atlas-roslin.pl
antropofit zadomowiony we florze Polski [24][491]
· kenofit, zadomowiony [234]

Scutellaria altissima L.

tarczyca wyniosła
Scutellaria Scutellaria Scutellaria ScutellariaScutellariatarczyca pospolita (Scutellaria galericulata)tarczyca oszczepowata (Scutellaria hastifolia)
Scutellaria altissima (tarczyca wyniosła)
05.2008, Hosszuheteny, Węgry; copyright © by Paweł Kalinowski
Scutellaria altissima (tarczyca wyniosła)
cechy diagnostyczne w kluczu:Scutellaria (tarczyca)kl 8918

występowanie

wystepowanie
o mapie występowania
Bylina o zasięgu pontyjsko-pannońskim. U nas agriofit, wchodząca do siedlisk półnaturalnych.

Inwazyjność i/lub kategorie obcego elementu flory (Tokarska-Guzik et al.) [234]:

- zadomowiony, nieinwazyjny; kenofit; pochodzenie: Europa południowa i południowo-wschodnia [czas przybycia na teren Polski: pierwsza połowa XXw.]
- wnika do siedlisk/zbiorowisk: antropogenicznych · częściowo przeobrażonych