takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
· ochrona ścisła (1.219)
· Czerwona Lista — VU–narażony
· Czerwona Księga — VU–narażony

Aconitum moldavicum Hacq. ssp. moldavicum

tojad mołdawski typowy
Aconitum moldavicum ssp. moldavicum (tojad mołdawski typowy)
osobnik; pojedyncza kwitnąca roślina; widoczne ulistnienie łodyg i rozmieszczenie kwiatostanów; 28.07.2007, Racławice - Klonów; Marchocice [rez. Sterczów - Ścianka]; copyright © by Waldemar i Maria Mazur XL
Aconitum moldavicum ssp. moldavicum (tojad mołdawski typowy)
łodyga; fragment dolnego odcinka łodygi; widoczna jej kanciastość i owłosienie
Aconitum moldavicum ssp. moldavicum (tojad mołdawski typowy)
łodyga; fragment środkowego odcinka łodygi; widoczna nasada ogonka liściowego i owłosienie
Aconitum moldavicum ssp. moldavicum (tojad mołdawski typowy)
łodyga; przekrój przez środkowy odcinek łodygi
Aconitum moldavicum ssp. moldavicum (tojad mołdawski typowy)
liść; górna powierzchnia dolnego liścia łodygowego
Aconitum moldavicum ssp. moldavicum (tojad mołdawski typowy)
kwiat; kwiaty widziane z boku
Aconitum moldavicum ssp. moldavicum (tojad mołdawski typowy)
liść; spodnia strona dolnego liścia łodygowego
Aconitum moldavicum ssp. moldavicum (tojad mołdawski typowy)
kwiat; pojedynczy kwiat widziany od spodu; widoczny nieowłosiony słupek
Aconitum moldavicum ssp. moldavicum (tojad mołdawski typowy)
kwiat; pojedynczy kwiat widziany od tyłu; widoczna szypułka i jej owłosienie
Aconitum moldavicum ssp. moldavicum (tojad mołdawski typowy)
kwiat; pojedynczy kwiat widziany od tyłu; widoczna szypułka i jej owłosienie
Aconitum moldavicum ssp. moldavicum (tojad mołdawski typowy)
kwiat; widoczne pąki kwiatowe

cechy charakterystyczne

Bylina. Roślina luźna, kwiatostan rozgałęziony; liście łodygowe z (3-)5(-7) łatkami nie rozciętymi do nasady.

space

Hełmy cylindryczno-stożkowate 2.5-3× wyższe niż szersze, brudno fioletowe do brudno czerwonych; owłosione do niemal nagich.

space

Słupki 3, nagie.

space

Kwitnienie czerwiec-sierpień.

występowanie

Gatunek podlega ochronie ścisłej (poz. 1.219 wg aktualnego rozporządzenia). Do ustawowej ochrony został włączony w 1983 roku.
Aconitum moldavicum ssp. moldavicum (tojad mołdawski typowy)
zbiorowisko; widoczne luźne płaty kwitnących osobników tojadów XL
Stosunkowo często w Karpatach i na pogórzu. W lasach liściastych z rzędu (gatunek regionalnie charakterystyczny).

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

VU – narażony.
Takson nie był ujęty na poprzedniej (2006r.) czerwonej liście

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
B1. zasięg występowania (EOO) <20000km2:
b) obserwowane, szacowane lub spodziewane jest ciągłe zmniejszanie się wielkości:
– (iii) powierzchni, zasięgu i/lub jakości siedliska
– (iv) liczby stanowisk lub subpopulacji.

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20070728.1.wm - Aconitum moldavicum ssp. moldavicum (tojad mołdawski typowy); Racławice - Klonów; Marchocice [rez. Sterczów - Ścianka]
wm.070728-1
leg. Waldemar i Maria Mazur, det. Waldemar MAZUR
/Racławice - Klonów; Marchocice [rez. Sterczów - Ścianka]/ #13