atlas-roslin.pl

Sphagnum capillifolium (Ehrh.) Hedw. [🔉 sfag·num *]

torfowiec ostrolistny
Sphagnum capillaceum (Weiss) Schrank [🔉 sfag·num *]
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
cechy diagnostyczne w kluczu:Sphagnum sect. Acutifoliakl 9956

występowanie

Mszaki. [360]
Gatunek podlega ochronie częściowej (poz. 2.132 wg aktualnego rozporządzenia). Do ustawowej ochrony został włączony w 2001 roku.
ekologiczne liczby wskaźnikowe Sphagnum capillifolium (torfowiec ostrolistny)
Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:
space_elw
Gatunek wyróżniający (D.) dla:
space_elw
Stałość dla wybranych syntaksonów (literatura tamże podana):
space_elw
cechy diagnostyczne w kluczu:Sphagnum sect. Acutifoliakl 9956

wybrane okazy · selected collections

#39
19 08 02 - 7
leg. Marek Snowarski
/Ziemia Kłodzka/

nomenklatura, etymologia ℹ️

poznanie znaczenia i pochodzenia nazwy ułatwia jej zapamiętanie
Sphagnum capillifolium (Ehrh.) Hedw. [🔉 sfag·num *]Sphagnum capillaceum (Weiss) Schrank [🔉 sfag·num *](pl) torfowiec ostrolistny
-foliūs, -a, -um; -foliatūs, -a, -um (lat., subst., n) — przyrostek od folium, -i n. (liść); częsty drugi człon w przymiotnikach złożonych -folius,-a,-um ("-listny"); częsty w epitetach gatunków np. angustifolius (wąskolistny), cordifolia (sercolistna), alternifolium (różnolistne), ilicifolius (o liściach jak dąb ostrolistny) lub unifolius (jednolistny)
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji