atlas-roslin.pl
w Polsce występują populacje pośrednie do M. m. ssp. inodora == M. perforata [24][491]

Matricaria maritima L. ssp. maritima [🔉 * ma·ri·ti·ma]

maruna nadmorska
Tripleurospermum maritimum (L.) W.D.J. Koch ssp. maritimum · Tripleurospermum martitimum (L.) W.D.J. Koch s.str.
Matricaria s.l. Matricaria s.l. Matricaria s.l. Matricaria s.l.Matricaria s.l.rumianek bezpromieniowy (Chamomilla suaveolens)maruna bezwonna (Matricaria perforata)
Matricaria maritima ssp. maritima (maruna nadmorska)
07.2014, Gilleleje – Dania; copyright © by Paweł Kalinowski

cechy charakterystyczne

Matricaria maritima ssp. maritima (maruna nadmorska)
Roślina dwuletnia o pędach pokładających się, 10 – 30 cm wysokości. Roztarte ziele bez wyraźnego zapachu.

space

Listki okrywy zwykle wąsko, ciemno obrzeżone.

space

Kwitnie lipiec – październik.

występowanie

Rzadka.

space

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw