takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
· ochrona ścisła (1.379)
· Czerwona Lista — EN–zagrożony
· Czerwona Księga — EN–zagrożony

Carex supina Wahlenb.

turzyca delikatna
Carex supina (turzyca delikatna)
21.05.2011, rez. Skorocice (Ponidzie); copyright © by Jerzy Kruk
Carex supina (turzyca delikatna)

cechy charakterystyczne

Rośliny 5-15(20)cm wysokości, z długimi czołgającymi się, cienkimi kłączami, tworzącymi pęczki kilku pędów.

Pęcherzyki lśniące, jajowate do prawie okrągłych.

Liście płaskie, 1-1.5mm szerokości.

Kwiatostan z trzech zbitych kłosów. Kłosy żeńskie kuliste lub szeroko jajowate, prawie siedzące, 5-8mm długości, skąpokwiatowe.

Pęcherzyki skórzaste, żółte, 3-3.5mm długości, nie wydęte, z bardzo krótkim dzióbkiem, w górze białobłoniastym.

występowanie

Gatunek podlega ochronie ścisłej (poz. 1.379 wg aktualnego rozporządzenia). Do ustawowej ochrony został włączony w 2004 roku.
wystepowanie
o mapie występowania
Rzadka. Murawy stepowe.

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

EN – zagrożony.
Na liście z 2006r. takson miał status — R – rzadki - potencjalnie zagrożony wymarciem

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
B2. obszar zasiedlony (AOO) <500km2:
a) silnie pofragmentowany lub liczba stanowisk ≤5
b) obserwowane, szacowane lub spodziewane jest ciągłe zmniejszanie się wielkości:
– (i) zasięgu występowania
– (ii) obszaru zasiedlonego
– (iii) powierzchni, zasięgu i/lub jakości siedliska
– (iv) liczby stanowisk lub subpopulacji.

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20110521.1.jkr - Carex supina (turzyca delikatna); rez. Skorocice (Ponidzie)
jkr.110521-1
leg. Jerzy Kruk
/rez. Skorocice (Ponidzie)/ #10