atlas-roslin.pl
takson o niepewnym statusie we fl. PL; być może antropofit [24]

Tragopogon floccosus Waldst. et Kit.

kozibród pajęczynowaty
cechy diagnostyczne w kluczu:Tragopogon (kozibród)kl 5894

występowanie

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

  
↓niedolne liście 4 – 10 mm szerokości, górne 4 – 5 mm szerokości
Tragopogon floccosus var. heterospermus (kozibród pajęczynowaty)
wystepowanie
syn. Tragopogon heterospermus · takson o niepewnym statusie we fl. PL; być może antropofit
  Występuje na terenie Polski na piaskach.
  
  
↑nie liście 0.5 – 1 mm szerokości, łodyga 5 – 10 mm wysokości
  ssp. lithuanicus (DC.) C.Regel

Być może występuje na wschodzie Polski, do odszukania.