atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 [24]

Thymus serpyllum ‘Albus’

macierzanka piaskowa odm. biała
Thymus serpyllum ‘Albus’ (macierzanka piaskowa odm. biała)
28.06.2014, OB Uniw. Wrocławskiego; copyright © by Jacek Soboń XL
Thymus serpyllum ‘Albus’ (macierzanka piaskowa odm. biała)

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20140628.1.js - Thymus serpyllum ‘Albus’ (macierzanka piaskowa odm. biała); OB Uniw. Wrocławskiego
140628-1
leg. Jacek Soboń
/OB Uniw. Wrocławskiego/
/cv. Albus/ #2