Tritomaria quinquedentata (Huds.) H.Buch

trójłatek pięciozębny
na stronie — znaleziska
Tritomaria quinquedentata (trójłatek pięciozębny)
poł.-zach. Niemcy; copyright © by Jarosław Makowski
Tritomaria quinquedentata (trójłatek pięciozębny)
Tritomaria quinquedentata (trójłatek pięciozębny)
Tritomaria quinquedentata (trójłatek pięciozębny)
Tritomaria quinquedentata (trójłatek pięciozębny)
Tritomaria quinquedentata (trójłatek pięciozębny)
Tritomaria quinquedentata (trójłatek pięciozębny)
Tritomaria quinquedentata (trójłatek pięciozębny)

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 00010000.226.jmak - Tritomaria quinquedentata (trójłatek pięciozębny); poł.-zach. Niemcy
jmak.226
leg. Jarosław Makowski
/poł.-zach. Niemcy/ #28