atlas-roslin.pl

Tetragonolobus

komonicznik
  
↓niepędy pokładające się
Tetragonolobus maritimus ssp. siliquosus (komonicznik skrzydlastostrąkowy)
Tetragonolobus maritimus ssp. siliquosus (komonicznik skrzydlastostrąkowy)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji ...
· Szypuły kwiatostanów przynajmniej 2× dłuższe od liścia podpierającego. Kwiaty po 1 – 2 (3). Korona żółta lub pomarańczowa.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w peł ...
Tetragonolobus maritimus ssp. siliquosus (komonicznik skrzydlastostrąkowy)
wystepowanie
komonica skrzydlastostrąkowa · syn. Lotus siliquosus · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Łąki, pastwiska, przydroża, w miejscach podmokłych, okresowo zalewanych, także zasolonych, zasobnych w azot; zwykle na ciężkich glebach.
  
  
↑nie pędy wzniesione
Tetragonolobus purpureus (komonicznik purpurowy)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zal ...
· Szypuły kwiatostanów nie dłuższe od liści podpierających. Kwiaty po (1) 2 – 3. Korona purpurowa lub różowa.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po za ...
Tetragonolobus purpureus (komonicznik purpurowy)
głąbigroszek purpurowy · (potocznie: głąbigroszek) · takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002
  Rzadko uprawiana jednoroczny kwiat ogrodowy.