Thuidium philibertii (Limpr.

tujowiec włoskolistny
na stronie — występowanie · znaleziska
Thuidium philibertii (tujowiec włoskolistny)
01.06.2019, nieczynny kamieniołom wapienia Stare Rochowice; copyright © by Marek Snowarski XL
Thuidium philibertii (tujowiec włoskolistny)
XL
Thuidium philibertii (tujowiec włoskolistny)
"koronka" brodawek na szczytowej komórce u listków gałązkowych
Thuidium philibertii (tujowiec włoskolistny)
XL
Thuidium philibertii (tujowiec włoskolistny)
XL
Thuidium philibertii (tujowiec włoskolistny)
liście łodygowe z włosowatym zakończeniem; pomiędzy nimi widoczny "puch" rozgałęzionych parafylii
Thuidium philibertii (tujowiec włoskolistny)
liść łodygowy XL
Thuidium philibertii (tujowiec włoskolistny)
liść łodygowy
Thuidium philibertii (tujowiec włoskolistny)
parafylia (nibylistki)
Thuidium philibertii (tujowiec włoskolistny)
liść łodygowy XL

występowanie

Gatunek podlega ochronie częściowej (poz. 2.155 wg aktualnego rozporządzenia). Do ustawowej ochrony został włączony w 2004 roku.

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20190601.16.19 - Thuidium philibertii (tujowiec włoskolistny); nieczynny kamieniołom wapienia Stare Rochowice
190601-16
leg. Marek Snowarski
/nieczynny kamieniołom wapienia Stare Rochowice/ #61