atlas-roslin.pl

Tulipa sylvestris L. [🔉 tu·li·pa sil·wes·tris]

tulipan dziki
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Tulipa Tulipa Tulipa TulipaTulipatulipan Kaufmanna (Tulipa kaufmanniana)tulipan pachnący (Tulipa suaveolens)
🌱N
Tulipa sylvestris (tulipan dziki)
26.04.2011 copyright © by Marek Argent
Tulipa sylvestris (tulipan dziki)
Tulipa sylvestris (tulipan dziki)
Tulipa sylvestris (tulipan dziki)
Tulipa sylvestris (tulipan dziki)

występowanie

Takson uprawiany.[491]
Tulipa sylvestris (tulipan dziki)
ekologiczne liczby wskaźnikowe Tulipa sylvestris (tulipan dziki)
Bylina.Bylina.

Różne parametry ekologiczne, z objaśnieniem - opisowym rozwinięciem tekstowym, są podane tekstem po zalogowaniu.

Inwazyjność i/lub kategorie obcego elementu flory (Tokarska-Guzik et al.) [234]: - zadomowiony lokalnie, nieinwazyjny; prawdopodobnie kenofit; pochodzenie: Europa południowo-zachodnia [czas przybycia na teren Polski: ?]
- wnika do siedlisk/zbiorowisk: częściowo przeobrażonych · o charakterze naturalnym

wymagania i uprawa

🌸
Uprawa: patrz strona rodzaju — tulipan (Tulipa).Uprawa: patrz strona rodzaju — tulipan (Tulipa).
treść specjalna [grupy uzytkowe] do usunięcia

nomenklatura, etymologia ℹ️
poznanie znaczenia i pochodzenia nazwy ułatwia jej zapamiętanie

Tulipa sylvestris L. [🔉 tu·li·pa sil·wes·tris](pl) tulipan dziki
sylvticus, -a, -um; sylvestris (-ter), -is, -e; silvticus, silvestris (lat., adj.)
leśny, występujący w lasach; także dziki, bytujący w lasach lub zaroślach - w opozycji do uprawianych; także formy silvaticus, silvestris, silvester; od lat. rzeczownika sylva, silva, -ae (f) las