takson uprawiany [24]
· prawdopodobnie kenofit, zadomowiony lokalnie [234]

Tulipa sylvestris L.

tulipan dziki
Tulipa sylvestris (tulipan dziki)
26.04.2011 copyright © by Marek Argent
Tulipa sylvestris (tulipan dziki)
Tulipa sylvestris (tulipan dziki)
Tulipa sylvestris (tulipan dziki)

występowanie

Bylina.

Inwazyjność i/lub kategorie obcego elementu flory (Tokarska-Guzik et al.) [234]:

- zadomowiony lokalnie, nieinwazyjny; prawdopodobnie kenofit; pochodzenie: Europa południowo-zachodnia [czas przybycia na teren Polski: ?]
- wnika do siedlisk/zbiorowisk: częściowo przeobrażonych · o charakterze naturalnym

wymagania i uprawa