atlas-roslin.pl
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]

Thymus pulcherrimus Schur

macierzanka nadobna
Thymus Thymus Thymus ThymusThymusmacierzanka wczesna (Thymus praecox)macierzanka cytrynowa (Thymus ×citriodorus)