atlas-roslin.pl

Populus [🔉 po·pu·lus]

topola
  
↓nie(z) liście wyraźnie owłosione
  
    
↓nie(z) liście mniejsze; gatunki krajowe
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w ...
· Spodnia strona liści na długpędach gęsto biało lub szaro filcowato owłosiona, z czasem może być ±wyłysiała. Tak samo filcowato owłosione są zwykle przysadki i pąki.
    
      
↓nie(z) liście długopędów dłoniastowrębne
Populus alba
Populus alba
kora ok. 7 m od ziemi
Populus alba (topola biała)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowani ...
· Liście długopędów wyraźnie 3 – 5-wrębne, na krótkopędach okrągło-jajowate. Ogonek liściowy bez gruczołków. Pąki biało filcowato owłosione.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładani ...
Populus alba (topola biała)
wystepowanie
(potocznie: "białodrzew") · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
   Tereny nadrzeczne, składnik lasów łęgowych; także sadzona. W uprawie mało wymagająca co do gleby; rośnie na mokrych i suchych.
      
      
↑nie (z) liście długopędów grubo, nieregularnie zębate
Populus ×canescens (topola szara)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, różne elementy niedostępne w przeglądowej wersji atlasu są wyraźnie oznaczone np. takim tekstem ja ...
· Przysadki wachlarzowate, brązowe, 3 – 4 mm długości, grubo, nieregularnie ząbkowane, ząbki gęsto i długo owłosione.
Populus ×canescens (topola szara)
syn. Populus alba × tremula · Populus alba × tremula · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Spontanicznie pojawia się w miejscach styku obu gatunków rodzicielskich.
      
    
↑nie (z) liście duże; uprawiane
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, różne elementy niedostępne w ...
· Uprawiane głównie w ogrodach botanicznych. Sekcja Leucoides (topole wielkolistne).
    
  
↑nie (z) spód liści nie jest silnie owłosiony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, różne elementy niedostę ...
  
    
↓nie(z) liście bez prześwitującego obrzeżenia
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalo ...
    
      
↓nie(z) ogonek liściowy bocznie spłaszczony
Populus tremula (topola osika)
liście, widok od spodu
Populus tremula (topola osika)
oliwkowa kora na młodym pniu
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zal ...
· Blaszka liściowa okrągła do okrągło-jajowatej.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakł ...
Populus tremula (topola osika)
wystepowanie
osika · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
   Pospolita. W jasnych lasach liściastych, w borach mieszanych, w miejscach prześwietlonych, jako gatunek pionierski na terenach odsłoniętych i rekultywowanych. Ma niskie wymagania glebowe i wodne.
      
      
↑nie (z) ogonek liściowy obły; topole balsamiczne sect. Tacamahaca
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, różne elementy niedostępne w przeglądowej wersji atlasu są wyraźnie oznaczone np. takim tekstem jak ten ...
· Gałązki boczne dość krótkie i grube. Pąki duże, ich łuski pokryte lepką substancją o wyraźnej przyjemnej balsamicznej woni.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zal ...
· ta cec ...
      
        
↓nie(z) liście w nasadzie klinowate
Populus simonii (topola chińska)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania ko ...
· Pędy tegoroczne nagie.
· ta cecha diagnostyczn ...
Populus simonii (topola chińska)
topola Simona · takson uprawiany
        
        
↑nie (z) liście w nasadzie sercowate
        
          
↓nie(z) długopędy kanciaste; wierzchołki liści nie skręcone
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym r ...
· Pędy tegoroczne omszone; kanciaste.
· ta cecha diagnostyczna jest widocz ...
Populus ×candicans (topola włochata)
topola ontaryjska · syn. Populus balsamifera × deltoides · Populus ×gileadensis · Populus balsamifera × deltoides · antropofit zadomowiony we florze Polski
          
          
↑nie (z) długopędy obłe; wierzchołki liści skręcone
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znaj ...
          
    
↑nie (z) liście z prześwitującym obrzeżeniem
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej we ...
· Gałązki dość wiotkie, zwieszające się, żółtawe. Łuski pąków pokryte lepką, żywiczną substancją.
    
      
↓nie(z) ogonek obły
Populus ×berolinensis (topola berlińska)
XL
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, różne elementy niedostępne w przeglądowej wersji atlasu są wyraźnie oznaczone np. takim tekstem jak ten ...
Populus ×berolinensis (topola berlińska)
syn. Populus ×berolinensis · Populus laurifolia × nigra 'Italica' · Populus ×petrowskiana · Populus laurifolia × nigra Italica · antropofit zadomowiony we florze Polski
  Często sadzona w zieleni miejskiej.
      
      
↑nie (z) ogonek bocznie spłaszczony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta d ...
      
        
↓nie(z) tegoroczne pędy kanciaste
Populus xcanadensis
liście
Populus ×canadensis (topola kanadyjska)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym gó ...
· Pędy tegoroczne na przekroju nieco kanciaste.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zal ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalo ...
Populus ×canadensis (topola kanadyjska)
syn. Populus deltoides s.l. × nigra s.l. · Populus ×euramericana · Populus serotina · Populus deltoides × nigra · antropofit zadomowiony we florze Polski
        
        
↑nie (z) tegoroczne pędy obłe
Populus nigra (topola czarna)
Populus nigra (topola czarna)
nierówna, guzowata powierzchnia pnia
Populus nigra
XL
pień guzowaty, z odrostami
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub z ...
· Pędy tegoroczne na przekroju obłe.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w ...
Populus nigra (topola czarna)
wystepowanie
topola nadwiślańska · (potocznie: "sokora") · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Najczęściej na brzegach rzek, składnik lasów łęgowych. W Polsce przebiega północna granica zasięgu.
        
w pełnej wersji atlasu jest tu dodatkowa, zwarta, wersja klucza - wygodna w użyciu gdy chcemy szybko zorientować się w jego strukturze lub znamy już klucz i chcemy szybciej dojść do celu

Populus tremula · topola osika

osika
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
topola osika (Populus tremula)
wystepowanie
o mapie występowania
Kora długo gładka, zwykle oliwkowozielona. Pędy ±nagie.

space

Kotki 6 – 10 cm długości. Przysadki wachlarzowate, 5 – 6 mm długości, głęboko porozcinane, ciemnobrązowe, długo szaro owłosione. Znamię karminowoczerwone. Kwitnie przed rozwojem liści, zwykle w marcu, przed topolą białą (Populus alba) i innymi topolami.

space

Populus alba · topola biała

(potocznie: "białodrzew")
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
topola biała (Populus alba)
wystepowanie
o mapie występowania
Kora długo gładka, szarobiała. Pąki suche, silnie filcowato owłosione, potem łysiejące. Młode długopędy i pędy odroślowe, grubo, szarobiało, filcowato owłosione.

space

Kotki 4 – 7 cm długości, żeńskie nieco krótsze. Przysadki jajowate do jajowato-klinowatych, drobno ząbkowane, rdzawobrązowe, odlegle orzęsione. Znamię zielonkawe. Kwitnie przed rozwojem liści, po kwitnieniu topoli osiki (Populus tremula).

space

Populus ×canescens · topola szara

Populus alba × tremula
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
topola szara (Populus ×canescens)
Powstający spontanicznie mieszaniec topoli białej (Populus alba) i topoli osiki (Populus tremula). Ma cechy pośrednie pomiędzy oboma gatunkami. Owłosienie jest różne u różnych egzemplarzy.

space

Liście długopędów nie są głęboko klapowane, mogą być grubo ząbkowane do płytko wrębnych; z cienkim szarym kutnerem po spodniej stronie, łysiejące; ogonek prawie obły, omszony.

space

Spontanicznie pojawia się w miejscach styku obu gatunków rodzicielskich.

Populus nigra · topola czarna »1

topola nadwiślańska, (potocznie: "sokora")
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
topola czarna (Populus nigra)
wystepowanie
o mapie występowania
Populus nigra
XL
pień guzowaty, z odrostami
Pnie starszych drzew zazwyczaj z guzowatymi naroślami i odrostami z pączków śpiących. Kora głęboko podłużnie spękana, u starszych egzemplarzy siatkowato spękana (jak u dębu). Pąki 5 – 13 mm długości, powleczone lepką, żywicowatą substancją.

space

Kotki 4 – 10 cm długości; owocostany do 10 – 15 cm długości. Przysadki wachlarzowate, porozcinane, nagie, brązowawe. Pręcików 12 – 20 (25). Znamienia i klapy torebki dwie; znamię zielonawe.

space

Populus ×canadensis · topola kanadyjska »1

Populus deltoides s.l. × nigra s.l. · Populus ×euramericana · Populus serotina
antropofit zadomowiony we florze Polski [24]
kenofit, zadomowiony [234]
topola kanadyjska (Populus ×canadensis)
Powierzchnia pnia zwykle bez wyrośli. Kora początkowo gładka, potem spękana podłużnie, w starszym wieku nie pęka tak silnie siatkowato jak u topoli czarnej (Populus nigra).

space

Liście trójkątnojajowate do trójkątnych, wierzchołek często znacznie wydłużony; prześwitujące obrzeżenie jest wyraźne. Blaszka liściowa na brzegu ±trwale, krótko owłosiona; u nasady z 1 – 2 (3) gruczołkami. Ogonek liściowy wyraźnie bocznie spłaszczony; 4 – 6 (10) cm długości.

space

Uprawiana w odmianach z uwagi na bardzo szybki wzrost.

topole balsamiczne

Spodnia strona liści naga, białozielona, pokryta białawym woskiem; często z żółtymi balsamicznymi zaciekami. Bez prześwitującego obrzeżenia. Ogonek liściowy nie jest bocznie spłaszczony. Rozwijające się liście zielone o przyjemnej balsamicznej woni.
Pąki duże, ich łuski pokryte lepką substancją o wyraźnej przyjemnej balsamicznej woni. Gałązki boczne dość krótkie i grube.
Przysadki brzegiem frędzlaste, nie orzęsione.