atlas-roslin.pl
efemerofit [24][491][234]

Torilis nodosa (L.) GAERTN. [🔉 to·ri·lis *]

kłobuczka kolankowata
Torilis Torilis Torilis TorilisToriliskłobuczka pospolita (Torilis japonica)kłobuczka polna (Torilis arvensis)
Torilis nodosa (kłobuczka kolankowata)
07.2014, OB Kopenhaga (Dania); copyright © by Paweł Kalinowski XL
Torilis nodosa (kłobuczka kolankowata)
XL
Torilis nodosa (kłobuczka kolankowata)
cechy diagnostyczne w kluczu:Torilis (kłobuczka)kl 8738

występowanie

ekologiczne liczby wskaźnikowe Torilis nodosa (kłobuczka kolankowata)
Roślina jednoroczna.

Różne parametry ekologiczne, z objaśnieniem - opisowym rozwinięciem tekstowym, są podane tekstem po zalogowaniu.

Inwazyjność i/lub kategorie obcego elementu flory (Tokarska-Guzik et al.) [234]:

- niezadomowiony; efemerofit; pochodzenie: Europa południowo-zachodnia [czas przybycia na teren Polski: XXw.]
- wnika do siedlisk/zbiorowisk: antropogenicznych