takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
· Czerwona Lista — VU–narażony
· Czerwona Księga — VU–narażony

Carex vaginata Tausch

turzyca luźnokwiatowa
Carex sparsiflora (Wahlenb.) Steud.
Carex vaginata (turzyca luźnokwiatowa)
31.07.1938, Norwegia; copyright © by Jerzy Kruk XL
Carex vaginata (turzyca luźnokwiatowa)
XL
Carex vaginata (turzyca luźnokwiatowa)
XL
Carex vaginata (turzyca luźnokwiatowa)

cechy charakterystyczne

Liście jasnozielone, często przegięte w dół, 3-5(7)mm szerokości, krótko zaostrzone.

Kłos męski 1-2cm długości, jego przysadki bez biało-błoniastego obrzeżenia.

Przysadki kwiatów żeńskich bez brodaweczek.

Pęcherzyki z dzióbkiem (0.6)0.8-1.2mm długości.

Pochwa dolnych podsadek rozdęta, krótsza od kłosa.

występowanie

wystepowanie
o mapie występowania
Bardzo rzadka. Lasy, łąki.

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

VU – narażony.
Na liście z 2006r. takson miał status — V – narażony na wymarcie
Globalnie — LC – takson najmniejszej uwagi, nie kwalifikujący się do żadnej z pozostałych kategorii zagrożenia.

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
B2. obszar zasiedlony (AOO) <2000km2:
a) silnie pofragmentowany lub liczba stanowisk ≤10
b) obserwowane, szacowane lub spodziewane jest ciągłe zmniejszanie się wielkości:
– (i) zasięgu występowania
– (ii) obszaru zasiedlonego
– (iii) powierzchni, zasięgu i/lub jakości siedliska
– (iv) liczby stanowisk lub subpopulacji.

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 19380731.KRA232817.jkr - Carex vaginata (turzyca luźnokwiatowa); Norwegia
jkr.380731-KRA232817
leg.  
/Norwegia/ #4