trawy ozdobne

na stronie — trawy jednoroczne · trawy wieloletnie rodzime · trawy wieloletnie obce · Bambusae (bambusy) · Pennisetum (rozplenica) · Stipa-uprawiane (ostnice uprawiane ozdobne) · Lagurus ovatus (dmuszek jajowaty) · Briza maxima (drżączka większa) · Bouteloua gracilis (butelua smukła) · Bouteloua curtipendula (butelua groniasta) · Calamagrostis acutiflora (trzcinnik ostrokwiatowy) · Chasmanthium latifolium (obiedka szerokolistna) · Chrysopogon gryllus · Coix lacryma-jobi (łzawnica ogrodowa) · Cortaderia selloana (kortaderia pampasowa) · Elymus glaucus (wydmuchrzyca sina) · Festuca cinerea (kostrzewa popielata) · Festuca costei · Festuca gautieri (kostrzewa Gautiera) · Festuca glacialis (kostrzewa lodowa) · Festuca mairei (kostrzewa Maire'a) · Festuca punctoria · Hakonechloa macra (hakenochloa smukła) · Helictotrichon sempervirens (owsica wiecznie zielona) · Helictotrichon parlatorei · Hystrix patula (jeżotka rozpierzchła) · Koeleria vallesiana · Imperata cylindrica · Lamarckia aurea (lamarkia złota) · Leymus racemosus (wydmuchrzyca groniasta) · Melica altissima (perłówka wyniosła) · Arundo donax (lasecznica trzcinowata) · Miscanthus sacchariflorus (miskant cukrowy) · Miscanthus sinensis (miskant chiński) · Miscanthus giganteus (miskant olbrzymi) · Miscanthus floridulus (miskant kwiecisty) · Panicum virgatum (proso rózgowate) · Panicum clandestinum · Phalaris arundinacea var. picta (mozga trzcinowata pstra) · Phalaris canariensis (mozga kanaryjska) · Polypogon viridis (polipogon zielony) · Polypogon monspeliensis (polipogon montpeliański) · Saccharum ravennae (włosokwiat) · Sesleria heufleriana (sesleria Heuflera) · Sesleria autumnalis (sesleria jesienna) · Sorghastrum nutans (trawa indiańska) · Spartina pectinata (spartyna grzebieniasta) · Spodiopogon sibiricus (paleratka sybersyjska) · Andropogon gerardii (palczatka Gerarda) · Andropogon scoparius (palczatka miotlasta) · Calamagrostis brachytricha (trzcinnik krótkowłosy) · Chloris distychophylla (chlorynka) · Muhlenbergia mexicana (przyostnia meksykańska) · Rhynchelytrum repens (trawa przylądkowa) · Setaria palmifolia (włośnica palmolistna) · Poa badensis (wiechlina badeńska) · Poa bulbosa var. vivipara (wiechlina cebulkowata forma żyworodna)

trawy wieloletnie obce

Miscanthus sinensis (miskant chiński)
Miscanthus sacchariflorus (miskant cukrowy)
Festuca cinerea (kostrzewa popielata)
Festuca gautieri (kostrzewa Gautiera)
Pennisetum (rozplenica)
Cortaderia selloana (kortaderia pampasowa)
Imperata cylindrica
Melica altissima (perłówka wyniosła)
Panicum virgatum (proso rózgowate)
Sesleria heufleriana (sesleria Heuflera)
Calamagrostis acutiflora (trzcinnik ostrokwiatowy)
Bouteloua gracilis (butelua smukła)
Hakonechloa macra (hakenochloa smukła)
Helictotrichon sempervirens (owsica wiecznie zielona)
Andropogon scoparius (palczatka miotlasta)
Chasmanthium latifolium (obiedka szerokolistna)
Calamagrostis brachytricha (trzcinnik krótkowłosy)
Chrysopogon gryllus
Helictotrichon parlatorei
Elymus glaucus (wydmuchrzyca sina)
Festuca costei
Festuca glacialis (kostrzewa lodowa)
Festuca mairei (kostrzewa Maire'a)
Festuca punctoria
Hystrix patula (jeżotka rozpierzchła)
Koeleria vallesiana
Miscanthus floridulus (miskant kwiecisty)
Miscanthus giganteus (miskant olbrzymi)
Polypogon viridis (polipogon zielony)
Polypogon monspeliensis (polipogon montpeliański)
Spartina pectinata (spartyna grzebieniasta)
Spodiopogon sibiricus (paleratka sybersyjska)
Andropogon gerardii (palczatka Gerarda)
Sesleria autumnalis (sesleria jesienna)
Sorghastrum nutans (trawa indiańska)
Arundo donax (lasecznica trzcinowata)
Saccharum ravennae (włosokwiat)
Leymus racemosus (wydmuchrzyca groniasta)
Bouteloua curtipendula (butelua groniasta)
Panicum clandestinum
Muhlenbergia mexicana (przyostnia meksykańska)
Setaria palmifolia (włośnica palmolistna)
Poa badensis (wiechlina badeńska)
Pochodzi z rejonu śródziemnomorskiego. U nas uprawiana jednoroczna trawa ozdobna. Wysokość 20-40 cm.

Ozdobę stanowią jajowate w zarysie kłosokształtne wiechy. Przy siewie wprost do gruntu kwitnie w lipcu i sierpniu, z rozsady o miesiąc wcześniej.

Trawa stosowana jako oryginalny element na rabaty kwiatowe. Przede wszystkim używa się na kwiat cięty oraz do suchych bukietów. Zbiera się przed pełną dojrzałością (nim zżółkną) bo łatwo się rozpadają. Suszone wybarwiają się ciepło żółtawo.

Grupy użytkowe: kwiaty jednoroczne wysiewane do gruntu · kwiaty jednoroczne z rozsady · „trawy ogrodowe” · jednoroczne na kwiat cięty · na suche bukiety i kompozycje · wysokość 30-40 cm · kwitnienie: 7-8

Grupy użytkowe: byliny ogrodowe · „trawy ogrodowe” · wysokość 30-40 cm

Bouteloua curtipendula · butelua groniasta

takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 [24]

Calamagrostis acutiflora · trzcinnik ostrokwiatowy

Calamagrostis ×acutiflora
takson uprawiany [24]
mieszaniec C. arundinacea × C. epigejos, uprawiany w odmianach jako trawa ozdobna

Grupy użytkowe: byliny ogrodowe · „trawy ogrodowe” · na rabatę bylinową · wysokość do 180 cm · kwitnienie: 6

Chasmanthium latifolium · obiedka szerokolistna

Uniola latifolia
takson uprawiany [24]

Grupy użytkowe: byliny ogrodowe · „trawy ogrodowe” · do ogrodu skalnego · do ogrodu naturalistycznego · na suche bukiety i kompozycje · wysokość do 120 cm

Chrysopogon gryllus

takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 [24]

Coix lacryma-jobi · łzawnica ogrodowa

łzy Hiobowe, (potocznie: łzawica)
takson uprawiany [24]
Wieloletnia trawa z tropików Azji Południowo-Wschodniej, gdzie jest uprawiana w górskich rejonach dla jadalnego ziarna. Z uwagi na brak zimoodporności, jest u nas uprawiana jako jednoroczna trawa ozdobna. Osiąga 50-60 cm wysokości.

Sama w sobie nie jest to zbyt efektowna trawa, dopiero po kwitnieniu gdy dojrzewają kroplowate, duże nasiona w „nieporządnych” wiechowatych owocostanach, zaczyna być nieco ciekawsza. Barwa ziaren od białych do czarnych.

Do wykorzystania jako ogrodowa osobliwość dla amatorów. Wysuszone, twarde nasiona, kształtu łzy (stąd nazwa) używa się do różnego rodzaju dekoracji i do wyrobu korali.

Grupa użytkowa: na suche bukiety i kompozycje · wysokość 50-60 cm

Cortaderia selloana · kortaderia pampasowa

kortaderia Sellowa, trawa pampasowa
takson uprawiany [24]

Grupy użytkowe: byliny ogrodowe · „trawy ogrodowe” · wysokość 200-400 cm

Elymus glaucus · wydmuchrzyca sina

takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 [24]
Trawa wieloletnia z południowo-zachodniej Europy. U nas uprawiana jako ozdobna. Tworzy zwarte, kuliste w zarysie kępki sinoniebieskiej barwy, ±zimozielona. Wysokość kępek 15-20 cm. Kwitnie w maju i czerwcu.

Poszczególne odmiany różnią się odcieniem sinoniebieskie barwy.

Do ogrodów skalnych, na rabaty, skarpy, na tereny piaszczyste. Można tworzyć obwódki.

Grupy użytkowe: byliny ogrodowe · „trawy ogrodowe” · na rabatę bylinową · do ogrodu skalnego · wysokość 15-20 cm · strefa mrozoodporności 4 · kwitnienie: 5-6

Festuca costei

takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 [24]
Występuje w Pirenejach. U nas uprawiana wieloletnia trawa ozdobna.

Grupy użytkowe: byliny ogrodowe · „trawy ogrodowe” · wysokość 8-10 cm

Festuca glacialis · kostrzewa lodowa

takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 [24]

Festuca mairei · kostrzewa Maire'a

takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 [24]

Festuca punctoria

takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 [24]

Grupy użytkowe: byliny ogrodowe · „trawy ogrodowe” · wysokość 30-90 cm

Helictotrichon sempervirens · owsica wiecznie zielona

owies wieczniezielony
Avena sempervirens
takson uprawiany [24]

Grupy użytkowe: byliny ogrodowe · „trawy ogrodowe” · do ogrodu wrzosowego · wysokość 40-100 cm · kwitnienie: 6-7

Helictotrichon parlatorei

takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 [24]

Hystrix patula · jeżotka rozpierzchła

takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 [24]

Grupy użytkowe: byliny ogrodowe · „trawy ogrodowe” · na suche bukiety i kompozycje · wysokość do 60 cm · kwitnienie: 6-8

Koeleria vallesiana

takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 [24]

Imperata cylindrica

takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 [24]

Lamarckia aurea · lamarkia złota

takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 [24]

Leymus racemosus · wydmuchrzyca groniasta

Elymus giganteus
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 [24]

Melica altissima · perłówka wyniosła

efemerofit [24]
kenofit, lokalnie zadomowiony [234]

Arundo donax · lasecznica trzcinowata

trzcina laskowa, trzcina włoska
takson uprawiany [24]

Grupy użytkowe: byliny ogrodowe · „trawy ogrodowe” · wysokość 100-150 cm · kwitnienie: 8-10

Miscanthus sinensis · miskant chiński

miskant japoński
takson uprawiany [24]

Grupy użytkowe: byliny ogrodowe · „trawy ogrodowe” · wysokość 150-200 cm · kwitnienie: 8-10

Miscanthus giganteus · miskant olbrzymi

trzcina chińska
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 [24]

Miscanthus floridulus · miskant kwiecisty

takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 [24]

Grupy użytkowe: byliny ogrodowe · „trawy ogrodowe” · wysokość do 250 cm

Grupy użytkowe: byliny ogrodowe · „trawy ogrodowe” · wysokość 60-100 cm · kwitnienie: 7-8

Panicum clandestinum

takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 [24]

Grupy użytkowe: byliny ogrodowe · „trawy ogrodowe” · wysokość 100-300 cm · kwitnienie: 6-7

Polypogon viridis · polipogon zielony

Agrostis verticillata
efemerofit [24][234]

Saccharum ravennae · włosokwiat

takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 [24]

Sesleria heufleriana · sesleria Heuflera

takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 [24]

Grupy użytkowe: byliny ogrodowe · „trawy ogrodowe” · wysokość 50-70 cm · kwitnienie: 4

Sesleria autumnalis · sesleria jesienna

takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 [24]

Sorghastrum nutans · trawa indiańska

takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 [24]

Spartina pectinata · spartyna grzebieniasta

takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 [24]

Grupy użytkowe: byliny ogrodowe · „trawy ogrodowe” · wysokość do 150 cm

Spodiopogon sibiricus · paleratka sybersyjska

spodiopogon syberyjski, szarobródek syberyjski
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 [24]

Grupy użytkowe: byliny ogrodowe · „trawy ogrodowe” · na suche bukiety i kompozycje · wysokość do 150 cm

Andropogon gerardii · palczatka Gerarda

takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 [24]

Andropogon scoparius · palczatka miotlasta

Schizachyrium scoparium
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 [24]

Calamagrostis brachytricha · trzcinnik krótkowłosy

Achnatherum brachytricha
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 [24]

Grupy użytkowe: byliny ogrodowe · „trawy ogrodowe” · na suche bukiety i kompozycje · wysokość do 80 cm · strefa mrozoodporności 7

Chloris distychophylla · chlorynka

takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 [24]

Muhlenbergia mexicana · przyostnia meksykańska

takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 [24]

Rhynchelytrum repens · trawa przylądkowa

trawa natalska
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 [24]

Setaria palmifolia · włośnica palmolistna

takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 [24]

Poa badensis · wiechlina badeńska

istnieją wątpliwości, czy takson jest składnikiem flory polskiej [24]

Poa bulbosa var. vivipara · wiechlina cebulkowata forma żyworodna

takson rodzimy lub trwale zadomowiony, nie ujęty czekliście 2002 [24]