Sphagnum capillifolium (Ehrh.) Hedw.

torfowiec ostrolistny
Sphagnum capillaceum (Weiss) Schrank
na stronie — występowanie

występowanie

Gatunek podlega ochronie częściowej (poz. 2.132 wg aktualnego rozporządzenia). Do ustawowej ochrony został włączony w 2001 roku.

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Gatunek wyróżniający (D.) dla:

space_elw

Stałość w zdjęciach fitosocjologicznych dla wybranych syntaksonów :

space_elw