takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]

Carex brachystachys Schrank et K. Moll

turzyca wąskolistna
na stronie — występowanie