takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]

Hierochloe repens (Host) P. Veauv.

turówka rozłogowa
Hierochloe odorata L. ssp. pannonica Chrtek et Jirásek