Tortula acaulon (With.) R.H.Zander

brodek bezłodygowy
na stronie — znaleziska