atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 lub 2020 [24][491]

Thymus doerfleri Ronniger ‘Bressingham’ [🔉 ti·mus *]

właściwości i zastosowanie