⇑ skok do węzła klucza nadrzędnego [na stronie: Apiaceae - z pokrywkami, bez pokryw]
  
byliny, czasem dwuletnie, 50-150cm wysokości (↓nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, op ...
· Baldach z (5)7-16 baldaszkami; pokrywek (4)5(7).
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowa ...
  
    
łodyga w dole krótko szczeciniasto owłosiona (↓nie)
Anthriscus sylvestris (trybula leśna)
Anthriscus sylvestris (trybula leśna)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zal ...
· Blaszka liściowa spodem początkowo lśniąca, potem matowa; w zarysie trójkątna, dłuższa niż szersza.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, różne elementy niedostęp ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakłada ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładan ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opc ...
Anthriscus sylvestris (trybula leśna)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Skraje lasów, zarośli, rowy, przydroża, łąki, miejsca ruderalne.
    
    
łodygi w dole prawie naga lub skąpo owłosiona (↑nie)
Anthriscus nitida (trybula lśniąca)
Anthriscus nitida (trybula lśniąca)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dos ...
· Blaszka liściowa spodem lśniąca (w czasie suszy często matowieje); w zarysie trójkątna, ± tak długa jak szeroka.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, różne elementy niedostępne w przegląd ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zak ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajdu ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania ...
Anthriscus nitida (trybula lśniąca)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Gatunek górski i pogórza.
    
  
rośliny roczne, 15-60cm wysokości (↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji ...
· Baldach z (2)3-5(7) baldaszkami, po części na krótkich szypułach; pokrywek 1-4.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atl ...
  
    
szypuły baldacha nagie (↓nie)
Anthriscus caucalis (trybula pospolita)
Anthriscus caucalis (trybula pospolita)
Anthriscus caucalis (trybula pospolita)
· ta cecha diagnostyczn ...
· Płatki 0.5-0.7mm długości, zielonawobiałe.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, różne elementy nie ...
Anthriscus caucalis (trybula pospolita)
wystepowanie
syn. Anthriscus vulgaris · antropofit zadomowiony we florze polskiej
  Miejsca ruderalne, uprawy, zarośla.
    
    
szypuły baldacha gęsto omszone (↑nie)
Anthriscus cerefolium (trybula ogrodowa)
XL
· ta cecha diagnostyczna jest w ...
· Płatki 1.2-1.6mm długości, białe.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczn ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znaj ...
Anthriscus cerefolium (trybula ogrodowa)
wystepowanie
(potocznie: trybula) · antropofit zadomowiony we florze polskiej