atlas-roslin.pl
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
· ochrona ścisła (1.217)

Aconitum firmum Rchb. ssp. firmum

tojad mocny typowy
Aconitum callibotryon Rchb. var. firmum Rchb. · Aconitum nepellus L. ssp. firmum (Rchb.) Gayer
Aconitum firmum ssp. firmum (tojad mocny typowy)
31.08.2011, dol. Małej Łąki (Tatry); copyright © by Jerzy Kruk XL
Aconitum firmum ssp. firmum (tojad mocny typowy)
XL
Aconitum firmum ssp. firmum (tojad mocny typowy)
3D
Aconitum firmum ssp. firmum (tojad mocny typowy)
Aconitum firmum ssp. firmum (tojad mocny typowy)

cechy charakterystyczne

cechy diagnostyczne w kluczu:Aconitum (tojad)kl 7087
Aconitum firmum ssp. firmum (tojad mocny typowy)
3D
Aconitum firmum ssp. firmum (tojad mocny typowy)
3D
Bylina; korzeń rzepowato zgrubiały. Pęd wzniesiony, sztywny. Kwiatostan prosty lub rozgałęziony, osie i szypułki kwiatowe nagie.

space

Szypułki kwiatowe proste, odstające od osi pod kątem prostym.. Przykwiatki, przynajmniej końcowych kwiatów w rozgałęzieniach, podzielone lub przynajmniej ząbkowane, rzadko niepodzielone, (2.5) 3 – 17 mm długości, coraz większe przy przejściu od górnych do niższych kwiatów w rozgałęzieniach.

space

Szczyty miodników główkowate,nie zawsze sięgają szczytu hełmu.

space

Słupków (2) 3 (4, rzadko 5), nagie lub rzadko owłosione na stronie grzbietowej (odosiowej).

Nasiona czworokątne, gładkie lub czasem po jednej stronie pomarszczone, z trzeba podługowatymi skrzydełkami (jedno z nich silniej rozwinięte), płodne.

space

space

występowanie

Gatunek podlega ochronie ścisłej (poz. 1.217 wg aktualnego rozporządzenia). Do ustawowej ochrony został włączony w 1983 roku.
wystepowanie
o mapie występowania
Endemit Karpat Zachodnich z centrum ekologicznym w Tatrach, Policy, Babiej Górze i Małej Fatrze na Słowacji. Zachodnia granica zasięgu przebiega na Pilsku.

space

mieszaniec Aconitum firmum Rchb. ssp. firmum

wystepowanie
Aconitum ×berdaui nssp. ×berdaui · tojad Berdaua typowy
Aconitum firmum ssp. firmum × variegatum
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
ochrona częściowa (2.207)
wystepowanie
Aconitum variegatum · tojad dzióbaty »1
tojad pstry
Aconitum gracile
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
ochrona częściowa (2.204)