takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 [24]

Tagetes lucida Cav.

aksamitka błyszcząca
Tagetes
skróty strony i portalu
Tagetes lucida (aksamitka błyszcząca)
17.07.2011 copyright © by Jacek Soboń
Tagetes lucida (aksamitka błyszcząca)
Tagetes lucida (aksamitka błyszcząca)
Tagetes lucida (aksamitka błyszcząca)
Tagetes lucida (aksamitka błyszcząca)

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20120700.8.jmak - Tagetes lucida (aksamitka błyszcząca); Niemcy
120700-8
leg. Jarosław Makowski
/Niemcy/ #2