atlas-roslin.pl
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
· ochrona ścisła (1.217)
· Czerwona Lista — EN–zagrożony
· Czerwona Księga — EN–zagrożony

Aconitum maninense (Skalický) Mitka

tojad kosmaty tojad mocny kosmaty
Aconitum firmum Rchb. ssp. maninense (Skalicky) Starmühl
Aconitum Aconitum Aconitum AconitumAconitum tojad mocny (Aconitum firmum) tojad mocny (Aconitum firmum)tojad mocny (Aconitum firmum)tojad Marii Paxa (Aconitum ×mariae ssp. paxii)tojad kosmatoowockowy (Aconitum ×hebegynum)
Aconitum maninense (tojad kosmaty)
08.08.2012, Małe Ciche (Podtatrze); copyright © by Jerzy Kruk XL
Aconitum maninense (tojad kosmaty)
3D
Aconitum maninense (tojad kosmaty)
Aconitum maninense (tojad kosmaty)
Aconitum maninense (tojad kosmaty)
Aconitum maninense (tojad kosmaty)
Aconitum maninense (tojad kosmaty)
XL

cechy charakterystyczne

cechy diagnostyczne w kluczu:Aconitum (tojad)kl 7110
Bylina; korzeń rzepowato zgrubiały. Pęd wzniesiony, sztywny. Kwiatostan prosty lub rozgałęziony, osie i szypułki kwiatowe gęsto gruczołowato owłosione.

space

Szypułki kwiatowe proste, odstające od osi pod kątem prostym.. Przykwiatki różnego kształtu, często umieszczone tuż pod kwiatem, (1.5) 2.5 – 4 (6) mm długości, gęsto gruczołowato owłosione.

space

Szczyty miodników główkowate,nie zawsze sięgają szczytu hełmu.

space

Słupków (2) 3 (4, rzadko 5), nagie lub odstająco gruczołowato owłosione.

Nasiona czworokątne, gładkie lub czasem po jednej stronie pomarszczone, z trzeba podługowatymi skrzydełkami (jedno z nich silniej rozwinięte), płodne.

space

występowanie

Gatunek podlega ochronie ścisłej (poz. 1.217 wg aktualnego rozporządzenia). Do ustawowej ochrony został włączony w 1983 roku.
wystepowanie
o mapie występowania
Reliktowy endemit Karpat Zachodnich, występujący w dwóch ośrodkach: u nas w Rowie Podtatrzańskim i na Słowacji w Górach Strażowskich.

space

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

EN – zagrożony.
Takson nie był ujęty na poprzedniej (2006r.) czerwonej liście

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
D1. populacja bardzo mała, liczba dojrzałych osobników ≤250.

mieszaniec Aconitum maninense (Skalický) Mitka

wystepowanie
Aconitum ×mariae ssp. paxii · tojad Marii Paxa
tojad mocny Paxa
Aconitum firmum nssp. paxii · Aconitum firmum ssp. moravicum × maninense
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
ochrona ścisła (1.217)