takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
· Czerwona Lista — NT–bliski zagrożenia

Carex demissa Hornem.

turzyca drobna
Carex tumidicarpa Andersson
Carex demissa (turzyca drobna)
18.06.2011, Wzniesienia Żarskie, woj. lubuskie; copyright © by Piotr Kobierski
Carex demissa (turzyca drobna)
Carex demissa (turzyca drobna)
Carex demissa (turzyca drobna)
Carex demissa (turzyca drobna)
Carex demissa (turzyca drobna)
Carex demissa (turzyca drobna)

cechy charakterystyczne

Carex demissa (turzyca drobna)
Carex demissa (turzyca drobna)
Pęcherzyki 3-4(4.5)mm długości, z dzióbkiem 0.9-1.8mm długości (stanowi 35-45% długości pęcherzyka).

Kłosów żeńskich 2-4(5), górne zbliżone do siebe, najniższy oddalony i często położony poniżej połowy długości łodygi.

Kłos męski zwykle na gałązce do 21mm długości.

Łodyga zwykle nieco zgięta.

Liście zwykle krótsze od łodygi, rzadko jej równe lub dłuższe.

występowanie

wystepowanie
o mapie występowania
Rzadka. Torfowiska, mokradła, raczej ubogie w wapień.

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

NT – bliski zagrożenia.
Takson nie był ujęty na poprzedniej (2006r.) czerwonej liście

Carex ×alsatica

Carex demissa × flava
takson rodzimy lub trwale zadomowiony, nie ujęty czekliście 2002 [24]

Carex ×fulva

Carex demissa × hostiana
takson rodzimy lub trwale zadomowiony, nie ujęty czekliście 2002 [24]

Carex demissa × viridula

takson rodzimy lub trwale zadomowiony, nie ujęty czekliście 2002 [24]