atlas-roslin.pl
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24][491]

Carex curvata Knaf [🔉 ka·reks *]

turzyca odgięta
Carex brizoides L. ssp. curvata (Knaf) Čelak. · Carex praecox Schreb. ssp. curvata (Knaf) Kuek. · Carex praecox Schreb. ssp. intermedia (Čelak) Schultze-Motel
Pęd przed dojrzewaniem owoców wzniesiony i niewiele dłuższy od dolnych liści, potem wydłuża się i łukowato pochyla.

Kłoski nieco zakrzywione lub rzadziej niektóre proste.

Przysadki jasnobrązowe, prawie tak długie jak pęcherzyki.

Pęcherzyki oskrzydlone tylko w górnej połowie, stopniowo ściągnięte w dzióbek.

występowanie

wystepowanie
o mapie występowania
Carex curvata (turzyca odgięta)
XL
ekologiczne liczby wskaźnikowe Carex curvata (turzyca odgięta)
Ciepłolubne zbiorowiska trawiaste.

Różne parametry ekologiczne, z objaśnieniem - opisowym rozwinięciem tekstowym, są podane tekstem po zalogowaniu.

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20110521.3.jkr - Carex curvata (turzyca odgięta); rez. Skorocice (Ponidzie)
110521-3
leg. Jerzy Kruk
/rez. Skorocice (Ponidzie)/
/gatunek z szeroko ujętej grupy.../ #8, 2.3D
znalezisko 00010000.29.pkob - Carex curvata (turzyca odgięta)
29
leg. Piotr Kobierski #1
znalezisko 00010000.31.pkob - Carex praecox (turzyca wczesna)
31
leg. Piotr Kobierski #4
znalezisko 20150530.2.pkob - Carex curvata (turzyca odgięta)
150530-2
leg. Piotr Kobierski #3
znalezisko 00010000.52.pkob - Carex curvata (turzyca odgięta); Dolina Dolnego Bobru
52
leg. Piotr Kobierski
/Dolina Dolnego Bobru/ #12