⇑ skok do węzła klucza nadrzędnego [na stronie: Salicaceae (wierzbowate)]
⇒ zwarta wersja klucza
  
(p) liście wyraźnie owłosione (↓nie)
  
    
(p) liście mniejsze; gatunki krajowe (↓nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w ...
· Spodnia strona liści na długpędach gęsto biało lub szaro filcowato owłosiona, z czasem może być ±wyłysiała. Tak samo filcowato owłosione są zwykle przysadki i pąki.
    
      
(p) liście długopędów dłoniastowrębne (↓nie)
Populus alba
Populus alba
kora ok. 7 m od ziemi
Populus alba (topola biała)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowani ...
· Liście długopędów wyraźnie 3-5-wrębne, na krótkopędach okrągło-jajowate. Ogonek liściowy bez gruczołków. Pąki biało filcowato owłosione.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładani ...
Populus alba (topola biała)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
   Tereny nadrzeczne, składnik lasów łęgowych; także sadzona. W uprawie mało wymagająca co do gleby; rośnie na mokrych i suchych.
      
      
(p) liście długopędów grubo, nieregularnie zębate (↑nie)
Populus ×canescens (topola szara)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, różne elementy niedostępne w przeglądowej wersji atlasu są wyraźnie oznaczone np. takim tekstem ...
· Przysadki wachlarzowate, brązowe, 3-4 mm długości, grubo, nieregularnie ząbkowane, ząbki gęsto i długo owłosione.
Populus ×canescens (topola szara)
syn. Populus alba × tremula · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Spontanicznie pojawia się w miejscach styku obu gatunków rodzicielskich.
      
    
(p) liście duże; uprawiane (↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, różne elementy niedostępne ...
· Uprawiane głównie w ogrodach botanicznych. Sekcja Leucoides (topole wielkolistne).
    
  
(p) spód liści nie jest silnie owłosiony (↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, różne elementy niedostę ...
  
    
(p) liście bez prześwitującego obrzeżenia (↓nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalo ...
    
      
(p) ogonek liściowy bocznie spłaszczony (↓nie)
Populus tremula (topola osika)
liście, widok od spodu
Populus tremula (topola osika)
oliwkowa kora na młodym pniu
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zal ...
· Blaszka liściowa okrągła do okrągło-jajowatej.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub za ...
Populus tremula (topola osika)
wystepowanie
osika · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
   Pospolita. W jasnych lasach liściastych, w borach mieszanych, w miejscach prześwietlonych, jako gatunek pionierski na terenach odsłoniętych i rekultywowanych. Ma niskie wymagania glebowe i wodne.
      
      
(p) ogonek liściowy obły; topole balsamiczne sect. Tacamahaca (↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, różne elementy niedostępne w przeglądowej wersji atlasu są wyraźnie oznaczone np. takim tekstem jak ten ...
· Gałązki boczne dość krótkie i grube. Pąki duże, ich łuski pokryte lepką substancją o wyraźnej przyjemnej balsamicznej woni.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zal ...
· ta cec ...
      
        
(p) liście w nasadzie klinowate (↓nie)
Populus simonii (topola chińska)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania ...
· Pędy tegoroczne nagie.
· ta cecha diagnostyc ...
Populus simonii (topola chińska)
topola Simona · takson uprawiany
        
        
(p) liście w nasadzie sercowate (↑nie)
        
          
(p) długopędy kanciaste; wierzchołki liści nie skręcone (↓nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym ...
· Pędy tegoroczne omszone; kanciaste.
· ta cecha diagnostyczna jest wido ...
Populus candicans (topola włochata)
topola ontaryjska · syn. Populus balsamifera × deltoides · Populus ×gileadensis · antropofit zadomowiony we florze polskiej
          
          
(p) długopędy obłe; wierzchołki liści skręcone (↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znaj ...
          
    
(p) liście z prześwitującym obrzeżeniem (↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej we ...
· Gałązki dość wiotkie, zwieszające się, żółtawe. Łuski pąków pokryte lepką, żywiczną substancją.
    
      
(p) ogonek obły (↓nie)
Populus ×berolinensis (topola berlińska)
XL
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, różne elementy niedostępne w przeglądowej wersji atlasu są wyraźnie oznaczone np. takim tekstem jak ten ...
Populus ×berolinensis (topola berlińska)
syn. Populus laurifolia × nigra 'Italica' · antropofit zadomowiony we florze polskiej
  Często sadzona w zieleni miejskiej.
      
      
(p) ogonek bocznie spłaszczony (↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta d ...
      
        
(p) tegoroczne pędy kanciaste (↓nie)
Populus xcanadensis
liście
Populus ×canadensis (topola kanadyjska)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym ...
· Pędy tegoroczne na przekroju nieco kanciaste.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zal ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalo ...
Populus ×canadensis (topola kanadyjska)
syn. Populus deltoides s.l. × nigra s.l. · Populus serotina · antropofit zadomowiony we florze polskiej
        
        
(p) tegoroczne pędy obłe (↑nie)
Populus nigra (topola czarna)
Populus nigra (topola czarna)
nierówna, guzowata powierzchnia pnia
Populus nigra
pień guzowaty, z odrostami XL
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub z ...
· Pędy tegoroczne na przekroju obłe.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w ...
Populus nigra (topola czarna)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Najczęściej na brzegach rzek, składnik lasów łęgowych. W Polsce przebiega północna granica zasięgu.
        
w pełnej wersji atlasu jest tu dodatkowa, zwarta, wersja klucza - wygodna w użyciu gdy chcemy szybko zorientować się w jego strukturze lub znamy już klucz i chcemy szybciej dojść do celu

Populus tremula · topola osika

osika
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
wystepowanie
o mapie występowania
Kora długo gładka, zwykle oliwkowozielona. Pędy ±nagie.

space

Kotki 6-10 cm długości. Przysadki wachlarzowate, 5-6 mm długości, głęboko porozcinane, ciemnobrązowe, długo szaro owłosione. Znamię karminowoczerwone. Kwitnie przed rozwojem liści, zwykle w marcu, przed topolą białą (Populus alba) i innymi topolami.

space

Populus alba · topola biała

takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
wystepowanie
o mapie występowania
Kora długo gładka, szarobiała. Pąki suche, silnie filcowato owłosione, potem łysiejące. Młode długopędy i pędy odroślowe, grubo, szarobiało, filcowato owłosione.

space

Kotki 4-7 cm długości, żeńskie nieco krótsze. Przysadki jajowate do jajowato-klinowatych, drobno ząbkowane, rdzawobrązowe, odlegle orzęsione. Znamię zielonkawe. Kwitnie przed rozwojem liści, po kwitnieniu topoli osiki (Populus tremula).

space

Populus ×canescens · topola szara

Populus alba × tremula
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
Powstający spontanicznie mieszaniec topoli białej (Populus alba) i topoli osiki (Populus tremula). Ma cechy pośrednie pomiędzy oboma gatunkami. Owłosienie jest różne u różnych egzemplarzy.

space

Liście długopędów nie są głęboko klapowane, mogą być grubo ząbkowane do płytko wrębnych; z cienkim szarym kutnerem po spodniej stronie, łysiejące; ogonek prawie obły, omszony.

space

Spontanicznie pojawia się w miejscach styku obu gatunków rodzicielskich.

Populus nigra · topola czarna »1

takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
wystepowanie
o mapie występowania
Populus nigra
pień guzowaty, z odrostami XL
Pnie starszych drzew zazwyczaj z guzowatymi naroślami i odrostami z pączków śpiących. Kora głęboko podłużnie spękana, u starszych egzemplarzy siatkowato spękana (jak u dębu). Pąki 5-13 mm długości, powleczone lepką, żywicowatą substancją.

space

Kotki 4-10 cm długości; owocostany do 10-15 cm długości. Przysadki wachlarzowate, porozcinane, nagie, brązowawe. Pręcików 12-20(25). Znamienia i klapy torebki dwie; znamię zielonawe.

space

Grupa użytkowa: drzewa liściaste · na żywopłot

Populus ×canadensis · topola kanadyjska »1

Populus deltoides s.l. × nigra s.l. · Populus serotina
antropofit zadomowiony we florze polskiej [24]
kenofit, zadomowiony [234]
Powierzchnia pnia zwykle bez wyrośli. Kora początkowo gładka, potem spękana podłużnie, w starszym wieku nie pęka tak silnie siatkowato jak u topoli czarnej (Populus nigra).

space

Liście trójkątnojajowate do trójkątnych, wierzchołek często znacznie wydłużony; prześwitujące obrzeżenie jest wyraźne. Blaszka liściowa na brzegu ±trwale, krótko owłosiona; u nasady z 1-2(3) gruczołkami. Ogonek liściowy wyraźnie bocznie spłaszczony; 4-6(10) cm długości.

space

Uprawiana w odmianach z uwagi na bardzo szybki wzrost.

Grupa użytkowa: drzewa liściaste

topole balsamiczne

Spodnia strona liści naga, białozielona, pokryta białawym woskiem; często z żółtymi balsamicznymi zaciekami. Bez prześwitującego obrzeżenia. Ogonek liściowy nie jest bocznie spłaszczony. Rozwijające się liście zielone o przyjemnej balsamicznej woni.
Pąki duże, ich łuski pokryte lepką substancją o wyraźnej przyjemnej balsamicznej woni. Gałązki boczne dość krótkie i grube.
Przysadki brzegiem frędzlaste, nie orzęsione.