atlas-roslin.pl

Thuidium philibertii Limpr. [🔉 tu·id·ium *]

tujowiec włoskolistny
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Thuidium philibertii (tujowiec włoskolistny)
01.06.2019, nieczynny kamieniołom wapienia Stare Rochowice; copyright © by Marek Snowarski XL
Thuidium philibertii (tujowiec włoskolistny)
XL
Thuidium philibertii (tujowiec włoskolistny)
"koronka" brodawek na szczytowej komórce u listków gałązkowych
Thuidium philibertii (tujowiec włoskolistny)
XL
Thuidium philibertii (tujowiec włoskolistny)
XL
Thuidium philibertii (tujowiec włoskolistny)
liście łodygowe z włosowatym zakończeniem; pomiędzy nimi widoczny "puch" rozgałęzionych parafylii
Thuidium philibertii (tujowiec włoskolistny)
XL
liść łodygowy
Thuidium philibertii (tujowiec włoskolistny)
liść łodygowy
Thuidium philibertii (tujowiec włoskolistny)
parafylia (nibylistki)
Thuidium philibertii (tujowiec włoskolistny)
XL
liść łodygowy
Thuidium philibertii (tujowiec włoskolistny)
XL
Thuidium philibertii (tujowiec włoskolistny)
XL
Thuidium philibertii (tujowiec włoskolistny)
cechy diagnostyczne w kluczu:Thuidium (tujowiec)kl 9811

występowanie

Mszaki.[360]
Gatunek podlega ochronie częściowej (poz. 2.155 wg aktualnego rozporządzenia). Do ustawowej ochrony został włączony w 2004 roku.

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20190601.16.19 - Thuidium philibertii (tujowiec włoskolistny); nieczynny kamieniołom wapienia Stare Rochowice
190601-16
leg. Marek Snowarski
/nieczynny kamieniołom wapienia Stare Rochowice/ #63
znalezisko 20190803.2.19 - Thuidium philibertii (tujowiec włoskolistny); Młynowiec k. Stronia Śląskiego, k. leśniczówki
190803-2
leg. Marek Snowarski
/Młynowiec k. Stronia Śląskiego, k. leśniczówki/ #22
znalezisko 20191028.4.19 - Thuidium philibertii (tujowiec włoskolistny); Siechnice, wał Oławy
191028-4
leg. Marek Snowarski
/Siechnice, wał Oławy/ #22