takson o niepewnym statusie we florze polskiej; być może antropofit [24]

Tragopogon floccosus Waldst. et Kit.

kozibród pajęczynowaty
cechy diagnostyczne w kluczu:Tragopogon (kozibród)kl 5894

występowanie

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

  
↓niedolne liście 4-10mm szerokości, górne 4-5mm szerokości
Tragopogon floccosus var. heterospermus (kozibród pajęczynowaty)
wystepowanie
syn. Tragopogon heterospermus · takson o niepewnym statusie we florze polskiej; być może antropofit
  Występuje na terenie Polski na piaskach.
  
  
↑nie liście 0.5-1mm szerokości, łodyga 5-10mm wysokości
  ssp. lithuanicus (DC.) C.Regel

Być może występuje na wschodzie Polski, do odszukania.