takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 [24]

Noccaea praecox (Wulfen) F.K. Mey.

tobołki wczesne
Thlaspi praecox Wulfen
Noccaea praecox (tobołki wczesne)
12.04.2014, OB Uniw. Wrocławskiego; copyright © by Jacek Soboń XL
Noccaea praecox (tobołki wczesne)
Noccaea praecox (tobołki wczesne)
Noccaea praecox (tobołki wczesne)
Noccaea praecox (tobołki wczesne)
Noccaea praecox (tobołki wczesne)

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20140412.13.js - Noccaea praecox (tobołki wczesne); OB Uniw. Wrocławskiego
140412-13
leg. Jacek Soboń
/OB Uniw. Wrocławskiego/ #3