atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 lub 2020 [24][491]

Spiraea fritschiana C.K. Schneider [🔉 spi·re·a *]

tawuła Fritscha