atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 [24]

Tulipa marjolettii Perr. et Song.

Tulipa Tulipa Tulipa TulipaTulipatulipan dwukwiatowy (Tulipa biflora)tulipan Hagera (Tulipa hageri)
Tulipa marjolettii
05.2012, Szczeglacin; copyright © by Paweł Kalinowski

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20120500.30.pk - Tulipa marjolettii; Szczeglacin
120500-30
leg. Paweł Kalinowski
/Szczeglacin/ #1