takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]

Taraxacum tenuilobum (Dahlst.) Dahlst.

mniszek wąskoklapowy