atlas-roslin.pl
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24][491]
· Czerwona Lista — VU–narażony

Senecio integrifolius (L.) Clairv. [🔉 se·ne·ci·o *]

starzec polny
Tephroseris integrifolia (L.) Holub
Tephroseris Tephroseris Tephroseris TephroserisTephroserisstarzec główkowaty (Senecio capitatus)starzec długolistny (Senecio papposus)
Senecio integrifolius (starzec polny)
02.05.2009, rez. Skorocice (Niecka Nidziańska); copyright © by Jerzy Kruk
Senecio integrifolius (starzec polny)
Senecio integrifolius (starzec polny)
Senecio integrifolius (starzec polny)
Senecio integrifolius (starzec polny)
różyczka liściowa, zielona w czasie kwitnienia
Senecio integrifolius (starzec polny)
Senecio integrifolius (starzec polny)

cechy charakterystyczne

cechy diagnostyczne w kluczu:Tephroseriskl 1874
Bylina, 20 – 60 cm wysokości.

space

Szczyt listków okrywy nie czarny. Brak dodatkowych listków okrywy.

space

Kwitnienie maj – czerwiec (lipiec).

gatunki podobne

Dawniej ujmowane jako podgatunki, podobne starzec główkowaty (Senecio capitatus) i starzec pomarańczowy (Senecio aurantiacus) mają ±pomarańczowe kwiaty. Kwiaty języczkowe często są rozwinięte tylko z jednej strony koszyczka lub ich brak.

występowanie

wystepowanie
o mapie występowania
Senecio integrifolius (starzec polny)
ekologiczne liczby wskaźnikowe Senecio integrifolius (starzec polny)
Bardzo rzadki, głównie na południowym-wschodzie Polski; gatunek euroazjatycki strefy umiarkowanej, stepowy. Suche murawy kserotermiczne, skraje lasów, polanki; na glebach zasobnych, zasadowych, zwykle na podłożu wapiennym.

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Różne parametry ekologiczne, z objaśnieniem - opisowym rozwinięciem tekstowym, są podane tekstem po zalogowaniu.

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

VU – narażony.
Na liście z 2006r. takson miał status — V – narażony na wymarcie

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
B2. obszar zasiedlony (AOO) <2000km2:
a) silnie pofragmentowany lub liczba stanowisk ≤10
b) obserwowane, szacowane lub spodziewane jest ciągłe zmniejszanie się wielkości:
– (iii) powierzchni, zasięgu i/lub jakości siedliska.

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20090502.8.jkr - Senecio integrifolius (starzec polny); rez. Skorocice (Niecka Nidziańska)
090502-8
leg. Jerzy Kruk
/rez. Skorocice (Niecka Nidziańska)/ #11
znalezisko 00010000.B119.bl - Senecio integrifolius (starzec polny)
B119
leg. Barbara Łotocka #6