atlas-roslin.pl

Tulipa biebersteiniana Schult. et Schult.f. [🔉 tu·li·pa *]

tulipan Biebersteina
Tulipa sylvestris ssp. australis (Link) Pamp. [🔉 * sil·wes·tris *]
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Tulipa Tulipa Tulipa Tulipatulipan nadobny (Tulipa humilis var. pulchella)tulipan odm. Calypso (Tulipa ‘Calypso’)
🌸🌱N
Tulipa biebersteiniana (tulipan Biebersteina)
04.2010, Szczeglacin; copyright © by Paweł Kalinowski
Tulipa biebersteiniana (tulipan Biebersteina)
Tulipa biebersteiniana (tulipan Biebersteina)

właściwości i zastosowanie

Takson uprawiany, nie ujęty w czekliście.[491]

wymagania i uprawa

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20100400.20.pk - Tulipa biebersteiniana (tulipan Biebersteina); Szczeglacin
100400-20
leg. Paweł Kalinowski
/Szczeglacin/ #2
znalezisko 20060500.24.pk - Tulipa biebersteiniana (tulipan Biebersteina); OB
060500-24
leg. Paweł Kalinowski
/OB/ #1

nomenklatura, etymologia ℹ️
poznanie znaczenia i pochodzenia nazwy ułatwia jej zapamiętanie

Tulipa biebersteiniana Schult. et Schult.f. [🔉 tu·li·pa *]Tulipa sylvestris ssp. australis (Link) Pamp. [🔉 * sil·wes·tris *](pl) tulipan Biebersteina
sylvticus, -a, -um; sylvestris (-ter), -is, -e; silvticus, silvestris (lat., adj.)
leśny, występujący w lasach; także dziki, bytujący w lasach lub zaroślach - w opozycji do uprawianych; także formy silvaticus, silvestris, silvester; od lat. rzeczownika sylva, silva, -ae (f) las