Przysadki kwiatów żeńskich ciemnobrązowe.

Pęcherzyki jajowate, 3.5-5mm długości, jasnobrązowe, wąsko oskrzydlone.

Kłosów 4-7(10), proste. Kwiatostan ±zbity, 2-3(4)cm długości.

Liście ±rynienkowate, 1-2(2.5)mm szerokości, zwykle krótsze od łodygi.

występowanie

Takson rodzimy lub trwale zadomowiony. [491]
Gatunek podlega ochronie częściowej (poz. 2.263 wg aktualnego rozporządzenia). Do ustawowej ochrony został włączony w 2014 roku.
wystepowanie - Carex ligerica (turzyca loarska)
Carex ligerica (turzyca loarska)
XL
ekologiczne liczby wskaźnikowe Carex ligerica (turzyca loarska)
Rzadka, wzdłuż dolnej i środkowej Wisły, nad Bałtykiem i na Dolnym Śląsku. Piaski, suche i widne bory.
Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:
space_elw

Różne parametry ekologiczne, z objaśnieniem - opisowym rozwinięciem tekstowym, są podane tekstem po zalogowaniu.

Statusy czerwonej listy 2016r.[311]: VU – narażony.
Takson nie był ujęty na poprzedniej (2006r.) czerwonej liście

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
B2. obszar zasiedlony (AOO) <2000km2:
a) silnie pofragmentowany lub liczba stanowisk ≤10
b) obserwowane, szacowane lub spodziewane jest ciągłe zmniejszanie się wielkości:
– (ii) obszaru zasiedlonego
– (iv) liczby stanowisk lub subpopulacji.

wybrane okazy · selected collections

#14 XL
pkob.090511-6
leg. Piotr Kobierski
/ok. Górzyna, Obniżenie Nowosolskie/
#3 XL
pkob.150502-2
leg. Piotr Kobierski
/Obniżenie Nowosolskie/
#4
pkob.31
leg. Piotr Kobierski
#3 XL
pkob.180518-3
leg. Piotr Kobierski
/Wzniesienia Gubińskie/

ten gatunek tworzy mieszańca:

drugi rodzic ⇒
wystepowanie - Carex praecox (turzyca wczesna)
Carex praecox
turzyca wczesna
mieszaniec ⇒
Carex ×hanseniana
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
 • Rothmaler W., 2005 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 4. Gefäßpflanzen: Kritischer Band. p.844 [40]
 • Rutkowski L., 1998 — Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. p.621 [15]
 • Haeupler, H., Muer, T., 2000 — Bildatlas der Farn- und Blütenpflanzen Deutshlands. p.607 [9]
 • Fedorov R.V., 1976 — Flora Partis Europaeae URSS. T.2 p.208 [86.2]
 • Mądalski J. et al., 1930-90 — Atlas flory polskiej i ziem ościennych p.287 [17]
 • Rothmaler W., 1995 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 3. Gefäßpflanzen: Atlasband. p.656 [11]
 • Komarov, V.L., Schischkin, B.K., 1935 — Flora URSS. T.3 p.134+t10 [85.3]
 • Tutin T.G. et al., 1980 — Flora Europaea. Volume 5. Alismataceae to Orchidaceae (Monocotyledones) p.299 [150.5]
 • Szafer, Wł., Kulczyński, St., Pawłowski, B., 1988 — Rośliny polskie, cz. I i II. p.840 [3]
 • Mirek Z. et al., 2020 — Vascular plants of Poland. An annotated checklist. Rośliny naczyniowe Polski. Adnotowany wykaz gatunków. [491]
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska, 2014 — z dnia 9 października 2014r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin [50.14]
 • Zając, A., Zając, M. (Eds.), 2001 — Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. - Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland. [25]
 • Matuszkiewicz W., 2001 — Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. [14]
 • Kaźmierczakowa R., Zarzycki K., Mirek Z., 2014 — Polska czerwona księga roślin. Paprotniki i rośliny kwiatowe. [169.14]
 • Kaźmierczakowa R. (red.) et al., 2016 — Polska czerwona lista paprotników i roślin kwiatowych. [311]
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji