmnóżkowy - Rosulabryum laevifilum (Syed) Ochyra
 — ≀ włoskowy - Rosulabryum capillare (Hedw.) J.R. Spencer
rozłożnia kolczasta - Euryale ferox Salisb.
≀ rozłupek - Schistidium
 — ≀ alpejski - Schistidium agassizii Sull. et Lesq.
 — ≀ brodawkowany - Schistidium papillosum Culm.
 — ≀ brunatny - Schistidium brunnescens Limpr.
 — ≀ czarniawy - Schistidium atrofuscum (Schimp.) Limpr.
 — ≀ grubowłosy - Schistidium crassipilum H.H.Blom
 — ≀ lancetowaty - Schistidium lancifolium (Kindb.) H.H.Blom
 — ≀ mylny - Schistidium confusum H.H.Blom
 — ≀ nierodzajny - Schistidium apocarpum (Hedw.) Bruch et Schimp.
 — ≀ oszroniony - Schistidium pruinosum (Wilson ex Schimp.) G.Roth
 — ≀ pogięty - Schistidium flexipile (Lindb. ex Broth.) G.Roth
 — ≀ strumieniowy - Schistidium rivulare (Brid.) Podp.
 — ≀ szwajcarski - Schistidium helveticum (Schkuhr) Deguchi
 — ≀ tęgi - Schistidium robustum (Nees et Hornsch.) H.H.Blom
 — ≀ wiotki - Schistidium flaccidum (De Not.) Ochyra
 — ≀ włoskoząb - Schistidium trichodon (Brid.) Poelt
 — ≀ wytworny - Schistidium elegantulum H.H.Blom
 — ≀ zaniedbany - Schistidium dupretii (Thér.) W.A.Weber
 — ≀ zbity - Schistidium confertum (Funck) Bruch et Schimp.
rozmaryn - Rosmarinus officinalis L.
 — ✦ lekarski - Rosmarinus officinalis L.
rozplenica - Pennisetum
 — ✦ amerykańska - Pennisetum americanum K. Schum.
 — ✧ japońska - Cenchrus alopecuroides (L.) Thunb.
 — ✧ kosmata - Cenchrus longisetus M.C. Johnst.
 — ✦ obca - Cenchrus ×cupreus (Thorpe) Govaerts
 — ✦ purpurowa - Cenchrus purpureus (Schumach.) Morrone
 — ✦ szczecinkowata - Cenchrus setaceus (Forssk.) Morrone
 — ✦ wschodnia - Cenchrus orientalis (Rich.) Morrone
✦ rozpław sercowaty - Pontederia cordata L.
rozpławowate - Pontederiaceae
rozrzutka - Woodsia
 — alpejska - Woodsia alpina (Bolton) S.F. Gray CR
 — brunatna - Woodsia ilvensis (L.) R. Br. CR
 — ✦ krucha - Woodsia caucasica (C.A. Mey.) J. Sm.
 — nadobna - Woodsia pulchella Bertol. CR
 — ✦ tępolistna - Woodsia obtusa (Spreng.) Torr.
rozrzutkowate - Athyriaceae
rozsobnik delikatny - Chorispora tenella (Pall.) DC.
✦ rozularia blada - Rosularia chrysantha (Boiss. et Heldr.) Takht.
✦ rozularia złocista - Rosularia chrysantha (Boiss. et Heldr.) Takht.
✧ rozwar wielkokwiatowy - Platycodon grandiflorus A.DC.
✦ rozwartka Fendlera - Hemionitis fendleri (Hook.) Christenh.
✦ rozwartka wełniasta - Cheilanthes lanosa (Michx.) D.C.Eaton
rozwój babki wielonasiennej - Plantago intermedia siewka
rozwój babki zwyczajnej - Plantago major siewka
rozwój chroszcza nagołodygowego - Teesdalea nudicaulis siewka
rozwój chwastnicy jednostronnej - Echinochloa crus-galli siewka
rozwój gwiazdnicy pospolitej - Stellaria media siewka
rozwój jasnoty purpurowej - Lamium purpureum siewka
rozwój jasnoty różowej - Lamium amplexicaule siewka
rozwój komosy białej - Chenopodium album siewka
rozwój komosy siniej - Chenopodium glaucum siewka
rozwój łobody błyszczącej - Atriplex nitens siewka
rozwój nawłoci późnej - Solidago gigantea siewka
rozwój niezapominajki górskiej - Myosotis nemorosa siewka
rozwój palusznika krwawego - Digitaria sanguinalis siewka
rozwój pokrzywy zwyczajnej - Urtica dioica siewka
rozwój portulaki pospolitej - Portulaca oleracea siewka
rozwój przetacznika polnego - Veronica arvensis siewka
rozwój pszonaka drobnokwiatowego - Erysimum cheiranthoides siewka
rozwój rdestu gruczołowatego - Polygonum lapathifolium ssp. pallidum siewka
rozwój rdestu plamistego - Polygonum persicaria siewka
rozwój rumianku pospolitego - Chamomilla recutita siewka
rozwój rzodkiewnika pospolitego - Arabidopsis thaliana siewka
rozwój sporka polnego - Spergula arvensis siewka
rozwój szarłatu szorstkiego - Amaranthus retroflexus siewka
rozwój szaroty błotnej - Gnaphalium uliginosum siewka
rozwój szczawiu kędzierzawego - Rumex crispus siewka
rozwój szczawiu tępolistnego - Rumex obtusifolius siewka
rozwój wiechliny rocznej - Poa annua siewka
rozwój wierzbownicy rózgowatej - Epilobium obscurum siewka
rozwój wilczomlecza obrotnego - Euphorbia helioscopia siewka
rozwój włośnicy sinej - Setaria pumila siewka
rozwój żółtlicy drobnokwiatowej - Galinsoga parviflora siewka
rozwój żółtlicy owłosionej - Galinsoga ciliata siewka
indeks · " · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · Ł · M · N · O · P · Q · R · S · Ś · T · U · V · W · X · Y · Z · Ź · Ż
ra ram ran rao ·   · rd  · re reż · rh rhe rhi rho rhu rhy · ri  · ro rod rog roh rok rol ros roś roz roż ·   · ru ruc rud rue rum run rut · ry  · rz rzę rzo ·  
roż
✧ rożnik przerośnięty - Silphium perfoliatum L.
indeks · " · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · Ł · M · N · O · P · Q · R · S · Ś · T · U · V · W · X · Y · Z · Ź · Ż
ra ram ran rao ·   · rd  · re reż · rh rhe rhi rho rhu rhy · ri  · ro rod rog roh rok rol ros roś roz roż ·   · ru ruc rud rue rum run rut · ry  · rz rzę rzo ·  
róż
róża - Rosa
 — (ogr.) - Rosa
 — alpejska - Rosa pendulina L.
 — ✦ bagienna - Rosa pisocarpa A. Gray
 — ✧ białokwiatowa - Rosa ×alba L.
 — ✦ błotna - Rosa palustris Marshall
 — ✦ błyszcząca - Rosa nitida Willd.
 — ✦ chińska - Rosa chinensis Jacq.
 — * czerwonawa - Rosa glauca Pourr.
 — ✦ czteropłatkowa - Rosa sericea Lindl.
 — ✦ czteropłatkowa - Rosa omeiensis Rolfe
 — * dahurska - Rosa davurica Pall.
 — ✧ damasceńska - Rosa ×damascena Mill.
 — ✦ Davida - Rosa davidii Crép.
 — drobnokwiatowa - Rosa micrantha Borrer ex Sm.
 — dzika - Rosa canina L.
 — dzika forma bezcierniowa - Rosa canina L. f. inermis
 — eliptyczna - Rosa inodora Fries. [CzL]
 — ✦ Fargesa - Rosa fargesii Boulenger
 — francuska - Rosa gallica L. VU
 — ✧ frankfurcka - Rosa ×francofourtana MÜNCHH.
 — * gęstokolczasta - Rosa spinosissima L.
 — ✦ Giralda - Rosa giraldii Crép.
 — girlandowa - Rosa majalis Herrm.
 — Harisona - Rosa ×harisonii Rivers
 — ✦ Heleny - Rosa helenae Rehder et E. H. Wilson
 — * igiełkowata - Rosa acicularis Lindl.
 — jabłkowata - Rosa villosa L.
 — Jundziłła - Rosa jundzillii Besser
 — * karolińska - Rosa carolina L.
 — ✦ kasztanowa - Rosa roxburghii Tratt.
 — kutnerowata - Rosa tomentosa Sm.
 — * labradorska - Rosa blanda Aiton
 — ✦ lśniaca - Rosa nitida Willd.
 — ✦ Maksymowicza - Rosa maximowicziana Regel
 — ✦ Marreta - Rosa marretii H. Lév.
 — ✦ Moyesa - Rosa moyesii Hemsl. et E.H. Wilson
 — ✦ perska - Rosa persica Michaut ex Juss.
 — ✦ piżmowa - Rosa moschata Mill.
 — polna - Rosa agrestis Savi
 — * pomarszczona - Rosa rugosa Thunb.
 — ✦ portlandzka - Rosa ×portlandica West.
 — ✦ preriowa - Rosa setigera Michx.
 — rdzawa - Rosa rubiginosa L.
 — rolna - Rosa agrestis Savi
 — rolna odm. Schulza - Rosa agrestis Savi var. schulzei R. Keller
 — * rosyjska - Rosa gorenkensis Besser
 — ✦ Serafina - Rosa serafini Viv.
 — Sherarda - Rosa sherardii Davies
 — ✦ siarkowa - Rosa hemisphaerica Herrm.
 — sina - Rosa dumalis Bechst. em. Boulenger
 — ✧ stulistna - Rosa ×centifolia L.
 — ✦ szerokokolcowa - Rosa omeiensis Rolfe
 — ✦ tępouszkowa - Rosa amblyotis C. A. Mey.
 — węgierska - Rosa zalana WIESB.
 — ✦ Wichury - Rosa wichuraiana Crép.
 — ✦ wielkolistna - Rosa macrophylla Lindl.
 — * wielokwiatowa - Rosa multiflora Thunb.
 — ✦ Willmotta - Rosa willmottiae Hemsl.
 — * wirgińska - Rosa virginiana Herrm.
 — ✦ Woodsa - Rosa woodsii Lindl.
 — zapoznana - Rosa sherardii Davies
 — * żółta - Rosa foetida Herrm.
 — ✦ żółta - Rosa xanthina Lindl.
różanecznik - Rhododendron
 — (ogr.) - Rhododendron
 — alpejski - Rhododendron ferrugineum L.
 — ✦ Augustyna - Rhododendron augustinii Hemsl.
 — ✦ bagienny - Rhododendron telmateium Balf. f. et W.W. Sm.
 — ✦ Bureava - Rhododendron bureavii Franch.
 — ✦ czerwieniejący - Rhododendron russatum Balf.f. et Forrest
 — ✦ dahurski - Rhododendron dauricum L.
 — ✦ dekoracyjny - Rhododendron oreodoxa Franch.
 — ✦ drobnokwiatowy - Rhododendron micranthum Turcz.
 — ✦ Edgara - Rhododendron ×edgarianum Rehder et E.H. Wilson
 — ✧ fioletowy - Rhododendron catawbiense Michx.
 — ✦ Fortune'a - Rhododendron fortunei Lindl. ssp. fortunei
 — ✦ gęsty - Rhododendron impeditum Balf. f. et W.W. Sm.
 — ✦ górski - Rhododendron oreotrephes W.W. Sm.
 — ✦ groniasty - Rhododendron racemosum Franch.
 — ✦ jakuszimański - Rhododendron yakushimanum Nakai
 — ✧ japoński - Rhododendron molle (Blume) G. Don ssp. japonicum (A. Gray) Kron.
 — ✦ karoliński - Rhododendron minus Michx. var. minus
 — ✧ katawbijski - Rhododendron catawbiense Michx.
 — ✦ kaukaski - Rhododendron caucasicum Pall.
 — ✧ kosmaty - Rhododendron hirsutum L.
 — ✦ krótkoowocowy - Rhododendron brachycarpum D. Don ex G. Don
 — ✦ krzywozalążniowy - Rhododendron campylogynum subsp. myrtilloides Franch.
 — ✦ Ludlowa - Rhododendron ludlowii Cowan
 — ✦ menziesii - Rhododendron menziesii Craven
 — ✦ Metternicha - Rhododendron matternichii Siebold et Zucc. ssp. hondoense Nakai
 — ✦ Metternicha - Rhododendron japonoheptamerum var. japonoheptamerum
 — ✦ miękki - Rhododendron molle (Blume) G. Don ssp. molle
 — ✧ olbrzymi - Rhododendron maximum L.
 — ✦ ostrokończysty - Rhododendron mucronulatum Turcz.
 — ✧ owłosiony - Rhododendron hirsutum L.
 — ✧ pontyjski - Rhododendron ponticum L.
 — ✦ Purdoma - Rhododendron purdomii Rehder et E.H. Wilson
 — ✦ rdzawolistny - Rhododendron pachysanthum Hayata
 — ✦ rokitnikowy - Rhododendron hippophaeoides Balf.f. et W.W. Sm.
 — ✦ rokitnikowy 'Blue Silver' - Rhododendron hippophaeoides Balf. f. et W.W. Sm. cv. Blue Silver
 — ✦ rozesłany - Rhododendron forrestii Balf. f. ex Diels
 — ✦ rurkowaty - Rhododendron hyperythrum Hayata
 — ✦ salueneński - Rhododendron saluenense Franch. var. prostratum (W.W. Sm.) R.C. Fang
 — ✦ sichoteński - Rhododendron sichotense Pojark.
 — ✦ Smirnowa - Rhododendron smirnowii Trautv.
 — ✦ splątany - Rhododendron complexum Balf.f. et W.W.Sm.
 — ✦ srebrnolistny - Rhododendron argyrophyllum Franch.
 — ✦ srebrnolistny nankiński - Rhododendron argyrophyllum Franch. ssp. nankingense (Cowan) D.F. Chamb.
 — ✦ Trailla - Rhododendron traillianum Forrest et W.W. Sm.
 — ✦ Ungerna - Rhododendron ungernii Trautv.
 — ✦ Warda 'Ehrengold' - Rhododendron wardii W.W. Sm. cv. Ehrengold
 — ✦ wielkolistny - Rhododendron macrophyllum D. Don.
 — ✦ wielokwiatowy - Rhododendron dichroanthum Diels ssp. scyphocalyx (I.B. Balfour et Forrest) Cowan
 — ✦ Williamsa - Rhododendron williamsianum Rehder & E. H. Wilson
 — ✦ wschodniokarpacki - Rhododendron myrtifolium Schott et Kotschy
 — ✦ wyprostowany - Rhododendron fastigiatum Franch.
 — ✦ zachodni - Rhododendron occidentale A. Gray
 — ✦ złotokwiatowy - Rhododendron aureum Georgi
 — ✦ złotolistny - Rhododendron aureum Georgi
 — ✦ znakomity - Rhododendron insigne Hemsley & E.H. Wilson
 — żółty - Rhododendron luteum Sweet CR
różaneczniki z podrodzaju Hymanantes - Rhododendron-Hymenanthes
✦ róże herbatnie - Rosa ×chinensis hort.
✦ róże mieszańce herbatnie - Rosa ×chinensis hort.
✦ róże wielkokwiatowe - Rosa ×chinensis hort.
różeniec - Rhodiola
 — ✦ czerwony - Rhodiola heterodonta (Hook. f. et Thomson) Boriss.
 — górski - Rhodiola rosea L.
 — ✦ górski arktyczny - Rhodiola rosea L. ssp. arctica (Boriss.) Á. Löve
 — ✦ grubołodygowy - Rhodiola pachyclados (Aitch. et Hemsl.) H. Ohba
 — ✦ japoński - Rhodiola ishidae (Miyabe et Kudô) H. Hara
✧ różnielica błękitna - Nemophila menziesii Hook. et Arn.
✧ różnielica plamista - Nemophila maculata Benth.
✧ różnik przerosłolistny - Silphium perfoliatum L.
≀ różnolist - Heterocladium
 — ≀ biczykowaty - Heterocladium heteropterum (Brid.) Schimp.
 — ≀ dwoistolistny - Heterocladium dimorphum (Brid.) Schimp.
≀ różnoprątnik baźkowaty - Anomobryum julaceum (Schrad ex P.Gaertn., B.Mey. et Scherb.) Schimp.
≀ różnoząb - Cynodontium
 — ≀ Bruntona - Cynodontium bruntonii (Sm.) Bruch et Schimp.
 — ≀ delikatny - Cynodontium tenellum (Schimp.) Limpr.
 — ≀ guzkowaty - Cynodontium strumiferum (Hedw.) Lindb.
 — ≀ smukły - Cynodontium graciliescens (F.Weber et D.Mohr) Schimp.
 — ≀ wielkoowockowy - Cynodontium polycarpon (Hedw.) Schimp.
 — ≀ zwodniczy - Cynodontium fallax Limpr.
różowate - Rosaceae
 — drzewa i krzewy - Rosaceae-D
 — uprawiane ozdobne krzewy i drzewa - Rosaceae-ozdobne-krzewy
różowce - Rosales
różowe (klad) - rosids
różowe właściwe - eurosids
różowe właściwe I - Fabidae
różowe właściwe II - Malvidae
✧ różowiec biały - Rhodotypos scandens (Thunb.) Makino
≀ różyczkoprątnik - Rhodobryum
 — ≀ kanadyjski - Rhodobryum ontariense (Kindb.) Kindb.
 — ≀ pospolity - Rhodobryum roseum (Hedw.) Limpr.
indeks · " · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · Ł · M · N · O · P · Q · R · S · Ś · T · U · V · W · X · Y · Z · Ź · Ż
ra ram ran rao ·   · rd  · re reż · rh rhe rhi rho rhu rhy · ri  · ro rod rog roh rok rol ros roś roz roż ·   · ru ruc rud rue rum run rut · ry  · rz rzę rzo ·  
rub
✦ Rubia cordifolia L. - marzana sercolistna
** Rubia tinctorum L. - marzana barwierska
Rubiaceae - marzanowate
* Rubrivena polystachya (Meisner) Král  ⟶ Polygonum polystachyum Wall. ex Meissner - rdest wielokłosowy
Rubus - malina, jeżyna
 — acanthodes H. HOFM. - jeżyna saksońska
 — * allegheniensis PORTER - jeżyna alegańska
 — ambrosius Trávniček et Oklejewicz - jeżyna wzniesiona
 — angustipaniculatus Holub - jeżyna rombolistna
 — apricus Wimm. - jeżyna słoneczna
 — ✦ arcticus L. - malina arktyczna
 — ×areschoughi A. Blytt
 — * armeniacus Focke - jeżyna kaukaska
 — aschersonii Sprib.  ⟶ Rubus hevellicus (E.H.L. Krause) E.H.L. Krause - jeżyna Aschersona
 — austroslovacus Trávniček - jeżyna słowacka
 — baenitzii Sprib. - jeżyna Baenitza
 — balfourianus A. Bloxam  ⟶ Rubus nemorosus Hayne et Willd. - jeżyna zaroślowa
 — balfourianus A. Bloxam ex Bab.  ⟶ Rubus nemorosus Hayne et Willd. - jeżyna zaroślowa
 — ✦ bambusarum Focke
 — barberi H.E. Weber - jeżyna Barbera
 — bavaricus (Focke) Hruby - jeżyna bawarska
 — bayeri Focke  ⟶ Rubus hirtus agg. Waldst. et Kit. agg. - jeżyna gruczołowata
 — bellardii Weihe nom. illegit.  ⟶ Rubus pedemontanus Pinkw. - jeżyna Bellardiego
 — beskidensis nom.prov.?
 — bicolor Opiz - jeżyna bujnopędowa
 — bifrons VEST - jeżyna dwubarwna
 — blockii Piotr. nom. nudum  ⟶ Rubus corylifolius Sm. agg. - jeżyna leszczynolistna
 — bohemo-polonicus Trávn. et Ziel. - jeżyna pograniczna
 — caesius L. - jeżyna popielica
 — camptostachys G. BRAUN - jeżyna orzęsiona
 — * canadensis L. - jeżyna kanadyjska
 — candicans auct. non Weihe ex Rchb.  ⟶ Rubus montanus Lib. ex Lej. - jeżyna wąskolistna
 — canescens DC. - jeżyna filcowata
 — capitulatus Utsch - jeżyna główkowata
 — capricolensis Sprib.  ⟶ Rubus capricollensis (Sprib.) Sprib. - jeżyna krótkopręcikowa
 — capricollensis (Sprib.) Sprib. - jeżyna krótkopręcikowa
 — chaerophylloides Sprib. - jeżyna świerząbkolistna
 — chaerophyllus Sagorski et W. Schulze - jeżyna świerząbkowata
 — chamaemorus L. - malina moroszka EN
 — chlorothyrsos Focke - jeżyna wielolistna
 — ciliatus Lindeb.  ⟶ Rubus camptostachys G. BRAUN - jeżyna orzęsiona
 — circipanicus E.H.L. Krause - jeżyna maklemburska
 — clusii Borbas ex Sabr. - jeżyna Kluzjusza
 — ✦ cockburnianus Hemsl. - jeżyna białopędowa
 — consimilis sensu Kulesza an P.J. Müll.  ⟶ Rubus plicatus Weihe et Nees - jeżyna fałdowana
 — constrictus P.J. Müll. et Lefèvre - jeżyna Westa
 — corylifolius Sm. agg. - jeżyna leszczynolistna
 — crassus Holuby  ⟶ Rubus hirtus agg. Waldst. et Kit. agg. - jeżyna gruczołowata
 — crispomarginatus HOLUB - jeżyna kędzierzawolistna
 — curvaciculatus Walsemann ex H.E. Weber - jeżyna drobnokolczasta
 — czarnunensis (Sprib.) Sprib. - jeżyna notecka
 — czarnunensis Sprib.  ⟶ Rubus czarnunensis (Sprib.) Sprib. - jeżyna notecka
 — dasyphyllus (W.M. Rogers) E.S. Marshall
 — dethardingii auct. non E.H.L. Krause  ⟶ Rubus curvaciculatus Walsemann ex H.E. Weber - jeżyna drobnokolczasta
 — divaricatus P.J. Müll. - jeżyna połyskująca
 — dollnensis Sprib. - jeżyna dolnośląska
 — fabrimontanus (Sprib.) Sprib. - jeżyna podgórska
 — fabrimontanus Sprib.  ⟶ Rubus fabrimontanus (Sprib.) Sprib. - jeżyna podgórska
 — fasciculatus P.J. Müll. - jeżyna szarozielona
 — fischii E.H.L. Krause  ⟶ Rubus nemorosus Hayne et Willd. - jeżyna zaroślowa
 — fissus auct. non Lindl.  ⟶ Rubus scissus W.C.R. Watson - jeżyna rozcięta
 — flos-amygdale Trávn. et Holub - jeżyna migdałowata
 — franconicus H.E. Weber - jeżyna frankońska
 — fruticosus L. NOM. AMBIG. - jeżyna krzewiasta
 — gallinimontanus Sprib. - jeżyna kogucia
 — geminatus H.E. Weber
 — geminiathus ?  ⟶ Rubus geminatus H.E. Weber
 — glivicensis (Sprib. ex Sudre) Sprib. - jeżyna gliwicka
 — glivicensis Sprib.  ⟶ Rubus glivicensis (Sprib. ex Sudre) Sprib. - jeżyna gliwicka
 — gothicus Frid. et Gelert ex E.H.L. Krause - jeżyna gocka
 — gothicus Frid.  ⟶ Rubus gothicus Frid. et Gelert ex E.H.L. Krause - jeżyna gocka
 — grabowskii Weihe ex Guenther et All. - jeżyna bukietowa
 — gracilis J. Presl et C. Presl - jeżyna ostręga
 — graecensis W. Maurer - jeżyna austriacka
 — gratus Focke - jeżyna nadobna
 — grossus auct. non H.E. Weber  ⟶ Rubus kuleszae Ziel. - jeżyna Kuleszy
 — guentheri Weihe - jeżyna Günthera
 — guttiferus Trávn. et Holub - jeżyna kropelkowa
 — hadracanthos (G. Braun) G. Braun
 — ✦ hayata-koidzumii Naruh.  ⟶ Rubus rolfei S. Vidal - jeżyna płożąca
 — henrici-egonis Holub - jeżyna Webera
 — ✦ henryi Hemsl. et Kuntze - jeżyna Henry'ego
 — ✦ henryi Hemsl. et Kuntze var. bambusarum (Focke) Rehd.  ⟶ Rubus bambusarum Focke
 — hercynicus G. Braun - jeżyna hercyńska
 — hevellicus (E.H.L. Krause) E.H.L. Krause - jeżyna Aschersona
 — hirtus agg. Waldst. et Kit. agg. - jeżyna gruczołowata
 — holzfussii Sprib. - jeżyna Holzfussa
 — horridifrons
 — idaeus L. - malina właściwa
 — ✦ illecebrosus Focke - jeżyna (malina) ponętna
 — jastrzebowskii Piotr. ex Kulesza  ⟶ Rubus rudis Weihe - jeżyna szczeciniasta
 — josholubii H.E. Weber
 — kaltenbachii Metsch  ⟶ Rubus hirtus agg. Waldst. et Kit. agg. - jeżyna gruczołowata
 — kaznowski
 — koehleri Weihe - jeżyna Köhlera
 — krotoszinensis Sprib.  ⟶ Rubus capitulatus Utsch - jeżyna główkowata
 — krotoszinensis (Sprib.) Sprib.  ⟶ Rubus capitulatus Utsch - jeżyna główkowata
 — kuleszae Ziel. - jeżyna Kuleszy
 — * laciniatus Willd. - jeżyna wcinanolistna
 — lamprocaulos G. Braun - jeżyna skąpokwiatowa
 — lasquiensis Sprib. - jeżyna kępińska
 — lesznensis - jeżyna leszczyńska
 — leuciscanus E.H.L. Krause
 — lidforsii orth.var.  ⟶ Rubus lidforssii (Gelert) Lange - jeżyna Lidforsa
 — lidforssii (Gelert) Lange - jeżyna Lidforsa
 — lignicensis Figert - jeżyna legnicka
 — limitaneus T. Maliński et J. Zieliński - jeżyna pomorska
 — lindenbergii P.J. Müll - jeżyna Lindenberga
 — lucentifolius Ziel. et Kosiński - jeżyna połyskliwolistna
 — lusaticus Rostock - jeżyna łużycka
 — macromontanus (H.E. Weber) Vannerom  ⟶ Rubus bicolor Opiz - jeżyna bujnopędowa
 — macrophyllus Weihe et Nees - jeżyna wielkolistna
 — macrophyllus Weihe  ⟶ Rubus macrophyllus Weihe et Nees - jeżyna wielkolistna
 — marssonianus H.E. Weber - jeżyna Marssona
 — maximus T. Marsson - jeżyna większa
 — micans GODR. - jeżyna lśniąca
 — ✦ microphyllus L. f. - jeżyna drobnolistna
 — mollis J. PRESL et C. Presl - jeżyna szarolistna
 — montanus Lib. ex Lej. - jeżyna wąskolistna
 — nemoralis P.J. Müll. - jeżyna smukłokolcowa
 — nemorosus Hayne et Willd. - jeżyna zaroślowa
 — nemorosus Hayne  ⟶ Rubus nemorosus Hayne et Willd. - jeżyna zaroślowa
 — nessensis Hall. - jeżyna lochneseńska
 — nitidus Weihe et Ness p.p.  ⟶ Rubus divaricatus P.J. Müll. - jeżyna połyskująca
 — oboranus (Sprib.) Sprib. - jeżyna trójlistkowa
 — * occidentalis L. - malina czarna
 — * odoratus L. - jeżyna pachnąca
 — opacus Focke - jeżyna ponura
 — opatoviensis Sprib.  ⟶ Rubus hirtus agg. Waldst. et Kit. agg. - jeżyna gruczołowata
 — opatoviensis (Sprib.) Kulesza  ⟶ Rubus hirtus agg. Waldst. et Kit. agg. - jeżyna gruczołowata
 — oreogeton auct. non Focke  ⟶ Rubus fabrimontanus (Sprib.) Sprib. - jeżyna podgórska
 — ortostachys G. Braun - jeżyna prostokwiatostanowa
 — ostroviensis Sprib. - jeżyna ostrowska
 — pallidus Weihe - jeżyna bladozielona
 — parthenocissus Trávnícek et Holub - jeżyna winobluszczowa
 — ✦ parviflorus Nutt. - jeżyna nutkajska
 — pedemontanus Pinkw. - jeżyna Bellardiego
 — pericrispatus Trávniček et Holub - jeżyna kędzierzawa
 — peripragensis Travnicek et Halvicek - jeżyna praska
 — perperus H.E. Weber - jeżyna różowokwietna
 — perrobustus Holub - jeżyna mocna
 — pfuhlianus Sprib. - jeżyna Pfuhla
 — ✦ phoenicolasius Maxim. - jeżyna rdzawa
 — plicatus Weihe et Nees - jeżyna fałdowana
 — plicatus Weihe et Nees var. smiglensis Sprib.  ⟶ Rubus opacus Focke - jeżyna ponura
 — polycarpus G. Braun  ⟶ Rubus fabrimontanus (Sprib.) Sprib. - jeżyna podgórska
 — pomeranicus Holzfuss  ⟶ Rubus ortostachys G. Braun - jeżyna prostokwiatostanowa
 — pomeranicus (Holzfuss) Holzfuss  ⟶ Rubus ortostachys G. Braun - jeżyna prostokwiatostanowa
 — posnaniensis Sprib. - jeżyna poznańska
 — praecox Bertol. - jeżyna długopręcikowa
 — prissanicus Kosiński, Maliński et Ziel. - jeżyna pyrzycka
 — procerus P.J. Müll. ex Boulay  ⟶ Rubus praecox Bertol. - jeżyna długopręcikowa
 — ×pseudidaeus (Weihe) Lej. - jeżyna malinowa
 — pyramidaliformis (Sudre) Ziel.  ⟶ Rubus angustipaniculatus Holub - jeżyna rombolistna
 — pyramidalis Kaltenb. - jeżyna piramidalna
 — radula Weihe - jeżyna szorstka
 — rhombifolius auct. non Weihe et Nees  ⟶ Rubus angustipaniculatus Holub - jeżyna rombolistna
 — ✦ rolfei S. Vidal - jeżyna płożąca
 — rudis Weihe - jeżyna szczeciniasta
 — salisburgensis Focke ex Caflisch - jeżyna salzburska
 — salisburgensis Focke  ⟶ Rubus salisburgensis Focke ex Caflisch - jeżyna salzburska
 — saxatilis L. - malina kamionka
 — scaber Weihe - jeżyna zadzierzysta
 — schleicheri Weihe ex Tratt. - jeżyna Schleichera
 — schleicheri Weihe  ⟶ Rubus schleicheri Weihe ex Tratt. - jeżyna Schleichera
 — schnedleri H.E. Weber - jeżyna Schnedlera
 — schummelii Weihe nom. ambig.
 — sciocharis (Sudre) W.C.R. Watson - jeżyna cienista
 — scissus W.C.R. Watson - jeżyna rozcięta
 — sect. glandulosi
 — seebergensis Pfuhl ex Sprib. - jeżyna mosińska
 — seebergensis Pfuhl  ⟶ Rubus seebergensis Pfuhl ex Sprib. - jeżyna mosińska
 — selmeri Lindeb. ex F. Aresch.  ⟶ Rubus nemoralis P.J. Müll. - jeżyna smukłokolcowa
 — senticosus Köhler ex Weihe - jeżyna górska
 — senticosus Köhler  ⟶ Rubus senticosus Köhler ex Weihe - jeżyna górska
 — serrulatus Lindeb.  ⟶ Rubus lamprocaulos G. Braun - jeżyna skąpokwiatowa
 — siemianicensis Sprib. - jeżyna siemianicka
 — silesiacus Weihe - jeżyna śląska
 — ✦ spectabilis Pursh - jeżyna okazała
 — sprengelii Weihe - jeżyna Sprengla
 — sprengelii Focke  ⟶ Rubus sprengelii Weihe - jeżyna Sprengla
 — spribillei (Pfuhl ex Sprib.) Kulesza - jeżyna Spribillego
 — spribillei Pfuhl  ⟶ Rubus spribillei (Pfuhl ex Sprib.) Kulesza - jeżyna Spribillego
 — stohrii H.E. Weber et Ranft
 — sulcatus VEST - jeżyna bruzdowana
 — tabanimontanus Figert - jeżyna fioletowopędowa
 — ✦ thibetanus Franch. cv. Silver Fern - jeżyna tybetańska 'Silver Fern'
 — thyrsanthus Focke  ⟶ Rubus grabowskii Weihe ex Guenther et All. - jeżyna bukietowa
 — thyrsoideus Wimm.  ⟶ Rubus grabowskii Weihe ex Guenther et All. - jeżyna bukietowa
 — tiliaster H.E. Weber
 — ✦ ulmifolius Schott - jeżyna wiązolistna
 — velutinus Vest ex Tratt. - jeżyna aksamitna
 — vestii Focke  ⟶ Rubus constrictus P.J. Müll. et Lefèvre - jeżyna Westa
 — villicaulis Köhler  ⟶ Rubus gracilis J. Presl et C. Presl - jeżyna ostręga
 — villicaulis Köhler ex Weihe  ⟶ Rubus gracilis J. Presl et C. Presl - jeżyna ostręga
 — wahlbergii ARRH. - jeżyna Wahlberga
 — wimmeri Sprib. non Weihe  ⟶ Rubus wimmerianus (Sprib. ex Sudre) Sprib. - jeżyna Wimmera
 — wimmerianus (Sprib. ex Sudre) Sprib. - jeżyna Wimmera
 — woloszczakii Piotr. ex Kulesza  ⟶ Rubus radula Weihe - jeżyna szorstka
 — * xanthocarpus BUREAU et FRANCH. - jeżyna żółtoowockowa
 — zielinskii M.M. Wolanin et M.N. Wolanin - jeżyna Zielińskiego
Rubus-uprawiane
indeks · " · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · Ł · M · N · O · P · Q · R · S · Ś · T · U · V · W · X · Y · Z · Ź · Ż
ra ram ran rao ·   · rd  · re reż · rh rhe rhi rho rhu rhy · ri  · ro rod rog roh rok rol ros roś roz roż ·   · ru ruc rud rue rum run rut · ry  · rz rzę rzo ·  
ruc
rucola - Eruca vesicaria (L.) Cav. ssp. sativa (Mill.) Thell.
indeks · " · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · Ł · M · N · O · P · Q · R · S · Ś · T · U · V · W · X · Y · Z · Ź · Ż
ra ram ran rao ·   · rd  · re reż · rh rhe rhi rho rhu rhy · ri  · ro rod rog roh rok rol ros roś roz roż ·   · ru ruc rud rue rum run rut · ry  · rz rzę rzo ·  
rud
Rudbeckia - rudbekia
 — * bicolor Nutt (R. hirta var. pulcherrima Farw.)  ⟶ Rudbeckia hirta L. - rudbekia owłosiona
 — ✧ fulgida Aiton - rudbekia błyskotliwa
 — * hirta L. - rudbekia owłosiona
 — * laciniata L. - rudbekia naga
 — ✦ maxima Nutt. - rudbekia wielka
 — missouriensis Engelm. ex C.L. Boynton et Beadle - rudbekia missouryjska
 — ✧ nitida Nutt. - rudbekia lśniąca
 — ✦ occidentalis Nutt. - rudbekia zachodnia
 — ✧ purpurea L.  ⟶ Echinacea purpurea (L.) Moench - jeżówka purpurowa
 — ✧ speciosa Wender. (R. fulgida Aiton var. speciosa (Wender) Perdue)  ⟶ Rudbeckia fulgida Aiton - rudbekia błyskotliwa
 — ✦ subtomentosa Pursh
 — ✦ triloba L. - rudbekia trójklapowa
rudbekia - Rudbeckia
 — ✧ błyskotliwa - Rudbeckia fulgida Aiton
 — * dwubarwna - Rudbeckia hirta L.
 — * letnia - Rudbeckia hirta L.
 — ✧ lśniąca - Rudbeckia nitida Nutt.
 — missouryjska - Rudbeckia missouriensis Engelm. ex C.L. Boynton et Beadle
 — * naga - Rudbeckia laciniata L.
 — ✧ okazała - Rudbeckia fulgida Aiton
 — * ostra - Rudbeckia hirta L.
 — * owłosiona - Rudbeckia hirta L.
 — ✧ purpurowa - Echinacea purpurea (L.) Moench
 — * sieczna - Rudbeckia laciniata L.
 — * szorstka - Rudbeckia hirta L.
 — ✦ trójklapowa - Rudbeckia triloba L.
 — ✦ wielka - Rudbeckia maxima Nutt.
 — ✦ zachodnia - Rudbeckia occidentalis Nutt.
indeks · " · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · Ł · M · N · O · P · Q · R · S · Ś · T · U · V · W · X · Y · Z · Ź · Ż
ra ram ran rao ·   · rd  · re reż · rh rhe rhi rho rhu rhy · ri  · ro rod rog roh rok rol ros roś roz roż ·   · ru ruc rud rue rum run rut · ry  · rz rzę rzo ·  
rue
ruelia szumiąca - Ruellia strepens L.
✦ Ruellia humilis Nutt. - ruellia niska
✦ ruellia niska - Ruellia humilis Nutt.
Ruellia strepens L. - ruelia szumiąca
ruk
rukiew - Nasturtium
 — [*] drobnolistna - Nasturtium microphyllum (Boenn.) Rchb. VU
 — wodna - Nasturtium officinale R. Br. NT
rukiewnik rokietowy - Bunias erucago L.
* rukiewnik wschodni - Bunias orientalis L.
rukola - Eruca vesicaria (L.) Cav. ssp. sativa (Mill.) Thell.
 — ** (warzywo) - Eruca vesicaria (L.) Cav. ssp. sativa (Mill.) Thell.
rukwiel nadmorska bałtycka - Cakile maritima Scop. ssp. baltica (Jordan ex Rouy et Fouc.) Hyl. ex P. W. Ball NT
* rukwiślad francuski - Erucastrum gallicum (Willd.) O.E. Schulz
indeks · " · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · Ł · M · N · O · P · Q · R · S · Ś · T · U · V · W · X · Y · Z · Ź · Ż
ra ram ran rao ·   · rd  · re reż · rh rhe rhi rho rhu rhy · ri  · ro rod rog roh rok rol ros roś roz roż ·   · ru ruc rud rue rum run rut · ry  · rz rzę rzo ·  
rum
Rumex L. - szczaw
Rumex L. p.p.  ⟶ Acetosa Mill. - szczaw (Acetosa)
 — acetosa L. - szczaw zwyczajny
 — acetosella L. - szczaw polny
 — alpestris Jacq. - szczaw górski
 — alpinus L. - szczaw alpejski
 — aquaticus L. - szczaw wodny
 — arifolius All.  ⟶ Rumex alpestris Jacq. - szczaw górski
 — ** bucephalophorus L. - szczaw dziurkowany
 — carpaticus Zapał.  ⟶ Rumex alpestris Jacq. - szczaw górski
 — * confertus Willd. - szczaw omszony
 — conglomeratus Murray - szczaw skupiony
 — crispus L. - szczaw kędzierzawy
 — crispus siewka - rozwój szczawiu kędzierzawego
 — * domesticus Hartm.  ⟶ Rumex longifolius DC. - szczaw domowy
 — ×heterophyllus SCHULTZ - szczaw różnolistny
 — hydrolapathum Huds. - szczaw lancetowaty
 — hydrolapathum × aquaticus  ⟶ Rumex ×heterophyllus SCHULTZ - szczaw różnolistny
 — * longifolius DC. - szczaw domowy
 — maritimus L. - szczaw nadmorski
 — obtusifolius L. - szczaw tępolistny
 — obtusifolius siewka - rozwój szczawiu tępolistnego
 — paluster Sm.  ⟶ Rumex palustris Sm. - szczaw błotny
 — palustris Sm. - szczaw błotny
 — ** patientia L. - szczaw żółty
 — ** pulcher L. - szczaw nadobny
 — ** rugosus Campd. - szczaw ogrodowy
 — s.l. - szczaw (s.l)
 — ** salicifolius Weinm.  ⟶ Rumex triangulivalvis (Desner) Rech. f. - szczaw trójkątnodziałkowy
 — sanguineus L. - szczaw gajowy
 — scutatus L. - szczaw tarczolistny
 — silvestris Wallr.  ⟶ Rumex obtusifolius L. - szczaw tępolistny
 — stenophyllus Ledeb. - szczaw wąskolistny
 — [*] thyrsiflorus Fingerh. - szczaw rozpierzchły
 — ** triangulivalvis (Desner) Rech. f. - szczaw trójkątnodziałkowy
 — ucrainicus auth.  ⟶ Rumex ucranicus Besser ex SPRENG. - szczaw ukraiński EN
 — ucranicus Besser ex SPRENG. - szczaw ukraiński EN
rumian - Anthemis
 — ** austriacki - Anthemis austriaca Jacq.
 — barwierski - Anthemis tinctoria L.
 — ** dwubarwny - Cladanthus mixtus (L.) Chevall.
 — ✦ karpacki - Anthemis carpatica Willd.
 — ✦ Marschalla - Anthemis marschalliana Willd.
 — ✦ ogrodowy - Anthemis hybrida hort.
 — * polny - Anthemis arvensis L.
 — * psi - Anthemis cotula L. VU
 — * ruski - Anthemis ruthenica M. Bieb.
 — ✧ rzymski - Anthemis nobilis L.
 — ✧ szlachetny - Anthemis nobilis L.
 — ** wysoki - Anthemis altissima L.
 — żółty - Anthemis tinctoria L.
rumianek (szeroko ujęty) - Matricaria s.l.
* rumianek bezpromieniowy - Chamomilla suaveolens (Pursh) Rydb.
** rumianek marokański - Anacyclus pyrethrum (L.) Lag.
* rumianek pospolity - Chamomilla recutita (L.) Rauschert
rumianica - Onosma
 — ✦ krzewiasta - Onosma frutescens Lam.
 — żmijowcowata - Onosma echioides L.
✦ Rumohra adiantiformis (G. Forst.) Ching
indeks · " · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · Ł · M · N · O · P · Q · R · S · Ś · T · U · V · W · X · Y · Z · Ź · Ż
ra ram ran rao ·   · rd  · re reż · rh rhe rhi rho rhu rhy · ri  · ro rod rog roh rok rol ros roś roz roż ·   · ru ruc rud rue rum run rut · ry  · rz rzę rzo ·  
run
runianka - Pachysandra
 — ✧ japońska - Pachysandra terminalis Siebold et Zucc.
 — ✦ rozesłana - Pachysandra procumbens Michx.
rup
rupia morska - Ruppia maritima L. VU
Ruppia maritima L. - rupia morska VU
rur
rurkokwiatowe - Asteroideae
rus
Ruscaceae - myszopłochowate
Ruscus aculeatus L. - myszopłoch kolczasty
Ruscus hypoglossum L. - myszopłoch
ruszczyk - Ruscus hypoglossum L.
ruszczykowate - Ruscaceae
ruszyczyk kolczasty - Ruscus aculeatus L.
indeks · " · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · Ł · M · N · O · P · Q · R · S · Ś · T · U · V · W · X · Y · Z · Ź · Ż
ra ram ran rao ·   · rd  · re reż · rh rhe rhi rho rhu rhy · ri  · ro rod rog roh rok rol ros roś roz roż ·   · ru ruc rud rue rum run rut · ry  · rz rzę rzo ·  
rut
ruta - Ruta
Ruta - ruta
 — ✦ chalepensis L.
 — ✧ graveolens L. - ruta zwyczajna
✧ ruta zwyczajna - Ruta graveolens L.
Rutaceae - rutowate
rutewka - Thalictrum
 — ✦ Delavaya - Thalictrum delavayi Franch.
 — ✦ dwuskrzydłowa - Thalictrum delavayi Franch.
 — ✦ dwuskrzydłowa - Thalictrum dipterocarpum Franch.
 — mniejsza - Thalictrum minus L.
 — mniejsza typowa - Thalictrum minus L. ssp. minus
 — orlikolistna - Thalictrum aquilegiifolium L.
 — pojedyncza - Thalictrum simplex L. VU
 — wąskolistna - Thalictrum lucidum L.
 — żółta - Thalictrum flavum L.
rutewnik jaskrowaty - Callianthemum coriandrifolium Rchb. VU
✦ rutewnik zawilcowaty - Callianthemum anemonoides (Zahlbr.) Endl.
rutowate - Rutaceae
rutwica lekarska - Galega officinalis L.
✧ rutwica wschodnia - Galega orientalis Lam.
indeks · " · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · Ł · M · N · O · P · Q · R · S · Ś · T · U · V · W · X · Y · Z · Ź · Ż
ra ram ran rao ·   · rd  · re reż · rh rhe rhi rho rhu rhy · ri  · ro rod rog roh rok rol ros roś roz roż ·   · ru ruc rud rue rum run rut · ry  · rz rzę rzo ·  
ryb
✦ rybitrut karoliński - Cocculus carolinus (L.) DC.
rybitrut trójklapowy - Nephroia orbiculata (L.) L. Lian et Wei Wang
ryc
✧ rycynus zwyczajny - Ricinus communis L.
ryż
✦ ryż ozdobny - Oryza sativa L.
✦ ryż siewny - Oryza sativa L.
indeks · " · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · Ł · M · N · O · P · Q · R · S · Ś · T · U · V · W · X · Y · Z · Ź · Ż
ra ram ran rao ·   · rd  · re reż · rh rhe rhi rho rhu rhy · ri  · ro rod rog roh rok rol ros roś roz roż ·   · ru ruc rud rue rum run rut · ry  · rz rzę rzo ·  
rze
* rzepa jadalna - Brassica rapa L. ssp. rapa
rzepa naciowa - Brassica napus L. ssp. pabularia (DC.) Janch.
* rzepa właściwa - Brassica rapa L.
✧ rzepa właściwa olejowa - Brassica rapa L. ssp. oleifera DC.
* rzepa właściwa polna - Brassica rapa L. ssp. sylvestris (Lam.) Janch.
rzepak - Brassica napus L. ssp. napus
rzepicha - Rorippa
 — austriacka - Rorippa austriaca (Crantz) Besser DD
 — błotna - Rorippa palustris (L.) Besser
 — chrzanolistna - Rorippa ×armoracioides (Tausch) Fuss
 — leśna - Rorippa sylvestris (L.) Besser
 — lirowata - Rorippa ×prostrata (J. P. Bergeret) Schinz et Thell.
 — * węgierska - Rorippa ×hungarica Borbás
 — ziemnowodna - Rorippa amphibia (L.) Besser
rzepień - Xanthium
 — * brzegowy - Xanthium albinum (Widder) H.Scholz
 — * ciernisty - Xanthium spinosum L.
 — * kolczasty - Xanthium spinosum L.
 — * pospolity - Xanthium strumarium L.
 — ** wielkoowockowy - Xanthium macrocarpum DC.
 — * włoski - Xanthium albinum (Widder) H.Scholz
rzepik - Brassica rapa L. ssp. oleifera DC.
rzepik - Agrimonia
 — ✦ japoński - Agrimonia japonica (Miq.) Koidz.
 — pospolity - Agrimonia eupatoria L.
 — szczeciniasty - Agrimonia pilosa Ledeb. NT
 — wonny - Agrimonia procera Wallr.
** rzepnik bulwiasty - Bunium bulbocastanum L.
** rzepnik kasztanowy - Bunium bulbocastanum L.
rzewień - Rheum
 — ✧ dłoniasty - Rheum palmatum L.
 — ✧ kędzierzawy - Rheum rhabarbarum L.
 — ✧ lekarski - Rheum officinale Baill.
 — ✧ ogrodowy - Rheum rhaponticum L.
≀ rzeźniczkowce - Metzgeriales
rzeżucha - Cardamine
rzeżucha - Lepidium sativum L.
 — bagienna - Cardamine dentata Schult.
 — czteropręcikowa - Cardamine hirsuta L.
 — drobnokwiatowa - Cardamine parviflora L. EN
 — * glistnikowata - Cardamine chelidonia L.
 — gorzka - Cardamine amara L.
 — gorzka Opiza - Cardamine amara L. ssp. opizii (J. Presl et C. Presl) Čelak.
 — gorzka typowa - Cardamine amara L. ssp. amara
 — leśna - Cardamine flexuosa With.
 — łąkowa - Cardamine pratensis L.
 — Matthiolego - Cardamine matthioli Moretti in Comolli
 — niecierpek - Cardamine impatiens L.
 — niecierpkowa - Cardamine impatiens L.
 — ✧ ogrodowa - Lepidium sativum L.
 — rezedolistna - Cardamine resedifolia L. EN
 — trójlistkowa - Cardamine trifolia L.
 — włochata - Cardamine hirsuta L.
 — ** wschodnia - Cardamine occulta Hornem.
rzeżuszka alpejska - Hutchinsia alpina (L.) R. Br.
✦ rzeżuszka auerswaldzka - Hutchinsia alpina (L.) R. Br. ssp. auerswaldii (Willk.) Lainz
rzeżusznik - Cardaminopsis
 — Borbása - Cardaminopsis arenosa (L.) Hayek. ssp. borbasii Zapał.
 — Hallera - Arabidopsis halleri (L.) O'Kane et Al-Shehbaz
 — piaskowy - Cardaminopsis arenosa (L.) Hayek
 — piaskowy Borbása - Cardaminopsis arenosa (L.) Hayek. ssp. borbasii Zapał.
 — piaskowy typowy - Cardaminopsis arenosa (L.) Hayek ssp. arenosa
 — + skalny - Cardaminopsis petraea (L.) Hiitonen
 — tatrzański - Cardaminopsis neglecta (Schult.) Hayek
indeks · " · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · Ł · M · N · O · P · Q · R · S · Ś · T · U · V · W · X · Y · Z · Ź · Ż
ra ram ran rao ·   · rd  · re reż · rh rhe rhi rho rhu rhy · ri  · ro rod rog roh rok rol ros roś roz roż ·   · ru ruc rud rue rum run rut · ry  · rz rzę rzo ·  
rzę
rzęsa - Lemna
 — drobna - Lemna minor L.
 — * drobniutka - Lemna minuta Humb., Bonpl. et Kunth
 — garbata - Lemna gibba L.
 — mniejsza - Lemna minor L.
 — trójrowkowa - Lemna trisulca L.
 — * turionowa - Lemna turionifera Landolt
≀ rzęsiak - Ptilidium
 — ≀ piękny - Ptilidium pulcherrimum (Weber) Vain.
 — ≀ pospolity - Ptilidium ciliare (L.) Hampe
≀ rzęsienica kutnerowata - Trichocolea tomentella (Ehrh.) Dumort.
≀ rzęsolistek włoskowaty - Blepharostoma trichophyllum (L.) Dumort.
rzęsowate - Lemnoideae
rzęśl - Callitriche
 — długoszyjkowa - Callitriche cophocarpa Sendtn.
 — hakowata - Callitriche hamulata Kütz. ex W.D.J.Koch. DD
 — jesienna - Callitriche autumnalis L. em. Wahlenb. DD
 — wielkoowockowa - Callitriche stagnalis Scop. DD
 — wiosenna - Callitriche verna L. em. Loennr. DD
indeks · " · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · Ł · M · N · O · P · Q · R · S · Ś · T · U · V · W · X · Y · Z · Ź · Ż
ra ram ran rao ·   · rd  · re reż · rh rhe rhi rho rhu rhy · ri  · ro rod rog roh rok rol ros roś roz roż ·   · ru ruc rud rue rum run rut · ry  · rz rzę rzo ·  
rzo
rzodkiew - Raphanus
 — ✦ (letnia) - Raphanus sativus L. var. niger (Mill.) J. Kern.
 — ✦ (warzywo) - Raphanus sativus L. var. niger (Mill.) J. Kern.
 — ✦ (zimowa) - Raphanus sativus L. var. niger (Mill.) J. Kern.
 — ✦ czubata - Raphanus sativus L. var. caudatus (L.) L.H.Bailey
 — ✦ oleista - Raphanus sativus L. var. oleiformis Pers.
 — ✧ siewna - Raphanus sativus L.
 — * świrzepa - Raphanus raphanistrum L.
 — ✧ zwyczajna - Raphanus sativus L.
rzodkiewka - Raphanus sativus L. var. radicula Pers.
rzodkiewnik Hallera - Arabidopsis halleri (L.) O'Kane et Al-Shehbaz
rzodkiewnik Hallera dacki - Arabidopsis halleri (L.) O'Kane et Al-Shehbaz ssp. dacica (Heuff.) Kolník
rzodkiewnik Hallera tatrzański - Arabidopsis halleri (L.) O'Kane et Al-Shehbaz ssp. tatrica (Pawł.) Kolník
rzodkiewnik Hallera typowy - Arabidopsis halleri (L.) O'Kane et Al-Shehbaz ssp. halleri
rzodkiewnik pospolity - Arabidopsis thaliana (L.) Heynh.
indeks · " · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · Ł · M · N · O · P · Q · R · S · Ś · T · U · V · W · X · Y · Z · Ź · Ż
ra ram ran rao ·   · rd  · re reż · rh rhe rhi rho rhu rhy · ri  · ro rod rog roh rok rol ros roś roz roż ·   · ru ruc rud rue rum run rut · ry  · rz rzę rzo ·  
rżn
rżniączka pospolita - Dactylis glomerata L.
rżniączka pospolita słowacka - Dactylis glomerata L. ssp. slovenica (Domin) Domin
rżniączka pospolita typowa - Dactylis glomerata L. ssp. glomerata
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji