Carex lasiocarpa
Carex lasiocarpa
Carex lasiocarpa
Carex lasiocarpa
Carex lasiocarpa (turzyca nitkowata)
Carex lasiocarpa (turzyca nitkowata)
XL
Carex lasiocarpa (turzyca nitkowata)
XL
Rośliny 50-100cm wysokości, kwiatostan (7)10-22cm długości.

Kłosy żeńskie podługowato-cylindryczne, 1-3cm długości.

Pęcherzyki jajowate, wypukło trójgraniaste, bardzo gęsto, prawie filcowato brunatno-szaro owłosione, z ostro dwuzębnym dzióbkiem.

Liście rynienkowate, 1-2(3)mm szerokości, rynienkowato złożone.

występowanie

Takson rodzimy lub trwale zadomowiony.[491]
wystepowanie - Carex lasiocarpa (turzyca nitkowata)
ekologiczne liczby wskaźnikowe Carex lasiocarpa (turzyca nitkowata)
Nieczęsta. Torfowiska i szuwary.
Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:
space_elw
Gatunek wyróżniający (D.) dla:
space_elw
Stałość w zdjęciach fitosocjologicznych dla wybranych syntaksonów[7]:
space_elw

Różne parametry ekologiczne, z objaśnieniem - opisowym rozwinięciem tekstowym, są podane tekstem po zalogowaniu.

wybrane okazy · selected collections

literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
 • Rothmaler W., 2005 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 4. Gefäßpflanzen: Kritischer Band. p.855 [40]
 • Rutkowski L., 1998 — Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. p.628 [15]
 • Haeupler, H., Muer, T., 2000 — Bildatlas der Farn- und Blütenpflanzen Deutshlands. p.624 [9]
 • Fedorov R.V., 1976 — Flora Partis Europaeae URSS. T.2 p.139+147+166 [86.2]
 • Mądalski J. et al., 1930-90 — Atlas flory polskiej i ziem ościennych p.367 [17]
 • Rothmaler W., 1995 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 3. Gefäßpflanzen: Atlasband. p.668 [11]
 • Komarov, V.L., Schischkin, B.K., 1935 — Flora URSS. T.3 p.416 [85.3]
 • Tutin T.G. et al., 1980 — Flora Europaea. Volume 5. Alismataceae to Orchidaceae (Monocotyledones) p.303 [150.5]
 • Szafer, Wł., Kulczyński, St., Pawłowski, B., 1988 — Rośliny polskie, cz. I i II. p.867 [3]
 • Mirek Z. et al., 2020 — Vascular plants of Poland. An annotated checklist. Rośliny naczyniowe Polski. Adnotowany wykaz gatunków. [491]
 • Zając, A., Zając, M. (Eds.), 2001 — Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. - Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland. [25]
 • Matuszkiewicz W., 2001 — Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. [14]
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji