atlas-roslin.pl

Sphagnum capillifolium (Ehrh.) Hedw.

torfowiec ostrolistny
Sphagnum capillaceum (Weiss) Schrank
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
cechy diagnostyczne w kluczu:Sphagnum sect. Acutifoliakl 9956

występowanie

Mszaki.[360]
Gatunek podlega ochronie częściowej (poz. 2.132 wg aktualnego rozporządzenia). Do ustawowej ochrony został włączony w 2001 roku.
ekologiczne liczby wskaźnikowe Sphagnum capillifolium (torfowiec ostrolistny)
Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Gatunek wyróżniający (D.) dla:

space_elw

Stałość w zdjęciach fitosocjologicznych dla wybranych syntaksonów [7]:

space_elw

Różne parametry ekologiczne, z objaśnieniem - opisowym rozwinięciem tekstowym, są podane tekstem po zalogowaniu.

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20190802.7.19 - Sphagnum capillifolium (torfowiec ostrolistny); Ziemia Kłodzka
190802-7
leg. Marek Snowarski
/Ziemia Kłodzka/ #39