atlas-roslin.pl
 » klucz » system » subReg. Tracheophyta » Div. Euphyllophyta » Div. Spermatophyta » Div. Magnoliophyta » core angiosperms » Eudicotyledoneae » core eudicots » Pentapetalae » superrosids » rosids » eurosids » Fabidae » COM » Ord. Malpighiales » Salicaceae-Euphorbiaceae » parietal clade » salicoids » Fam. Salicaceae »

Populus [🔉 po·pu·lus]

topola
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
↓nie(z) liście wyraźnie owłosione
↓nie(z) liście mniejsze; gatunki krajowe
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Spodnia strona liści na długpędach gęsto biało lub szaro filcowato owłosiona, z czasem może być ± wyłysiała. Tak samo filcowato owłosione są zwykle przysadki i pąki.
↓nie(z) liście długopędów dłoniastowrębne
Populus alba
Populus alba
kora ok. 7 m od ziemi
Populus alba (topola biała)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Liście długopędów wyraźnie 3-5-wrębne, na krótkopędach okrągło-jajowate. Ogonek liściowy bez gruczołków. Pąki biało filcowato owłosione.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
▶ Populus alba L. (topola biała)
wystepowanie - Populus alba (topola biała)
(potocznie: "białodrzew") · takson rodzimy lub trwale zadomowiony[491]
   Tereny nadrzeczne, składnik lasów łęgowych; także sadzona. W uprawie mało wymagająca co do gleby; rośnie na mokrych i suchych.
↑nie (z) liście długopędów grubo, nieregularnie zębate
Populus ×canescens (topola szara)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Przysadki wachlarzowate, brązowe, 3-4 mm długości, grubo, nieregularnie ząbkowane, ząbki gęsto i długo owłosione.
▶ Populus ×canescens (Aiton) Sm. (topola szara)
syn. Populus alba × tremula · Populus alba × tremula · takson rodzimy lub trwale zadomowiony[491]
  Spontanicznie pojawia się w miejscach styku obu gatunków rodzicielskich.
↑nie (z) liście duże; uprawiane
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Uprawiane głównie w ogrodach botanicznych. Sekcja Leucoides (topole wielkolistne).
↑nie (z) spód liści nie jest silnie owłosiony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
↓nie(z) liście bez prześwitującego obrzeżenia
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
↓nie(z) ogonek liściowy bocznie spłaszczony
Populus tremula (topola osika)
liście, widok od spodu
Populus tremula (topola osika)
oliwkowa kora na młodym pniu
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Blaszka liściowa okrągła do okrągło-jajowatej.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
▶ Populus tremula L. (topola osika)
wystepowanie - Populus tremula (topola osika)
osika · takson rodzimy lub trwale zadomowiony[491]
   Pospolita. W jasnych lasach liściastych, w borach mieszanych, w miejscach prześwietlonych, jako gatunek pionierski na terenach odsłoniętych i rekultywowanych. Ma niskie wymagania glebowe i wodne.
↑nie (z) ogonek liściowy obły; topole balsamiczne sect. Tacamahaca
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Gałązki boczne dość krótkie i grube. Pąki duże, ich łuski pokryte lepką substancją o wyraźnej przyjemnej balsamicznej woni.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
↓nie(z) liście w nasadzie klinowate
Populus simonii (topola chińska)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Pędy tegoroczne nagie.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
↑nie (z) liście w nasadzie sercowate
↓nie(z) długopędy kanciaste; wierzchołki liści nie skręcone
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Pędy tegoroczne omszone; kanciaste.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
▶ Populus ×candicans Aiton (topola włochata)
topola ontaryjska · syn. Populus balsamifera × deltoides · Populus ×gileadensis Rouleau · Populus balsamifera × deltoides · antropofit zadomowiony we florze Polski[491]
↑nie (z) długopędy obłe; wierzchołki liści skręcone
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
↑nie (z) liście z prześwitującym obrzeżeniem
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Gałązki dość wiotkie, zwieszające się, żółtawe. Łuski pąków pokryte lepką, żywiczną substancją.
↓nie(z) ogonek obły
Populus ×berolinensis (topola berlińska)
XL
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
▶ Populus ×berolinensis (K. Koch) Dippel (topola berlińska)
syn. Populus ×berolinensis (K. Koch) · Populus ×petrowskiana (Regel) C.K.Schneid · Populus laurifolia × nigra 'Italica' · Populus laurifolia × nigra Italica · antropofit zadomowiony we florze Polski[491]
  Często sadzona w zieleni miejskiej.
↑nie (z) ogonek bocznie spłaszczony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
↓nie(z) tegoroczne pędy kanciaste
Populus xcanadensis
liście
Populus ×canadensis (topola kanadyjska)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Pędy tegoroczne na przekroju nieco kanciaste.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
▶ Populus ×canadensis Moench (topola kanadyjska)
syn. Populus ×euramericana (Dode) Guinier · Populus deltoides s.l. × nigra s.l. · Populus serotina Hartig. · Populus deltoides × nigra · antropofit zadomowiony we florze Polski[491]
↑nie (z) tegoroczne pędy obłe
Populus nigra (topola czarna)
Populus nigra (topola czarna)
nierówna, guzowata powierzchnia pnia
Populus nigra
XL
pień guzowaty, z odrostami
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Pędy tegoroczne na przekroju obłe.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
▶ Populus nigra L. (topola czarna)
wystepowanie - Populus nigra (topola czarna)
topola nadwiślańska · (potocznie: "sokora") · takson rodzimy lub trwale zadomowiony[491]
  Najczęściej na brzegach rzek, składnik lasów łęgowych. W Polsce przebiega północna granica zasięgu.
po zalogowniu, w pełnej wersji atlasu, jest tu dodatkowa, zwarta, wersja klucza - wygodna w użyciu gdy chcemy szybko zorientować się w jego strukturze lub znamy już klucz i chcemy szybciej dojść do celu; przycisk logowania jest w prawym górnym rogu strony

Populus tremula L.
topola osika

osika · takson rodzimy lub trwale zadomowiony[491]
Populus tremula (topola osika)
Populus tremula
wystepowanie - Populus tremula (topola osika)
Kora długo gładka, zwykle oliwkowozielona. Pędy ±nagie.

space

Kotki 6-10 cm długości. Przysadki wachlarzowate, 5-6 mm długości, głęboko porozcinane, ciemnobrązowe, długo szaro owłosione. Znamię karminowoczerwone. Kwitnie przed rozwojem liści, zwykle w marcu, przed topolą białą (Populus alba) i innymi topolami.

space

Populus alba L.
topola biała

"białodrzew" · takson rodzimy lub trwale zadomowiony[491]
Populus alba (topola biała)
Populus alba
wystepowanie - Populus alba (topola biała)
Kora długo gładka, szarobiała. Pąki suche, silnie filcowato owłosione, potem łysiejące. Młode długopędy i pędy odroślowe, grubo, szarobiało, filcowato owłosione.

space

Kotki 4-7 cm długości, żeńskie nieco krótsze. Przysadki jajowate do jajowato-klinowatych, drobno ząbkowane, rdzawobrązowe, odlegle orzęsione. Znamię zielonkawe. Kwitnie przed rozwojem liści, po kwitnieniu topoli osiki (Populus tremula).

space

Populus ×canescens (Aiton) Sm.
topola szara

Populus alba × tremula · takson rodzimy lub trwale zadomowiony[491]
Populus ×canescens (topola szara)
Populus ×canescens
Powstający spontanicznie mieszaniec topoli białej (Populus alba) i topoli osiki (Populus tremula). Ma cechy pośrednie pomiędzy oboma gatunkami. Owłosienie jest różne u różnych egzemplarzy.

space

Liście długopędów nie są głęboko klapowane, mogą być grubo ząbkowane do płytko wrębnych; z cienkim szarym kutnerem po spodniej stronie, łysiejące; ogonek prawie obły, omszony.

space

Spontanicznie pojawia się w miejscach styku obu gatunków rodzicielskich.

Populus nigra L.
topola czarna

topola nadwiślańska · "sokora" · takson rodzimy lub trwale zadomowiony[491]
Populus nigra (topola czarna)
Populus nigra
wystepowanie - Populus nigra (topola czarna)
Populus nigra
XL
pień guzowaty, z odrostami
Pnie starszych drzew zazwyczaj z guzowatymi naroślami i odrostami z pączków śpiących. Kora głęboko podłużnie spękana, u starszych egzemplarzy siatkowato spękana (jak u dębu). Pąki 5-13 mm długości, powleczone lepką, żywicowatą substancją.

space

Kotki 4-10 cm długości; owocostany do 10-15 cm długości. Przysadki wachlarzowate, porozcinane, nagie, brązowawe. Pręcików 12-20(25). Znamienia i klapy torebki dwie; znamię zielonawe.

space

Populus ×canadensis Moench
topola kanadyjska

Populus ×euramericana (Dode) Guinier · Populus deltoides s.l. × nigra s.l. · Populus serotina Hartig. · antropofit zadomowiony we florze Polski[491] · kenofit, zadomowiony[234]
Populus ×canadensis (topola kanadyjska)
Populus ×canadensis
Powierzchnia pnia zwykle bez wyrośli. Kora początkowo gładka, potem spękana podłużnie, w starszym wieku nie pęka tak silnie siatkowato jak u topoli czarnej (Populus nigra).

space

Liście trójkątnojajowate do trójkątnych, wierzchołek często znacznie wydłużony; prześwitujące obrzeżenie jest wyraźne. Blaszka liściowa na brzegu ±trwale, krótko owłosiona; u nasady z 1-2(3) gruczołkami. Ogonek liściowy wyraźnie bocznie spłaszczony; 4-6(10) cm długości.

space

Uprawiana w odmianach z uwagi na bardzo szybki wzrost.

topole balsamiczne

Spodnia strona liści naga, białozielona, pokryta białawym woskiem; często z żółtymi balsamicznymi zaciekami. Bez prześwitującego obrzeżenia. Ogonek liściowy nie jest bocznie spłaszczony. Rozwijające się liście zielone o przyjemnej balsamicznej woni.
Pąki duże, ich łuski pokryte lepką substancją o wyraźnej przyjemnej balsamicznej woni. Gałązki boczne dość krótkie i grube.
Przysadki brzegiem frędzlaste, nie orzęsione.

wybrane okazy · selected collections

literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
 • Hejný, S., Slavík, B., 1990 — Květena České Republiky 2 p.489 [71.2]
 • Flora Polski Rośliny naczyniowe, 1992 — Tom III edycja II p.29 [16.3II]
 • Seneta W., Dolatowsk J., 2000 — Dendrologia. p.96 [12]
 • Futák, J., Bertová, L. (eds.), 2006 — Flóra Slovenska. V/3. p.290 [84.5.3]
 • Fedorov A., Kamelin R.V., 1981 — Flora Partis Europaeae URSS. T.5 p.10+33 [86.5]
 • Rothmaler W., 2005 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 4. Gefäßpflanzen: Kritischer Band. p.289 [40]
 • Rothmaler W., 1995 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 3. Gefäßpflanzen: Atlasband. p.190 [11]
 • Haeupler, H., Muer, T., 2000 — Bildatlas der Farn- und Blütenpflanzen Deutshlands. p.147 [9]
 • Rutkowski L., 1998 — Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. p.93+72k+73k+74k+82k [15]
 • Szafer, Wł., Kulczyński, St., Pawłowski, B., 1988 — Rośliny polskie, cz. I i II. p.60 [3]
 • Sokolov S.Ja., 1951 — Djerjevja i kustarniki SSSR. T.2 p.117+174 [119.2]
 • Komarov, V.L., 1936 — Flora URSS. T.5 p.216 [85.5]
 • Bugała, W., 2000 — Drzewa i krzewy. p.400 [38]
 • Tutin T.G. et al., 1993 — Flora Europaea. Volume 1. Psilotaceae to Platanaceae p.64 [150.1]
 • Cullen J., Knees S.G., Cubey, H.S., 2011 — The European Garden Flora Flowering Plants Vol. II p.41 [445]
 • Mirek Z. et al., 2020 — Vascular plants of Poland. An annotated checklist. Rośliny naczyniowe Polski. Adnotowany wykaz gatunków. [491]
 • Zając, A., Zając, M. (Eds.), 2001 — Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. - Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland. [25]
 • Nie znaleziona literatura id:
 • Tokarska-Guzik B., Dajdok Z., Zając M. i A., Urbisz A., Danielewicz W., Hołdyński Cz., 2012 — Rośliny obcego pochodzenia w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem gatunków inwazyjnych [234]
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji