atlas-roslin.pl
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24][491]
· Czerwona Lista — VU–narażony
· Czerwona Księga — VU–narażony

Carex dacica Heuff. [🔉 ka·reks *]

turzyca dacka
Carex dacica (turzyca dacka)
24.06.2016, Bieszczady; copyright © by Jerzy Kruk XL
Carex dacica (turzyca dacka)
XL
Carex dacica (turzyca dacka)
Carex dacica (turzyca dacka)
XL
Carex dacica (turzyca dacka)
XL

cechy charakterystyczne

Podobne do turzycy pospolitej (Carex nigra) ale pochwy nasadowych liści purpurowo-czarne, lśniące. Liście wąskie do 2 mm szerokości, o podwiniętym brzegu, sztywne.

Roślina długorozłogowa, 20 – 30 cm wysokości. Najniższa podsadka krótsza od kwiatostanu, szydlasta.

występowanie

wystepowanie
o mapie występowania
Carex dacica (turzyca dacka)
XL
ekologiczne liczby wskaźnikowe Carex dacica (turzyca dacka)
Karpaty i góry Półwyspu Bałkańskiego, w partiach od regla górnego.

Różne parametry ekologiczne, z objaśnieniem - opisowym rozwinięciem tekstowym, są podane tekstem po zalogowaniu.

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

VU – narażony.
Na liście z 2006r. takson miał status — R – rzadki - potencjalnie zagrożony wymarciem

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
C. populacja niewielka z trendem spadkowym, liczba osobników generatywnych <10000.
C2. obserwowany, szacowany, spodziewany lub wydedukowany jest trend spadkowy i:
a)(i) liczba osobników generatywnych w każdej subpopulacji ≤1000.