atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 [24]

Spiraea fritschiana C.K. Schneider

tawuła Fritscha