atlas-roslin.pl

Thymelaeaceae [🔉 ti·me·le·a·ce·e]

wawrzynkowate
Dwa gatunki z rodzaju wawrzynek (Daphne) należą do flory Polski. Są one, jak i pozostałe, uprawiane jako krzewy/krzewinki ozdobne.

Thymelaea passerina · wilczypieprz roczny

Lygia passerina
antropofit zadomowiony we florze Polski [24]
archeofit, zadomowiony, ustępujący (EN) [234]
Czerwona Księga — EN–zagrożony
Czerwona Lista — VU–narażony
wilczypieprz roczny (Thymelaea passerina)