atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 lub 2020 [24][491]

Sorbaria arborea Schneid. [🔉 sor·ba·ri·a *]

tawlina drzewiasta
Sorbaria arborea (tawlina drzewiasta)
var. glabrata Rehder; 08.07.2007 copyright © by Jacek Soboń
Sorbaria arborea (tawlina drzewiasta)
var. glabrata Rehder
Sorbaria arborea (tawlina drzewiasta)
var. glabrata Rehder
Sorbaria arborea (tawlina drzewiasta)
var. glabrata

właściwości i zastosowanie

wymagania uprawa Sorbaria arborea (tawlina drzewiasta)
🌱
krzewy liściaste • liście sezonowe

wymagania i uprawa

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20120501.106.js - Sorbaria arborea (tawlina drzewiasta); Arboretum Wojsławice
120501-106
leg. Jacek Soboń
/Arboretum Wojsławice/
/var. glabrata/ #1